27.03.2015

Optiset analyysitekniikat

Optisilla analyysitekniikoilla tutkitaan taide-esineitä eri kuvantamismenetelmillä. Näillä menetelmillä kuvannetaan sellaisia asioita, mitä ei nää paljaalla silmällä.