03.09.2010

Conference papers and workshops: Curricula & study books

Kauppinen Merja.Valtakunnallisten peruskoulun opetussuunnitelmien tavoitteiden ja sisältöjen tarkastelua. Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Helsingin yliopisto, Suomi, 3.2.2006

Kauppinen Merja. Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden käsityksiä kielestä. Kieli oppimisessa. Language in Learning. Jyväskylä, Suomi, 10.11.2006

Kauppinen Merja. Mitä opetetaan, kun opetetaan äidinkieltä ja kirjallisuutta? Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmien kielikäsityksiä. Kieli oppimisessa. AFinLAn syyssymposium Jyväskylä, Suomi, 10.11.2006

Kauppinen Merja. Mitä opetetaan, kun opetetaan äidinkieltä ja kirjallisuutta? Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmien tarkastelua. Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosivat, mitä jäljellä? Kasvatustieteen päivät.  Oulu, Suomi, 24.11.2006

Kauppinen Merja. Kielen ja tekstien arvottaminen suomalaisissa äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmissa - esimerkkinä suullinen esitys ja kirjoitelma. Kielentutkimuksen kevätkoulu 2007. Jyväskylän yliopisto, Suomi, 27.4.2007

Kauppinen Merja. Millaiseen kielimuotoon opetussuunnitelmat ohjaavat? Yhden kielimuodon ideaalista kielimuotojen moninaisuuteen. Kielitieteen päivät. Oulun yliopisto, Suomi, 24.5.2007

Kauppinen Merja. Valuation of language and texts in the Finnish curricula for the mother tongue and literature. Monikieliset tekstikäytänteet 2000-luvulla. 25. soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulu 4. - 7.6.2007. Jyväskylän yliopisto, Suomi, 7.6.2007

Kauppinen Merja, Saario Johanna,  Luukka Minna-Riitta & Tarnanen Mirja. Äidinkielen oppikirjat tekstitoimintaan perehdyttämässä. AFinLAn syyssymposium - Language and globalization. Kouvola, Suomi, 9.11.2007

Kauppinen Merja. Millaiseen teksteillä toimimiseen äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmat oppilasta ohjaavat?. FinRAn juhlaseminaari Huomisen tekstitaidot - Literacy for tomorrow. Tampereen yliopisto, Suomi, 7.11.2008

Kauppinen Merja. Millaisia tekstiympäristöjä äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmiin rakentuu?. XXXVI Kielitieteen päivät. Jyväskylän yliopisto, Suomi, 16.5.2009

Kauppinen Merja. How is language education policy constructed in national curricula? An example of mother tongue and literature. Who needs languages? Micro and macro perspectives into language education policies. Jyväskylän yliopisto, 160, 7.6.2010

 Luukka Minna-Riitta. The Challenges of Mother Tongue Teaching in Finland in the Light of the New Curriculum. Second World Curriculum Studies Conference. Tampere, Suomi, 24.5.2006

 Luukka Minna-Riitta. Suuri oppikirjakeskustelu. Äidinkielen opetuksen foorum. Helsinki, 160, 7.8.2007

 Pöyhönen Sari, Huhta Ari, Taalas Peppi, Tarnanen Mirja, Keränen Anna & Neittaanmäki Reeta. Millaisia vieraiden kielten oppikirjojen kieli ja tekstimaailma ovat?. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys ry:n syyssymposium. Kouvola, Suomi, 9.11.2007

 Saario Johanna. In the land of paper - the role and use of text book in learning and instruction. Multilingual literacies in the 21st Century. Jyväskylä, Suomi, 7.6.2007

Taalas Peppi,  Huhta Ari,  Luukka Minna-Riitta,  Pöyhönen Sari, Tarnanen Mirja, & Neittaanmäki Reeta. Kaksi eri tekstimaailmaa? Yhdeksäsluokkalaisten kielten oppikirjat ja heidän vapaa-ajan tekstinsä. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys ry:n syyssymposium. Kouvola, Suomi, 9.11.2007