09.02.2007

Organisers


Järjestelytoimikunta / Organising Committee:

  • Johtaja / Director Maija Kalin (Kielikeskus / Language Centre)
  • Professori / Professor Minna-Riitta Luukka (Solki / CALS)
  • Professori / Professor Maisa Martin (Kielten laitos / Department of Languages)
  • Lehtori / Lecturer Anne Pitkänen-Huhta (Kielten laitos / Department of Languages)
  • Erikoistutkija / Senior Researcher Sari Pöyhönen (Solki / CALS)
  • Erikoistutkija / Senior Researcher Mirja Tarnanen (Solki / CALS)
  • Sihteeri / Secretary Satu Julin (Humanistinen tiedekunta / Faculty of Humanities)


Soveltavan kielentutkimuksen keskus / Centre for Applied Language Studies
Kielten laitos / Department of Languages
Kielikeskus / Language Centre

PL 35
40014-Jyväskylän yliopisto

P.O.Box 35
40014 University of Jyväskylä