28.11.2016

Surun suloisuus: musiikin aiheuttaman surun nautinnollisuuteen liittyvien mekanismien selvittäminen (2013-2017)

Vastuullinen tutkija / Principal investigator: professor Tuomas Eerola

Hankkeen tutkijat / Researchers: tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher Vesa Putkinen, tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher Jonna Vuoskoski

Rahoittaja / Funding: Suomen Akatemia / Academy of Finland (2013-2017)

Musiikin ja tunteiden tutkijoita on jo pitkään askarruttanut musiikin herättämän surun paradoksi: Miksi monet kuulijat kokevat tämän negatiivisen tunteen nautinnolliseksi? Nk. Empatia-lohtu–teorian mukaan musiikin herättämän surun nautinnollisuus johtuu surullisissa kokemuksissa erittyvistä lohduttavista hormoneista. Teoria esittää, että surullinen musiikki pystyy herättämään kuulijassa todellista surua empatiaa hyödyntävien mekanismien avulla, mutta tosielämän menetysten puuttuessa tämä suru koetaan miellyttävänä ja lohdullisena.

Tutkimushanke pitää sisällään neljä koetta, jotka tarkastelevat seuraavia kysymyksiä:

  1. Voiko musiikki herättää todellista surua kuulijassa?
  2. Herättääkö surullinen musiikki voimakkaampia kokemuksia empaattisissa kuulijoissa?
  3. Ovatko nk. lohduttavat hormonit yhteydessä musiikin herättämästä surusta nauttimiseen?

Kokeiden tuloksilla tulee olemaan käytännön merkitystä esimerkiksi musiikin hyvinvointivaikutusten sovelluksille.