08.03.2010

Työpaja: Jaana Toomar & Pia Bärlund

TYÖPAJAN ABSTRAKTI

 

Jaana Toomar, Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto ja
Pia Bärlund, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto

Kielistä kiinni! - kielivalintoja tukevan teemapäivän suunnittelupaja

 

Siitä, miten kielivalintoja kunnissa markkinoidaan, on tullut kielikoulutuspoliittinen väline ja asennekysymys. Kielivalinnoissa on myös pitkälti kyse kieltenopettajien omasta aktiivisuudesta sekä innokkuudesta järjestää erilaisia valintoihin liittyviä teemapäiviä. Markkinoinnista ja viestinnästä on tullut yhä tärkeämpi väline kielivalintoja tehtäessä.

Työpajassa on tarkoitus tarkastella kielivalintoihin liittyvän ennakkomainonnan tärkeyttä. Pohdimme yhdessä, minkälaista viestintää oppilaille ja vanhemmille on suunnattava ja mikä merkitys viestinnällä on kielivalintoihin.

Suunnittelemme työpajassa konkreettisesti oppilaille toteutettavaa kielipäivää.