22.03.2012

Maailma muuttuu - mitä tekee koulu? Uusi julkaisu tekstikäytänteistä koulussa ja vapaa-ajalla

Luukka, M-R., Pöyhönen, S., Huhta, A., Taalas, P., Tarnanen, M. & Keränen, A. 2008. Maailma muuttuu - mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

 

Oppilaat ja opettajat elävät monenlaisten medioiden, tekstien ja kielten keskellä. Vapaa-ajallaan he käyttävät medioita moniin tarkoituksiin, lukevat ja kirjoittavat erilaisissa ympäristöissä ja käyttävät niin äidinkieltään kuin muitakin kieliä. Opettajien ja oppilaiden käytänteissä on kuitenkin selkeitä eroja. Eroja on myös koulun ja arjen tekstikäytänteissä. Siksi onkin mielenkiintoista pohtia, miten koulun ja vapaa-ajan sekä opettajien ja oppilaiden käytänteet ylipäätään kohtaavat ja missä määrin niiden tulisikaan kohdata. Kenen käytänteitä koulussa myötäillään, ja millaisia valmiuksia koulu tarjoaa oppilaille toimia tietämysyhteiskunnassa?

Nämä kysymykset ovat keskeisiä Jyväskylän yliopiston "Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat" -tutkimushankkeessa, joka selvittää, millaisten tekstien, kielten ja medioiden ympäröiminä 9.luokkalaiset oppilaat ja yläkoulussa työskentelevät äidinkielen ja vieraiden kielten opettajat elävät . Tässä kirjassa esittelemme keväällä 2006 tehdyn laajan kyselytutkimuksen tuloksia ja pohdimme niiden kautta äidinkielen ja vieraiden kielten opetuksen nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita. 

Kirja on tarkoitettu kielten opettajille, opettajankouluttajille ja yleensä opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille. Se tarjoaa mielenkiintoisia näkökulmia myös mediakasvatuksen ammattilaisille ja erilaisten oppimisympäristöjen tutkijoille ja kehittäjille. Kirja soveltuu myös kurssikirjaksi ja tarjoaa ainutlaatuisen kokonaiskuvan vapaa-ajan ja koulun tekstimaailmojen ja mediakäyttöjen kohtaamisista.

 

Kirja on julkaistu joulukuussa 2008.

Tilaukset: puh (014) 260 3520, fax (014) 260 3521, sähköposti: solki-info@jyu.fi

 Kirja on ladattavissa pdf-tiedostona yliopiston jukaisuarkistosta.

Lue myös Mikko Lehtosen kolumni Opettaja-lehdessä 25/2009