13.12.2016

Politiikat, affektit ja toimijuus eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuottamisessa (2014-2019)

Vastuullinen tutkija / Principal investigator: akatemiatutkija / Academy Research Fellow Tuuli Lähdesmäki

Rahoittaja / Funding: Suomen Akatemia / Academy of Finland (2014-2019)

 

Kulttuuriperintö on affektiivinen ja helposti politisoituva käsite, jota hyödynnetään erilaissa identiteettien rakennusprojekteissa. Euroopan komissio on viime vuosikymmenenä kiinnostunut kansalliset rajat ylittävän kulttuuriperinnön luomisesta Euroopassa. EU:ssa on käynnistetty yhteistä eurooppalaista kulttuuriperintöä vaalivia hankkeita, joista viimeisin on Euroopan kulttuuriperintötunnus. Tutkimuksessa etsitään vastauksia kysymyksiin:

  • Miten eurooppalaista kulttuuriperintöä tuotetaan EU:ssa?
  • Millaisia politiikkoja ja toimijuuksia eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuottamiseen kiinnittyy?
  • Miten kulttuuriperinnön affektiivisuutta käytetään sen merkitysten muodostamisessa?
  • Miten kulttuuriperintöön liittyvät politiikat, toimijuudet ja affektit kytkeytyvät toisiinsa?

Tutkimusmateriaaleina ovat EU:n asiakirjat, Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saaneiden kohteiden tiedotusmateriaali sekä EU:n kulttuuriperintöhankkeiden toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden haastattelut.