25.08.2016

Aineistoa tutkimuskäyttöön: YKI-korpus on uudistunut

YKI-korpus on Yleisten kielitutkintojen testiaineistosta koottu tutkimuskäyttöön tarkoitettu korpus. Korpus sisältää aineistoa kaikista Yleisten kielitutkintojen tutkintokielistä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä) ja kaikilta kolmelta tutkintotasolta (perus-, keski- ja ylin taso). Korpus on luonteeltaan dynaaminen, eli siihen lisätään aineistoa sitä mukaa, kun sitä kerääntyy testisuorituksista.

Korpus sisältää sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista aineistoa. Kvantitatiivinen aineisto perustuu suorittajien kielitaitoarvioihin ja suorittajista kerättyyn taustatietodataan. Kvalitatiiviseen aineistoon on puolestaan koottu testin suorittajien puhumisen ja kirjoittamisen suorituksia. Hakujen tekeminen näiden kahden aineiston välillä on mahdollista aineistoja yhdistävien id-tunnusten avulla.
Korpuksen käyttö tutkimustarkoituksiin on maksutonta, mutta edellyttää aina henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Lisätietoa YKI-korpuksesta ja käyttäjätunnuksen hakulomake löytyvät sivulta http://yki-korpus.jyu.fi/.