2000

<p>Back to <a title="Publications" class="internal-link" href="resolveuid/8740fbfb0b97162ebc65ef5bc731f8be">Publications by CALS' staff and postgraduate students</a></p>
<p><br /><a title="Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisut" class="internal-link" href="../tutkijoiden%20julkaisut"></a></p>

 • Name Kieli, diskurssi & yhteisö TUTKA-icon TUTKA
  Editors Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
  Year 2000
 • Name Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen TUTKA-icon TUTKA
  Editors Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
  Year 2000
 • Name Vygotsky, van Lier ja kielenoppiminen: sosiokulttuurinen viitekehys kielellisen tietoisuuden ja vieraan kielen oppimisen tutkimuksessa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Alanen, Riikka
  Editors Kalaja, Paula & Nieminen, Lea
  Collective Work Kielikoulussa - Kieli koulussa.
  Year 2000
 • Name Kolmannen muodon tapaus: miten kieliopista puhutaan englannin kielen luokassa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Alanen, Riikka
  Editors Kalaja, Paula & Nieminen, Lea
  Collective Work Kielikoulussa - Kieli koulussa.
  Year 2000
 • Name Kirjoitettu kieli, kognitio ja emergenssi. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Dufva, Hannele
  Collective Work Emergenssin kielelliset kasvot.
  Year 2000
 • Name Puheen ja kirjoituksen maailmat: eräs näkökulma lukemaan oppimiseen. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Dufva, Hannele
  Editors Kalaja, Paula & Nieminen, Lea
  Collective Work Kieli koulussa - kielikoulussa
  Year 2000
 • Name Miten kieltä tutkitaan kognitiivisesti: dialoginen näkökulma TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Dufva, Hannele
  Editors Kajannes, Katriina & Kirstinä, Leena
  Collective Work Kirjallisuus, kieli ja kognitio
  Year 2000
 • Name Acquisition of Teaching Expertise in Content and Language Integrated Learning TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Hartiala, Aini-Kristiina
  Year 2000
 • Name Vieraan kielen oppimista ja vieraskielistä oppimista TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Hartiala, Aini-Kristiina & Harviainen, Lotta
  Editors Marsh, David & Langé, Gisella
  Collective Work Using Languages to Learn and Learning to Use Languages
  Year 2000
 • Name "Tuntuu tosi tosi tosi hyvältä ... jippii" - ylioppilaskokeiden ja niihin osallistumisen rakentuminen abiturientin päiväkirjamerkinnöissä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Huhta, Ari & Kalaja, Paula & Pitkänen-Huhta, Anne
  Editors Kalaja, Paula & Nieminen, Lea
  Collective Work Kielikoulussa - kieli koulussa
  Year 2000
 • Name Syrjäinen ja aito, vallan pitäjä ja ulkopuolinen. Paikka ja etnisyys ´meidän´ja ´toisten´rakentumispintana journalismissa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Hujanen, Jaana & Pietikäinen, Sari
  Collective Work Tiedotustutkimus
  Year 2000
 • Name Yleisten kielitutkintojen satoa - tietoa ja tilastoja suorituksista ja suorittajista 1994-2000 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Härkönen, Raija & Kärkkäinen, Anu & Immonen, Hanna & Kärkkäinen, Kaija & Takala, Sauli
  Year 2000
 • Name Media and communication research methods. An introduction to qualitative and quantitative approaches TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kaftandjieva, Felianka & Berger, Arthur Asa
  Year 2000
 • Name Test fairness: a DIF analysis of an L2 vocabulary test TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kaftandjieva, Felianka & Takala, Sauli
  Collective Work Language Testing
  Year 2000
 • Name Educational reform in Russia - between the past and the future TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Collective Work Idäntutkimus
  Year 2000
 • Name Reflections on Russian education: the ideas of internationalisation and nationalisation TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Editors Kangaspuro, Markku
  Collective Work Russia: More different than most
  Year 2000
 • Name The Problems of Russian-Speaking Immigrant Children in Finnish Schools TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Editors Heinla, Heino
  Collective Work Haridus ja sotsiaalne tegelikkus
  Year 2000
 • Name Mistä arviointi viestii? Vieraan kielen taitojen arviointi lukiossa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Luoma, Sari & Tarnanen, Mirja & Huhta, Ari
  Editors Lappalainen, Hannu-Pekka
  Collective Work Virikkeitä viestintävalmiuksien arviointiin
  Year 2000
 • Name Tabusta taudiksi TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Luukka, Minna-Riitta
  Collective Work Journalismikritiikin vuosikirja
  Year 2000
 • Name Sinulle on postia! TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Luukka, Minna-Riitta
  Collective Work Kielikello
  Year 2000
 • Name Tuottaako uusmedia uussuomea? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Luukka, Minna-Riitta
  Collective Work Kirjastolehti
  Year 2000
 • Name Kansantaudin kuva mediassa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Luukka, Minna-Riitta
  Collective Work Mielenterveys
  Year 2000
 • Name Näkökulma luo kohteen: diskurssintutkimuksen taustaoletukset TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Luukka, Minna-Riitta
  Editors Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
  Collective Work Kieli, diskurssi & yhteisö
  Year 2000
 • Name Liikevenäjää TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Pietarinen, Margarita & Lebedev, V.K. & Petuhova, E.N.
  Year 2000
 • Name Discourses of Differentiation. Ethnic representations in newspaper texts TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Pietikäinen, Sari
  Year 2000
 • Name Kriittinen diskurssintutkimus TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Pietikäinen, Sari
  Editors Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
  Collective Work Kieli, diskurssi & yhteisö
  Year 2000
 • Name Soveltava kielentutkimus ja tutkimuksenteon peruskysymykset TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Piirainen-Marsh, Arja & Huhta, Ari
  Editors Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
  Collective Work Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen
  Year 2000
 • Name Finnish exchange students in Russia. experiences from St. Petersburg. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Pöyhönen, Sari
  Editors Kashkin, V. B.
  Collective Work Teoreticheskaja i prikladnaja lingvistika. Mezhvuzovskij sbornik nauchnyh trudov. Vypusk 2. Jazyk i social'naja sreda.
  Year 2000
 • Name Etnonimy i territorija natsional'noj dushi TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Pöyhönen, Sari & Kashkin, Vjatsheslav
  Editors Sternin, I. A.
  Collective Work Russkoe i finskoe kommunikativnoe povedenie
  Year 2000
 • Name Virkamies ja vieraat kielet. Virkamiesten kielikoulutuksen arviointihankkeen loppuraportti TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Sajavaara, Anu
  Year 2000
 • Name Contrastive analysis TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Sajavaara, Kari
  Editors Byram, Michael
  Collective Work Routledge encyclopedia of language teaching and learning
  Year 2000
 • Name A holistic view of foreign language planning TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Sajavaara, Kari
  Editors Peyton, Joy Kreeft & Wolfram, Walt & Griffin, Peg & Fasold, Ralph
  Collective Work Language in action: New studies of language in society
  Year 2000
 • Name Kielikoulutuksen vaikutus ja tulokset Suomessa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Sajavaara, Kari & Takala, Sauli
  Editors Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
  Collective Work Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen
  Year 2000
 • Name Informationssökning som process TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi
  Editors Nyberg, Rainer & Strandvall, Tommy
  Collective Work Utbilda via Internet. Handbok i IT-pedagogik
  Year 2000
 • Name Opetuksen kehittämistä ja teknologiaa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi
  Editors Pollari, Pirjo & Vatanen, Pirjo-Liisa
  Collective Work Kimmokkeita yläasteen kieltenopetukseen. Monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä valinnaiskurssien avulla
  Year 2000
 • Name Opetuksen kehittämistä ja teknologiaa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi
  Editors Pollari, Pirjo & Vatanen, Pirjo-Liisa
  Collective Work Kimmokkeita yläasteen kieltenopetukseen.
  Year 2000
 • Name Interaction and teacher role in a web learning environment: How to support new learning cultures TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi & Saarenkunnas, Maarit & Kuure, Leena
  Editors Nuldén, Urban & Pessi, Kalevi
  Collective Work CSCL, Second Nordic Workshop on Computer Supported Collaborative Learning and Knowledge Empowernment
  Year 2000
 • Name Verkkovälitteisen tapauskeskustelun mahdollisuuksia kielenopetuksessa ja opettajankoulutuksessa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi & Saarenkunnas, Maarit & Kuure, Leena
  Editors Kaikkonen, Pauli & Kohonen, Viljo
  Collective Work Minne menet kielikasvatus? Näkökulmia kielipedagogiikkaan
  Year 2000
 • Name Some questions and issues in content-based language teaching TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Takala, Sauli
  Editors Sjöholm, Kaj & Ostern, Anna
  Collective Work Perspectives on Language and Communication in Multilingual Edcuation
  Year 2000
 • Name Language policy and planning TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Takala, Sauli & Sajavaara, Kari
  Collective Work Annual Review of Applied Linguistics
  Year 2000
 • Name Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Takala, Sauli & Sajavaara, Paula & Sajavaara, Kari
  Editors Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
  Collective Work Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen
  Year 2000
 • Name Medizinische Spre/achstunde. Ein videogestützter Kurs zum Training mündlicher Kommunikation. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ylönen, Sabine & Halász, Renáta & Kulcsár-Szemler, Magdolna
  Year 2000