08.05.2009

Mistä on pienet sanat tehty?

Katja Mäntylä


Tässä työpajassa tutustumme sanaston opetukseen ja harjoitteluun sananmuodostuksen ja eri tyyppisten sanojen kautta.  Miten tietoisuus esim. liitteiden käytöstä ja merkityksistä hyödyttää sanaston oppimista? Miten kohdella kollokaatioita, fraaseja, idiomeja jne. opetuksessa? Mikä on sanatietoisuuden yhteys yleiseen kielitaitoon? Työpajassa puhutaan suomea, mutta suurin osa esimerkeistä ja harjoituksista on englannin kielestä.