Publications

 

Hirsiaho, A., Pöyhönen, S. & Saario, J. (2007). Maahanmuuttajat suomalaista yhteiskuntaa lukemassa - lukemisen ja kirjoittamisen etnografiaa paperimaassa. In O. Salo, T. Nikula & P. Kalaja (Eds.), Kieli oppimisessa - language in learning AFinLA:n vuosikirja (65). Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.

Huhta, A. & Tarnanen, M. (2009). Assessment practices in the Finnish comprehensive school – what is the students’ role in them?.LED2007: Refereed conference proceedings of the 2nd International Conference on Language, Education and Diversity. Hamilton, New Zealand Hamilton, New Zealand: Wilf Malcolm Institute of Educational Research (WMIER), University of Waikato.

Kauppinen, M. (2006). Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmien käsityksiä kielestä Verkkojulkaisu Kasvatustieteen päivien 23. - 24.11.2006 esitelmistä.

Kauppinen, M. (2006). Peruskoulun opetussuunnitelmien tekstuaalista tarkastelua. In A. Pajunen & H. Tommola (Eds.), XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19. - 20.5.2005 Tampere.

Kauppinen, M. (2007). Mitkä aatteet peruskoulua kantavat? - Valtakunnallisten opetussuunnitelmien tavoitteiden ja sisältöjen tarkastelua. In J. Lavonen (Eds.), Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006 Soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia. (286, osa 2). Helsinki: Helsingin yliopisto. 610-619.

Kauppinen, M. (2007). Käsityksiä kielestä äidinkielen opetussuunnitelmissa. In O. Salo, T. Nikula & P. Kalaja (Eds.), Kieli oppimisessa - Language in learning AFinLAn vuosikirja (65). Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. 13-32.

Kauppinen, M. 2010. Lukemisen linjaukset – lukutaito ja sen opetus perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmissa. Jyväskylä Studies in Humanities. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (painossa).

Kauppinen, M., Saario, J., Huhta, A., Keränen, A., Luukka, M., Pöyhönen, S., Taalas, P. & Tarnanen, M. (2008). Kielten oppikirjat tekstimaailmaan ja -toimintaan sosiaalistajina. In M. Garant, I. Helin & H. Yli-Jokipii (Eds.), Kieli ja globalisaatio AFinLAn vuosikirja (66). Jyväskylä: AFinLA. 201 - 234.

Luukka, M. (2009). Tekstitaidot - teksteistä käytänteisiin. In M. Harmanen & T. Takala (Eds.), Tekstien pyörityksessä - tekstitaitoja alakoulusta yliopistoon Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto. 13-25.

Luukka, M., Pöyhönen, S., Huhta, A., Taalas, P., Tarnanen, M. & Keränen, A. (2008). Maailma muuttuu - mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Pöyhönen, S. (2009). Language education policy in Finland. From vision to practice?. In S. May (Eds.), LED2007: Refereed conference proceedings of the 2nd International Conference on Language, Education and Diversity. Hamilton: Wilf Malcolm Institute of Educational Research (WMIER).

Pöyhönen, S. (2009). Foreign language teaching in basic and secondary education in Finland: Current situation and future challenges. In S. Lucietto (Eds.), Plurilinguismo e innovazione di sistema. Sfide e ricerche curricolari in ambito nazionale e internatizionale. Provincia Autonoma di Trento: IPRASE del Trentino. 145-173.

Pöyhönen, S. & Saario, J. (2009). In the land of paper – Migrant pupils and adolescents learning literacies in Finland.LED2007: Refereed conference proceedings of the 2nd International Conference on Language, Education and Diversity. Hamilton: Wilf Malcolm Institute of Educational Research (WMIER).

Saario, J. (2009). Suomi toisena kielenä -oppilas ja luokkakeskustelun haasteet. In I. Kuukka & K. Rapatti (Eds.), Yhteistä kieltä luomassa. Suomea opetteleva opetusryhmässäni Helsinki: Opetushallitus.

Sajavaara, K., Luukka, M. & Pöyhönen, S. (2007). Kielikoulutuspolitiikka Suomessa: lähtökohtia, ongelmia ja tulevaisuuden haasteita. In S. Pöyhönen & M. Luukka (Eds.), Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus. 13-42.

Taalas, P. (2006). Teachers and technology integration – how to support meaningful change? CAL 07.

Taalas, P. (2007). Joustavat oppimisen mallit ja teknologian integraatio - kielenopetuksen muuttuvat mediamaisemat. In S. Pöyhönen & M. Luukka (Eds.), Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus. 413-429.

Taalas, P. & E. Aalto 2007. Opettajuus.nyt - toiminnallisen opettajankoulutuksen haasteita. In S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (eds.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. University of Jyväskylä: Centre for Applied Language Studies, 153–195.

Taalas, P., Tarnanen, M. & Huhta, A. (2007). Oppilaat ja opettajat kielten ja tekstien käyttäjinä koulussa ja vapaa-ajalla – kartoitustutkimuksen suunnittelu ja toteutus. In O. Salo, T. Nikula & P. Kalaja (Eds.), Kieli oppimisessa - Language in Learning AFinLAn vuosikirja (65). Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. 75-91.

Taalas, P., Tarnanen, M., Kauppinen, M. & Pöyhönen, S. (2008). Media landscapes in school and in free time – two paralel realities?. Nordic Journal of Digital Literacy, 3 (4), 240-256.

Taalas, P,. Tarnanen, M., Pöyhönen, S. (2010) Onks tää oppimista? Opetuskokeiluja yläkoulussa. In Pohjala, K. (eds.) Uusi koulu. Nuorisotutkimusseura: Helsinki (painossa)

 Tarnanen, M. & Huhta, A. (2008). Interaction of language policy and assessment in Finland. Current Issues in Language Planning, 9 (3), 262-281.

 Tarnanen, M., Huhta, A. & K. Pohjala 2007. Mitä on osaaminen? Kielitaidon arviointi vastaajana. In S. Pöyhönen and M-R. Luukka (eds.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti [Towards future language education. Final report of the project on Finnish language education policies]. Jyväskylä: Centre for Applied Language Studies, 381–412.

Tarnanen, M. & A. Huhta (2010) Foreign language assessment and feedback practices in Finland. In D. Tsagari & I. Csepes (eds) Classroom-based language assessment. Language Testing and Evaluation Series, Grotjahn, R. &. G. Sigott (general eds). Frankfurt: Peter Lang. (in press)

 Tarnanen, M., Luukka, M., Pöyhönen, S. & Huhta, A. (2010). Yläkoulun tekstikäytänteet kielten opettajien näkökulmasta. Kasvatus, 41 (2), 154-165.

Voipio-Huovinen, S. 2007. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kaksikielisyys. Kokemuksia tutkimushaastatteluista ja kenttätyöstä. In S. Grünthal & E. Harjunen (eds.) Näköaloja äidinkieleen ja kirjallisuuteen. Helsinki: SKS. 51–66.

 

PhD and MA Theses

Conference papers and workshops

The project in general

Mother tongue & foreign language literacies

Immigrant pupils and identities

Curricula & study books

Assessment and feedback practices

Multimodal pedagogies & media literacies