30.01.2018

Vitruvius latinasta suomeksi (2016 - 2019)

Arkkitehtuurin, tekniikan ja estetiikan klassikkoteoksen suomenkielinen käännös selityksineen

Vastuullinen tutkija / principal investigator: tutkijatohtori Lauri Ockenström

Hankkeen tutkijat / Researchers:

  • Panu Hyppönen
  • Aulikki Vuola

Rahoittaja / Funding: Suomen Kulttuurirahasto / Finnish Cultural Foundation (2016 - 2019)

Roomalaisen arkkitehdin ja insinöörin Marcus Vitruvius Pollion teos De architectura (Suom. Arkkitehtuurista) on yksi länsimaisen kulttuurihistorian keskeisimmistä teoksista. Teosta käytetään edelleen arkkitehtuurin teorian ja klassisten harmoniaoppien pohjatekstinä ja siitä julkaistaan säännöllisesti uusia tutkimuksia. Hieman ennen ajanlaskun alkua kirjoitetulla opaskirjalla on ollut arkkitehtuurin ohella suuri merkitys tekniikan, estetiikan ja taideteorioiden kehitykselle. Teos nousi uudelleen merkittäväksi 1400-luvulla ja vaikutti voimakkaasti renessanssiklassismin tyyli-ihanteiden muotoutumiseen. Vitruviuksen suora vaikutus arkkitehtuuriin jatkui elävänä 1800-luvun uusklassismiin saakka. Kokonaisuudessaan De architectura on vaikuttanut olennaisella tavalla siihen, miten olemme vastaanottaneet antiikin perinnön ja mieltäneet taiteen ja arkkitehtuurin osana eurooppalaista kulttuuriperintöämme. Esimerkiksi populaarikuvastoissa usein esiintyvä, Leonardo da Vincin kuvaamana tunnetuksi tullut ihanneihmisen malli on peräisin De architectura -teoksesta,   samoin monet tuntemamme mekaaniset innovaatiot ja antiikin tarinat.

Työryhmän tavoitteena on laatia Vitruviuksen teoksesta nykylukijalle helposti avautuva, tieteellisen tarkastelun kestävä suomenkielinen käännös. Teksti varustetaan laajoilla kulttuurikontekstia ja teknisiä yksityiskohtia avaavilla selityksillä. Toukokuussa 2016 aloittaneeseen työryhmään kuuluvat taidehistorian tutkijatohtori Lauri Ockenström Jyväskylän yliopistosta, arkeologi FM Panu Hyppönen Oulun yliopistosta ja filologi FM Aulikki Vuola Turun yliopistosta. Työryhmä toimii yhteistyössä arkeologian, arkkitehtuurin, tekniikan ja filologian asiantuntijatahojen kanssa (mm. Jyväskylän yliopiston latinan oppiaine). Valmis käännös palvelee arkkitehteja, rakennustekniikan asiantuntijoita, taidehistorioitsijoita, visuaalisen kulttuurin tutkijoita, taiteen filosofeja, antiikin tutkijoita sekä useiden alojen opiskelijoita.