28.05.2007

Kesäkoulu 2007

25. soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulu

Monikieliset tekstikäytänteet 2000-luvulla

Jyväskylän yliopisto, 4.–7.6.2007Tervetuloa 25. soveltavan kielentutkimuksen kesäkouluun Jyväskylään! Vuoden 2007 kesäkoulussa tarkastelemme lukemista ja kirjoittamista monikulttuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Pohdimme seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä lukemisen ja kirjoittamisen taitoja tietoyhteiskunta edellyttää?
  • Miten tekstitaitoja opitaan, opetetaan ja arvioidaan eri maiden kouluissa?
  • Millaisia käsityksiä ja arvoja sisältyy opetussuunnitelmiin, oppimateriaaleihin sekä opetus- ja arviointikäytänteisiin?
  • Millaisia valmiuksia oppilailla on toimiakseen yhteiskunnassa aktiivisina kansalaisina ja mistä he nämä valmiudet saavat? Kohtaavatko kodin ja koulun tekstikäytänteet?
  • Millaista on maahanmuuttajien arki lukijoina, kirjoittajina ja monikielisinä toimijoina? Miten maahanmuuttajat sosiaalistetaan paperimaan kansalaisiksi?

Pääluennoitsijat ovat alan asiantuntijoita Australiasta, Isosta-Britanniasta ja Brasiliasta:

Allan Luke
Queensland University of Technology, Australia

Adrian Blackledge
University of Birmingham, Iso-Britannia

Marilyn Martin-Jones
University of Birmingham, Iso-Britannia

Fernanda Coelho Liberali
Pontifical Catholic University of São Paolo, Brasilia