12.12.2016

Ludification and the Emergence of Playful Culture (LUDIC): 2014-2018 (2014-2018)

Leikillistyminen ja pelillisen kulttuurin synty

Vastuullinen johtaja / Principal investigator: professori Raine Koskimaa

Rahoittaja / Funding: Suomen Akatemia / Academy of Finland (2014-2018)

Konsortiohankkeen sivut

Leikillistyminen ja pelillisen kulttuurin synty -tutkimushanke tarkastelee pelien ja pelillisyyden laajenavaa roolia ja merkitystä nykykulttuurissa ja yhteiskunnassa. Tutkimuksen lähtökohtana ovat toisaalta ne monet, entistä näkyvämmät muodot ja tehtävät, joita pelit ja pelilliset mediamuodot ovat omaksuneet arkielämässä, toisaalta pelillisyyden levittäytyminen ja vaikutukset viihteellisten sovellusten ja käyttötarkoitusten ulkopuolelle. Kehityskulkua voi kuvata kulttuurin ja yhteiskunnan leikillistymiseksi. Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa analyysi siitä, miten pelit ja leikillisyys vaikuttavat ja punoutuvat osaksi nykykulttuuria ja yhteiskunnan eri osa-alueita Suomessa. Tutkimuksen päätuloksina syntyy parempi ymmärrys niistä eri tavoista joilla kaikkialle levittäytyvä pelillisyys vaikuttaa nykykulttuurin useilla, myös varsinaisen viihdekäytön ulkopuolisilla elämänalueilla.

Hankkeen perustiedot

  • Jyväskylän hankkeen johtaja: Raine Koskimaa
  • Konsortion johtaja: Frans Mäyrä, Tampereen yliopisto
  • Konsortiokumppanit: Tampereen yliopisto, Turun yliopisto (Porin yksikkö)
  • Aika: 2014-2018
  • Rahoittaja: Suomen Akatemia

Jyväskylän yliopiston tutkijoiden tutkimusaiheet