28.02.2019

Nikula et al.: Special issue “Translingual and Multilingual Pedagogies”

Teemanumeron artikkelit käsittelevät monikielistä ja kielirajoja ylittävää pedagogiikkaa eri maantieteellisissä konteksteissa ja koulutuksen tasoilla sekä pohtivat sen mahdollisuuksia haastaa koulutuksen käytänteitä ja normatiivisia käsityksiä kielestä.

The articles in this thematic issue deal with translingual and multilingual pedagogies in different geographical and educational contexts and reflect on its potential to challenge educational practices and normative assumptions of language.

E-JournaLL: EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages, special issue “Translingual and Multilingual Pedagogies,” guest edited by Josh Prada and Tarja Nikula.