28.11.2016

Musiikilliset tunnetaidot ja nuorten psyykkinen hyvinvointi (2010-2016)

Vastuullinen tutkija / Principal investigator: akatemiatutkija / Academic Research Fellow Suvi Saarikallio

Rahoittaja / Funding: Suomen Akatemia / Academy of Finland (2010-2016)

Suvi Saarikallion johtama tutkimusprojekti "Musiikilliset tunnetaidot ja nuorten psyykkinen hyvinvointi" tarkastelee musiikkiin liittyvien tunnetaitojen merkitystä osana nuorten kehitystä, hyvinvointia ja mielenterveyttä. Projektissa toteutetaan komivuotinen seurantatutkimus, jossa selvitetään musiikillisten tunnetaitojen (tunneilmaisun, tunteiden havaitsemisen ja tunteiden säätelyn) kehitystä nuoruudessa. Erillisillä vertailevilla ja kokeellisilla asetelmilla selvitetään musiikillisten tunnetaitojen yhteyttä hyvinvointiin ja tilannetekijöihin. Lisäksi testataan ennaltaehkäisevän intervention vaikutusta tunnetaitojen edistämisessä.

Tutkimusmenetelminä käytetään kuuntelutestejä, kyselylomakkeita, neurofysiologisia ja sykevälivaihtelumittauksia sekä liikkeentunnistusmenetelmiä. Projekti toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä alan huippuasiantuntijoiden kanssa. Se tarjoaa arvokasta tietoa soveltaville aloille kuten hoitotieteille ja musiikkikasvatukselle.