20.03.2019

Muhonen et al.: Suomea Torontossa: yliopisto-opiskelijat ja suomalaiset seniorit palveluoppimisyhteistyössä

Muhonen, A., & Vaarala, H. (2019). Suomea Torontossa: yliopisto-opiskelijat ja suomalaiset seniorit palveluoppimisyhteistyössä. Puhe Ja Kieli, 38(4), 227-252.

Kuvaamme artikkelissamme yhteisössä toteutettavaa palveluoppimispedagogiikkaa (community engaged service learning pedagogy) Toronton yliopiston suomen kielen ohjelman ja Toronton suomenkielisen seniorikeskuksen välillä. Tutkimme sitä, mitä siirtolaissenioripari ja kaksi nuorta suomen kielen opiskelijaa ajattelevat ja puhuvat kielestä ja sen oppimisesta erilaisissa kohtaamisissa. Tutkimus paljastaa, että senioreiden ja opiskelijoiden kielikäsitykset eroavat jonkin verran toisistaan, mutta kielenoppimiskäsityksissä on myös runsaasti autenttisista oppimisympäristöistä ja kokemuksista johtuvia yhtenevyyksiä. Yhteisössä toteutettava palveluoppiminen avaa uusia mahdollisuuksia kielen ja sisältöjen opetukselle yliopistoissa niin ulkomailla kuin Suomessakin ja haastaa vakiintuneita pedagogis-institutionaalisia rakenteita uudistumaan.

***

Title in English: Finnish in Toronto: Students and elderly immigrants in a community engaged service learning project

In this article we explore a community engaged service learning pedagogy project where the students of Finnish as a foreign language at the University of Toronto and at the Finnish seniors home, come together and engage in mutually beneficial encounters. The study investigates what the participants think about language, how they talk about languages and language learning, and what kind of beliefs are expressed within these discourses. The beliefs connected to language and language learning do have many similarities, especially relating to authentic learning experiences and its meaningfulness. Community engaged service learning pedagogy opens new insights and practices to language teaching and learning within higher education. It can also challenge some of the existing institutional practices and ideologies.