28.02.2019

Vaarala: Yhteistyön mahdollisuudet – lukiokoulutukseen valmistava koulutus kielellistyvässä maailmassa

Tässä tutkimuksessa selvitetään sitä, millaisia käsityksiä rehtoreilla, opettajilla ja opiskelijoilla on vuorovaikutuksen mahdollistavasta toiminnasta eli yhteistyöstä lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja muun lukiotoiminnan välillä. Edellisen lisäksi tarkastellaan sitä, ilmeneekö LUVA-koulutuksessa aineiston perusteella kielenoppimista tukevaa eri kielten limittäistä käyttöä.

This article examines the possibilities and obstacles there are for collaboration between the students of preparatory training for upper secondary education and the students of upper secondary school. Additionally, this article discusses how the students, teachers and principals describe the possibilities for translanguaging in preparatory training.

Vaarala, H. (2018). Yhteistyön mahdollisuudet – lukiokoulutukseen valmistava koulutus kielellistyvässä maailmassa. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, (28), 357–391.