28.11.2016

Nuotinluku: Silmänliikkeet ja asiantuntijuuden kehittyminen.

 

Nuottikirjoituksen lukemisella on valtava vaikutus länsimaisessa musiikkikulttuurissa, mutta visuaalisena prosessina sitä ei ymmärretä vielä kovin hyvin.

Konsortio keskittyy tutkimaan nuotinlukijoiden silmänliikkeitä musiikillisen asiantuntijuuden kehityksen ja kognitiivisten taitojen näkökulmasta. Tämä edellyttää visuaalisten prosessien tutkimista ns. prima vista -lukemisessa (ensi silmäykseltä luettaessa), mutta myös harjoitustilanteissa toistuvan lukemisen yhteydessä sekä hiljaisessa lukemisessa, jossa nuottikuvaa käytetään soittamisen sijasta muihin tiedollisiin päämääriin.

Tavoitteena on esittää kattava kognitiivinen malli, joka selittäisi nuotinlukijoiden visuaalisen prosessoinnin ajallisia ilmiötä ja ottaisi huomioon soittotaidon lisäksi myös monia muita tekijöitä, jotka edesauttavat onnistunutta nuotinlukua. Pyrkiminen tämän lupaavan tutkimusalan huipulle edellyttää monitieteistä näkökulmaa, jossa ovat mukana systemaattinen musiikkitiede, kasvatustiede ja tilastotiede.

Konsortiohankkeen osahankkeiden johtajat:

Prof. Erkki Huovinen, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto (konsortion johtaja)
Prof. Hans Gruber, opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto / Department of Eduational Science III, Universität Regensburg

Tutkijat:

Erikoistutkija Tarja-Riitta Hurme, opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto
Tohtorikoulutettava Nina Loimusalo, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto
Tutkijatohtori Marjaana Puurtinen, Turun ihmistieteiden tutkijakollegium (TIAS) & opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto
Tohtorikoulutettava Anna-Kaisa Ylitalo, matematiikan ja tilastotieteen laitos, Jyväskylän yliopisto
Tohtorikoulutettava N.N., opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto (2016 alkaen)