06.09.2018

Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä

The Literary in Life: Exploring the Boundaries between Literature and the Everyday

Vastuullinen johtaja / Principal investigator: professori Mikko Keskinen

Hankkeen tutkijat:

Rahoittaja / Funding: Suomen Akatemia / Academy of Finland (2015-2019)

Konsortiohankkeen sivut / Website of the consortium

Konsortio tutkii uudella tavalla kirjallisuuden tapoja pohtia, käyttää ja muokata sosiaalista elämää. Projekti analysoi fiktiota, runoutta ja esimerkkejä uudesta mediasta tavoitteenaan kartoittaa siirtymiä poeettisen ja jokapäiväisen, taiteellisesti suunnitellun ja satunnaisesti ilmenevän välillä. Kirjallisuuden ja elämän yhteenkietoutumista tutkiessaan projekti kysyy

  1. miten kirjalliset ja kommunikatiiviset tarkoitukset toimivat yhteen arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa,
  2. miten kirjalliset kokeilut kapinoivat vallitsevia kulttuurisia arvoja ja puhetapoja vastaan ja muokkaavat niitä ja
  3. miten kirjallisuus luo rakenteita ja ilmaisullisia mahdollisuuksia kuvata ja jakaa tunteita ja vaikutelmia.

Konsortion kolme painoaluetta – sosiaalinen, kokeellinen ja affektiivinen – kattavat kirjallisuuden ja elämän välisen vuorovaikutuksen keskeiset puolet. Kolmen yliopiston yhteishanke edistää monitieteistä pyrkimystä ymmärtää inhimillistä mieltä aktiivisena toimijana.

***

This consortium reconsiders how literature reflects, explores and modifies social life. The project analyzes fiction, poetry and cases of new media texts in order to map the traffic between the poetic and the everyday, between the artistically designed and the incidentally occurring. It focuses on the poetics of literary practices in their traditional, creative and experimental manifestations in literature and other textual forms. Methods from transdisciplinary narrative studies, cognitive poetics of emotion, rhetorics of literary affectivity, and poetics of experimentality are utilized and developed. This approach provides detailed analyses on how literary conventions and novelties work in and through the latest forms of cultural and social meaning-making, how stories and metaphors work as tools for literature and social life.

The project will take literary scholarship into a new direction: we want to regain the focus on literary works and literariness and open up the boundaries that have traditionally isolated artworks from the world of everyday life and routine textual practices. In order to study the forms and functions of literature and life intertwined, the project asks 1) how the literary interacts with the communicative in everyday social interaction, 2) how literary experimentation revolts against and remodels dominant cultural values and discourses, and 3) how literature creates structures and discursive possibilities for individuals to express and to share emotion and affect. The consortium, with its threefold emphasis on the social, the experimental and the affective, covers vital aspects on the traffic between life and literature. Together, the three universities contribute to the multidisciplinary effort of understanding the human mind in action