Optiset analyysitekniikat

Optisilla analyysitekniikoilla tutkitaan taide-esineitä eri kuvantamismenetelmillä