08.05.2009

Eurooppalainen viitekehys ja rakenteiden oppiminen – esimerkkejä suomesta toisena kielenä.

Maisa Martin

 

Työpajassa esitellään tuloksia tutkimuksista, joissa on selvitelty, miten suomen kielen rakenteet näyttäytyvät eri taitotasoille arvioiduissa kirjoitelmissa. Onko mahdollista väittää, että jokin rakenne täytyy osata voidakseen päästä tietylle tasolle? Lyhyen tutkimusesittelyn jälkeen keskustellaan aiheesta sekä käytännön opetuksen että tutkimuksen kannalta. Työpajan kieli on suomi tai englanti sen mukaan, keitä työpajaan ilmoittautuu. Erityisen hyödyllinen se on suomi toisena kielenä -opettajille.

 

Results from research addressing how the structures of Finnish present themselves in writing samples assessed to represent various CEFR levels will be discussed in the workshop. The main question is: Is it possible to argue that a given structure must be mastered to reach a given CEFR level? After a short presentation the issue will be discussed both for the purposes of teaching and research. The language of the workshop will be either Finnish or English depending on the participants’ choice. The workshop is particularly useful for F2-teachers.