27.03.2015

SEM-EDS

SEM-EDS Pyyhkäisyelektronimikroskooppi vaatii näytteenottoa tutkittavasta taide-esineestä.

Tällä tekniikalla tutkitaan pigmenttejä erityisen tarkasti, sillä se erottaa hyvin eri alkuainekoostumukset eri pigmenteistä toisistaan. Menetelmällä voidaan tutkia myös pigmenttien pintarakennetta erittäin suurilla suurennoksilla.