26.03.2015

Taidehistorialliset metodit

RECENART käyttää laajasti taidehistoriallista metodologiaa hyödykseen tutkiessaan taideteoksia. Erityisesti provenienssi- ja attribuointitutkimusta hyödynnetään vastaamaan teoksen ajoitus- tekijyyskysymyksiin.

 

Provenienssi: (ransk. provenir, 'olla peräisin', 'johtua') tarkoittaa asian tai esineen alkuperää, lähdettä, esineen omistajuuden tai sijainnin historiaa sen tekoajastanykyhetkeen.Provenienssin ensisijainen tarkoitus on vahvistaa esineen luomiseen, tuottamiseen tai löytämiseen liittyvä aika, paikka ja jos tarkoituksenmukaista, siitä vastuussa oleva henkilö. Provenienssin määrittelemiseksi käytetään usein vertailevia tekniikoita, asiantuntijoiden mielipiteitä, kirjoitettuja ja sanallisia arkistoja ja erilaisten tieteellisten tutkimusten tuloksia.

Attribuointi: (lat. attribuere = omistaa jollekin) tarkoittaa taideteoksen tekijän päättelemistä tai olettamista silloin, kun tekijää ei varmasti tiedetä. Attribuointi tehdään esimerkiksi tyyliseikkojen ja materiaalitutkimuksen avulla tai taideteoksen ulkopuolisten tietojen, kuten esimerkiksi sopimusten, elämäkertatietojen tai signeerausten perusteella.


Autenttisuus: tarkoittaa taiteessa aitoa, väärentämätöntä. Autentikointi on todentamista; aidon erottamista epäaidosta, väärentämättömän erottamista väärennetystä.