26.03.2015

Stereo- ja valomikroskopia

Maalipinnasta otettuja materiaalinäytteitä voidaan tunnistaa niiden koon, muodon, värin ja optisten ominaisuuksien perusteella polarisaatiomikroskoopin avulla. Samoin voidaan maalikerroksista otettuja pieniä väriainenäytehiukkasia tunnistaa teoksen kerrosrakenteesta.

Stereomikroskoopilla tutkitaan maalauskerrostumia ja väriainejakaumaa sekä pinnan halkeamamuodostelmia.

USB-Mikroskoopilla saadaan otettua mikrovalokuvia tutkittavasta esineestä.