26.03.2015

Raman ja IR-spektrometri

Ramanilla tutkitaan orgaanisia aineita. Se soveltuu myös hyvin erilaisten sideaineiden tutkimiseen.

Raman paljastaa tutkittavan esineen molekyylirakenteen ja antaa arvokasta tietoa teoksessa käytetyistä pigmenteistä ja muista esineen komponenteista.

 

IR-spektrometrilla (FTIR) tutkitaan epäorgaanisia aineita. Kun Raman tutkii taide-esineen orgaaniset aineet, FTIR tutkii epäorgaaniset. Raman ja FTIR ovatkin yleensä yhdessä käytettäviä menetelmiä.

IR-spektrometrin avulla saadaan tutkittavasta materiaalista IR-spektri, jonka perusteella voidaan tunnistaa mm. sideaineita, lakkoja ja pigmenttejä. Menetelmällä tutkitaan infrapunasäteilyn absorboitumista maalausmateriaalinäytteessä. Erilaiset maalausmateriaalit absorboivat infrapunasäteilyn eri aallonpituuksia.