30.01.2019

Uusi kirjoittaminen ja nuoret -hanke

Uusi kirjoittaminen on verkossa tapahtuvaa, sosiaalisesti jaettua kirjoittamista, jossa tekstin lisäksi käytetään  ääntä ja kuvaa. Tätä voidaan kutsua myös uuden median kirjoittamiseksi. Varsinkin nuorilla uuden median käyttöön liittyy monenlaisia luovia ja sosiaalisia, kirjoittamista motivoivia käytäntöjä, joita olisi mahdollista hyödyntää kouluopetuksessa. Myös ne nuoret, jotka eivät ole kiinnostuneita kirjoittamisesta koulussa, ovat usein halukkaita tuottamaan mediasisältöjä verkossa.

Lue lisää hankkeesta...

Blogissa

Näin edis­te­tään nuor­ten luo­vaa kir­joit­ta­mista
Paper Nations -kampanja Englannissa 

RISTO NIEMI-PYNTTÄRI 
Mitä kaikkea luova kirjoittaminen voi tarjota lapsille ja varhaisnuorille?  Paper Nations projekti osoittaa, kuinka edistynyttä luovan kirjoittamisen kulttuuri on Englannissa. Nuorten luovista kyvyistä ollaan kiinnostuneita.