RECENART

RECENART - Research Centre for Art

RECENART tutkii taidetta tieteellisin metodein. Monitieteellisessä tutkimustiimissä on tutkijoita taidehistoriasta, luonnontieteistä ja tietotekniikasta. Tutkimustiimi hyödyntää Jyväskylän yliopistossa olevaa teknologiaa vastatakseen taiteen ajoitus-, aitous- ja alkuperäkysymyksiin. Tutkimustiimi valitsee jokaisen tutkimuksen kohdalla ne tekniikat ja menetelmät, joita tutkimukseen kannattaa käyttää, jotta kuhunkin tutkimuskysymykseen saadaan pätevä vastaus. Kaikkia tekniikoita ei tarvitse käyttää joka tutkimuksessa.