28.11.2016

Tanssitaan samaan rytmiin – Musiikin aikaansaama sosiaalinen kiinnittyminen (2016-2019)

Vastuullinen tutkija / Principal investigator: tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher Birgitta Burger

Rahoittaja / Funding: Suomen Akatemia / Academy of Finland (2016-2019)

Ihmiset menevät yökerhoihin tapaamaan muita ja hakemaan ihmiskontaktia. Tanssiminen on monille ihmisille erittäin tärkeä sosiaalisen kanssakäymisen muoto, jota on syytä tutkia ymmärtääksemme paremmin ihmisten käyttäytymistä ja sosiaalista kognitiota. Tämän projektin tarkoituksena on tutkia yhdessä tanssimisen sosiaalisia, erityisesti vuorovaikutukseen, ryhmäytymiseen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen liittyviä aspekteja. Tarkastelemalla pelkän liikkumisen lisäksi myös käyttäytymisen ja tilanteen havainnoimista saadaan kokonaisvaltaisempi kuva tanssilattialla tapahtuvan sosiaalisen kanssakäymisen eri muodoista. Tämä valottaa samalla sosiaalisen interaktion dynamiikka myös yleisemmällä tasolla. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti musiikkiterapia- ja kuntoutustyössä, jossa uusien hoitomenetelmien kehittäminen hyödyttää asiakkaita, joilla on motorisesti ja/tai sosiaalisesti alentunut toimintakyky.