25.05.2009

Workshops

The enrolment on the workshops will take place on the venue.

Monday

Charles Alderson: The CEFR as a tool for language educators

 

In this workshop we will explore how the CEFR can be used to set standards for tests and assessment procedures, to develop language curricula and to help us diagnose learners' strengths and weaknesses. Participants will be encouraged to contribute from their own experience and to discuss how they have used or thought of using the CEFR, and the problems and solutions they have faced.

 

James Milton: Assessing vocabulary in practice

 

The intention of the workshop is to give people the opportunity to try out some of the methods for assessing vocabulary knowledge in learners, and the vocabulary used in texts. I intend to begin with some paper exercises for evaluating learner levels using rating scales. But principally I want to provide the opportunity for assessing various kinds of vocabulary knowledge using the kinds of computer programmes we have developed at Swansea. Participants can test their own vocabulary breadth and, if they bring along sticks with their own or student essays, the vocabulary content of written text. What I hope will emerge is that vocabulary size testing can be done quickly and easily and in a standardised format, providing scores that are comparable with other learners, other classes, even learners in other countries. What I hope will also emerge, is that gathering this information does not have to be formal and intimidating; it is the kind of thing learners can do for themselves.

 

Maisa Martin: Eurooppalainen viitekehys ja rakenteiden oppiminen – esimerkkejä suomesta toisena kielenä. The CEFR and the acquisition of structures – examples from L2 Finnish.

 

Työpajassa esitellään tuloksia tutkimuksista, joissa on selvitelty, miten suomen kielen rakenteet näyttäytyvät eri taitotasoille arvioiduissa kirjoitelmissa. Onko mahdollista väittää, että jokin rakenne täytyy osata voidakseen päästä tietylle tasolle? Lyhyen tutkimusesittelyn jälkeen keskustellaan aiheesta sekä käytännön opetuksen että tutkimuksen kannalta. Työpajan kieli on suomi tai englanti sen mukaan, keitä työpajaan ilmoittautuu. Erityisen hyödyllinen se on suomi toisena kielenä -opettajille.

 

Results from research addressing how the structures of Finnish present themselves in writing samples assessed to represent various CEFR levels will be discussed in the workshop. The main question is: Is it possible to argue that a given structure must be mastered to reach a given CEFR level? After a short presentation the issue will be discussed both for the purposes of teaching and research. The language of the workshop will be either Finnish or English depending on the participants’ choice. The workshop is particularly useful for F2-teachers.

 

Tuesday

AT 13.00-14.30

Gabriele Pallotti: Establishing the acquisition of a linguistic structure: data analysis session

 

Participants will be given data produced by learners of English as a second language and will analyse them in order to identify points of emergence and levels of acquisition of some grammatical structures.

 

Katja Mäntylä: Mistä on pienet sanat tehty? Word parts – words – vocabulary.

 

Tässä työpajassa tutustumme sanaston opetukseen ja harjoitteluun sananmuodostuksen ja eri tyyppisten sanojen kautta.  Miten tietoisuus esim. liitteiden käytöstä ja merkityksistä hyödyttää sanaston oppimista? Miten kohdella kollokaatioita, fraaseja, idiomeja jne. opetuksessa? Mikä on sanatietoisuuden yhteys yleiseen kielitaitoon? Työpajassa puhutaan suomea, mutta suurin osa esimerkeistä ja harjoituksista on englannin kielestä.

 

Åsa Palviainen: Från ordval till textbindning: Analys och evaluering av L2-texter. From word choice to text coherence: Analysis and evaluation of Swedish L2 texts

 

Ibland när man läser en text kan man spontant känna att den flyter. Vad är det som ger denna känsla? I denna workshop kommer vi att analysera autentiska svenska L2-texter och försöka förstå vilken roll komplexitet, olika typer av språkliga fel och andra textkarakteristika som t.ex. textbidning spelar för känslan av flyt och god textkvalitet.

 

AT 14.45-16.15

S.C. (Ineke) Vedder: Task complexity, linguistic complexity and communicative adequacy in L2 writing: data analysis session

 

In the workshop the participants will analyze examples of the written data produced by intermediate L2 learners of  French/Italian/Spanish/Dutch, together with examples of the writing tasks administered to the learners. The analysis will focus on the linguistic complexity and communicative adequacy of the L2 data, and the inherent complexity of the writing tasks.

 

Riikka Alanen & Paula Kalaja: Kuinka kysytään  englanniksi? Vieraan kielen kehityksen ja opetuksen ongelmia. How to ask questions in English? Problems in L2 development and teaching.

 

Työpajassa tarkastelemme englannin kielen kysymyslauseiden opettamista ja oppimista peruskoulussa. Vertailemme  k.o. kielioppiasian kuvauksia oppikirjasarjoissa ja käyttöä oppilaiden kirjallisissa tuotoksissa, jotka vaihtelivat sähköpostitse lähetetystä valituskirjeestä mielipidekirjoitukseen  ja kertomukseen. Kirjoitustehtävät on kerätty osana CEFLING-projektia, ja ne on arvioitu eurooppalaisen viitekehyksen asteikolla tasolta A1 aina tasolle B2. Kirjoittajat olivat yläkoululaisia.

Mirja Tarnanen & Ari Huhta: Onko tämä A2 vai B1? Kirjoittamisen arviointia viitekehyksen ja opetussuunnitelmien asteikkojen mukaan Is this A2 or B1? Assessing writing with the CEFR and Finnish curriculum scales

 

Työpajassa tarkastelemme CEFLING-projektissa peruskoulun 7.-9. luokkalaisilta kerättyjä S2:n ja englannin kirjoitussuorituksia ja niiden arviointia. Arvioimme oppijoiden suorituksia erilaisissa kirjoitustehtävissä sekä eurooppalaisen viitekehyksen että perusasteen opetussuunnitelmien asteikkojen avulla. Tarkastelemme asteikkojen sopivuutta, kriteerien osuvuutta ja tehtävien vaikutusta arviointiin. Lisäksi esittelemme projektissa tehtyjä havaintoja suorituksista ja niiden arvioinnista sekä EVK ja OPS-asteikkojen eduista ja ongelmista.