27.06.2018

The World Hobbit Project in Finland (Uses of Fantasy) (2016-2017)

hobbitbanner.jpg

Vastuullinen tutkija / Principal investigator: yliopistotutkija Irma Hirsjärvi

Rahoittaja / Funding: Suomen Kulttuurirahasto - Paavo Koskisen rahasto / Finnish Cultural Foundation (2016−2017)

Hanke Facebookissa: www.facebook.com/hobbitfinland

The Global Hobbit Project: https://globalhobbitca.wordpress.com/home-a/
The Global Hobbit Project Facebookissa: https://www.facebook.com/WorldHobbitProject/

Uses of Fantasy on tutkimushanke, joka yhdistää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen menetelmiä tutkiessaan Hobitti-fantasiaelokuvien vastaanottoa. Hankkeella on Suomen Kulttuurirahaston rahoitus (2016–2017), ja sitä vetää Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimuksen tutkija FT Irma Hirsjärvi. Jyväskylän yliopistolta mukana ovat myös tutkijatohtori Aino-Kaisa Koistinen, professori Raine Koskimaa, yliopistotutkija Urpo Kovala sekä tohtorikoulutettavat Maria Ruotsalainen ja Tanja Välisalo. Lisäksi hankkeessa työskentelee tutkijatohtori Jyrki Korpua Oulun yliopistolta.

Aberystwythin yliopiston professori Martin Barker koordinoi vuonna 2008 kansainvälisen tutkimuksen J. R. R. Tolkienin romaaneihin pohjaavien Taru Sormusten Herrasta -elokuvien vastaanotosta. Vuonna 2014 syntyi Barkerin aloitteesta maailmanlaajuinen tutkimusverkosto, The World Hobbit Project, joka keräsi 46 maassa ja yli 30 kielellä yleisöpalautetta Hobitti-fantasiaelokuvatrilogian katsojilta. Näin syntyi kaikkien aikojen kunnianhimoisin elokuvien vastaanottotutkimus: online-lomakkeella toteutettu yli 36 000 vastaajan tilastollinen ja laadullinen aineistonkeruu valmistui kesäkuussa 2015. Suomen osuuden keräyksen organisoi Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Kyselyssä kerättiin runsaasti demografista tietoa (ikä, sukupuoli, kansalaisuus, koulutus, työ, yms.). Kysymällä sarja orientoivia kysymyksiä pyrittiin osoittamaan kaavoja, malleja, käsittelytapoja tai moodeja, kuten millainen tarina The Hobbit -trilogia vaikuttaa olevan. Vastauksia analysoimalla tutkimme, kuinka ihmiset katsovat (ja haluavat katsoa) tämänkaltaisia elokuvia ja mihin muihin toimintoihin elokuvan katsominen linkittyy (esim. kirjan lukeminen, verkkokeskustelut, tähtinäyttelijöiden seuraaminen, jne.). Uses of Fantasy -hankkeen tutkijoilla on käytettävissään sekä Suomen että koko globaalisti kerätty aineisto. Opiskelijoiden on mahdollista käyttää hankkeen aineistoa opinnäytteessään.

Hankkeen tutkimuskysymykset ovat:

  1. Mikä on fantasian merkitys vastaajille ja mitä se tuo heidän elämäänsä?
  2. Miten identiteetti, fanius ja kulttuurinen kuluttaminen ilmenevät tulkinnallisissa käytännöissä?
  3. Millaisia transmediaalisia käyttöstrategioita voidaan havaita aineistossa raportoidusta mediakäyttäytymisestä?
  4. Kuinka käsitykset kansallisesta, alueellisesta ja kulttuurisesta identiteetistä vaikuttavat tulkintatapoihin ja vastaanoton strategioihin Hobitti-trilogian yleisön keskuudessa?

Kaikki tulokset tulevat olemaan julkisesti saatavilla, niin monissa muodoissa kuin niitä kyetään tuottamaan. Lisäksi kun tietokantatyöskentelymme on valmis, tulee koko data ja materiaalit julkiselle verkkosivulle toisten tutkijoiden vapaasti saataville ja käytettäväksi haluamallaan tavalla.

Hankkeen julkaisut

Yhteystiedot

FT, tutkija Irma Hirsjärvi
hirsjarvi[a]gmail.com
050 591 5461

FT, yliopistotutkija Urpo Kovala
urpo.j.kovala[a]jyu.fi
040 805 3836