03.09.2010

Conference papers: mother tongue & foreign languages literacies

 

Aalto Eija & Kauppinen Merja. Äidinkielen ja S2-opetuksen rajapintoja - miten tekstitaitoja opetetaan?. XXXVI Kielitieteen päivät. Jyväskylän yliopisto, Suomi, 16.5.2009

Huhta Ari, Tarnanen Mirja & Taalas Peppi. Koulu ja vapaa-aika oppimisympäristönä: mediat, materiaalit ja työmuodot. Helsingin yliopisto, Suomi, 15.11.2008

Huhta Ari & Pöyhönen Sari. Foreign Languages and Media in Schools and in Free Time. 42nd Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics: Language, Learning, and Context. Newcastle, Iso-Britannia, 4.9.2009

Luukka Minna-Riitta. Tekstitaidot - näkökulmia opetukseen. ÄOL:n talvipäivät. Lahti, 160, 28.1.2006

 Luukka Minna-Riitta. Tekstitaitojen polulla. Älysikkö nää -seminaari. Oulu, 160, 10.10.2007

Luukka Minna-Riitta. Mother tongue literacy practices in formal and informal learning environments. LED 2007 Conference. Hamilton, Uusi-Seelanti, 24.11.2007

Luukka Minna-Riitta. Coping with texts. Mother tongue literacy practices in the life of Finnish adolescents.. AILA 2008 - soveltavan kielitieteen maailmankongressi. Essen, Saksa, 28.8.2008

Luukka Minna-Riitta. Äidinkielet ja monikielisyys. Kielikoulutuksen valtakunnallinen seminaari. Helsinki, 160, 26.3.2009

Luukka Minna-Riitta. Maailma muuttuu - mitä tekee koulu? Hyvä, paha media ja mediakasvatus. Tampere, Suomi, 27.3.2009

Luukka Minna-Riitta. Nuorten media-arki. Kieltenopetus ja media. Helsinki, 160, 20.4.2009

Luukka Minna-Riitta. Tekstitaidot koulussa ja vapaa-ajalla - maailma muuttuu, kohtaavatko opettajat ja oppilaat?. Äidinkielen opetuksen foorumi. Helsinki, Suomi, 5.8.2009

Luukka Minna-Riitta. Kielellinen ja viestinnällinen osaaminen. Perusopetus 2020 -kutsuseminaari. Helsinki, 160, 25.8.2009

Luukka Minna-Riitta. Nuorten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla - ihanteita, todellisuutta ja kohtaamisia?. New literacies - Reading and writing with new technologies. Jyväskylä, Suomi, 24.10.2009

Luukka Minna-Riitta. Finnish teenagers in the media landscape - literacy practices in school and in out-of-school contexts. Modes and Languages of Communication conference. Tallinna, 190, 23.4.2010

Luukka Minna-Riitta. Critical literacy and media in Finnish basic education. 2nd Baltic Sea Conference / 15th Nordic Reading Conference. Turku, 160, 13.8.2010

Luukka Minna-Riitta & Kauppinen Merja. Tekstitaidot koulussa ja arjessa. Monikieliset tekstikäytänteet 2000-luvulla. 25. soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulu 4. - 7.6.2007. Jyväskylän yliopisto, Suomi, 5.6.2007

Luukka Minna-Riitta & Suoninen Annikka. Finnish Teenagers in the Media landscape. Media lieracy practices in out-of-school contexts. Mediakasvatus.nyt. Pohjoismainen medakasvatuskonferenssi. Vaasa, Suomi, 11.5.2007

Pitkänen-Huhta & Anne Pöyhönen Sari. Literacy in transition: texts and practices in formal and informal environments. The 15th World Congress of Applied Linguistics. Essen, Saksa, 28.8.2008

Pöyhönen Sari. Language Education Policy in Finland. From Vision to Practice?. Language, education and diversity conference. Hamilton, Uusi-Seelanti, 22.11.2007

Pöyhönen Sari, Luukka Minna-Riitta,  Tarnanen Mirja,  Huhta Ari &  Taalas Peppi. Maailma muuttuu - mitä tekee mediakasvatus?. Mediatutkimuksen päivät. Jyväskylä, Suomi, 13.2.2009