15.03.2011

PhD and MA theses

PhD Theses

Centre for Applied Language Studies / Applied linguistics

Kauppinen, M. 2010 Lukemisen linjaukset – lukutaito ja sen opetus perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmissa. Jyväskylä Studies in Humanities: University of Jyväskylä.

 

MA Theses

Department of Languages / Finnish Language

Antola, Pyry 2010. IRC-gallerian tekstimaailma.

Heimala-Lindqvist, Riikka 2010. Internetkielen variaatio ja sen funktiot Rautaneito-keskustelupalstalla

Hovila, Elina 2009. ”Napakka teksti – huomiota myös pilkuille! :)” Äidinkielen opettajat palautteenantajina

Jalkanen, Juha 2010: Muuttuvat tilat, muuttuvat(ko) ajattelutavat. Näkökulmia design-ajatteluun ja pedagogiseen muutokseen kielenopetuksessa

Laaksonen, Sanna 2009. "No ainahan siitä lukemisesta jottain hyötyä on": yhdeksäsluokkalaiset pojat lukijoina vapaa-ajalla ja koulussa”

Piironen, Salla 2009. ”Silleen ihan tyylikäs mutta liian massa” Kahdeksasluokkalaiset mainosanalyysin tekijöinä

Purola, Riikka 2009. Autenttinen materiaali ja nuorten vapaa-ajan tekstit äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa: opettajien käsityksiä ja asenteita

Räihä, Heidi 2008.”Hyötyä, huvia ja huijausta Internetissä”: Internetin käsittelyn näkökulmia yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa

Savolainen, Heidi 2009. Vuorovaikutus verkkokeskusteluissa: yläkoululaiset Netlibris-kirjallisuuspiirissä

Tiainen, Pilvi-Sisko 2008. Kirjoittamisen opetus ja ohjaus yläasteen äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa