2003

<p>Back to <a title="Publications" class="internal-link" href="resolveuid/a23f95bb128d8465782c785b5ca2b1cc">Publications by CALS' staff and postgraduate students</a></p>

Name A sociocultural approach to young language learners’ beliefs about language learning TUTKA-icon TUTKA
Researcher Alanen, Riikka
Editors Kalaja, Paula & Maria, Barcelos, Ana
Collective Work Beliefs about SLA: New Research Approaches
Year 2003
Name Ajattelu ja sisältöjen oppiminen vieraskielisessä opetuksessa. Tutkimusraportti 2/3 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Jäppinen, Aini-Kristiina
Year 2003
Name Arvioinnin retoriikka ja ylikansalliset toimijat TUTKA-icon TUTKA
Researcher Saarinen, Taina
Editors Aittola, Helena
Collective Work EKG? Eurooppa, korkeakoulutus, globalisaatio?
Year 2003
Name Asiantuntijuuden näkökulma kieliaineiden opetussuunnitelmatyöhön TUTKA-icon TUTKA
Researcher Nikula, Tarja
Collective Work Kasvatus
Year 2003
Name Beliefs in dialogue: A Bakhtinian view TUTKA-icon TUTKA
Researcher Dufva, Hannele
Editors Kalaja, Paula & Barcelos, Ana Maria F.
Collective Work New approaches to beliefs in SLA
Year 2003
Name Changing values and goals in education. Pedagogical cultures in three countries: Finland, Russia, Estonia TUTKA-icon TUTKA
Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka & Svetlana, Raschetina & Ulve, Kala & Inger, Kraav
Editors Lasonen, Johanna & Lestinen, Leena
Collective Work Teaching and learning for intercultural understanding. Human rights and a culture of peace. UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003
Year 2003
Name Collaboration and community buildning - teacher trainees and language learners in interaction TUTKA-icon TUTKA
Researcher Taalas, Peppi & Aalto, Eija
Editors Barbara, Wasson, & Ulrich, Hoppe, & Sten, Ludvigsen,
Collective Work CSCL 2003 - Communication and Interaction
Year 2003
Name Creating a self-rating instrument for second language writing: from idea to implementation TUTKA-icon TUTKA
Researcher Tarnanen, Mirja & Luoma, Sari
Editors Read, Douglas, D. & J.
Collective Work Language Testing
Year 2003
Name DIALANG - palautetta kielitaidosta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Huhta, Ari
Collective Work Tempus
Year 2003
Name Development and Validation of Scales of Language Proficiency TUTKA-icon TUTKA
Researcher Takala, Sauli & Kaftandjieva, Fellyanka
Editors Vagle, W.
Collective Work Vurdering av språkferdighet
Year 2003
Name Englanti oppimisen kohteena ja välineenä: katsaus luokkahuoneinteraktioon TUTKA-icon TUTKA
Researcher Nikula, Tarja
Editors Koskela, Merja & Pilke, Nina
Collective Work Kieli ja asiantuntijuus
Year 2003
Name Itsearviointi kielitaidon arviointimuotona TUTKA-icon TUTKA
Researcher Huhta, Ari
Editors Airola, Anneli
Collective Work Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta
Year 2003
Name Kelpaanko tällaisena? Tyttöyden rakentuminen Demi-lehden palstoilla TUTKA-icon TUTKA
Researcher Luukka, Minna-Riitta
Editors Modinos, Tuija & Suoninen, Annikka
Collective Work Merkillinen Media. Tekstit nuorten arjessa.
Year 2003
Name Kieli objektina -- miten lapset mieltävät kielen TUTKA-icon TUTKA
Researcher Dufva, Hannele & Alanen, Riikka & Aro, Mari
Editors Merja, Koskela, & Nina, Pilke,
Collective Work Kieli ja asiantuntijuus
Year 2003
Name Kieliasiantuntijoiden yliopistokoulutus: mihin soveltavaa kielitiedettä tarvitaan? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Sajavaara, Kari
Collective Work Toimiv keel 1: Töid rakenduslingvistika alalt
Year 2003
Name Kielitaidon arviointi: valintoja ja neuvottelua TUTKA-icon TUTKA
Researcher Tarnanen, Mirja
Editors Martin, Nissilä, L., H. Vaarala & M.
Collective Work Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille
Year 2003
Name Kokeeseen osallistujien monet kasvot: ylioppilaskokeiden ja niihin osallistumisen rakentuminen abiturienttien puheessa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kalaja, Paula & Huhta, Ari & Pitkänen-Huhta, Anne
Editors Koskela, Merja & Pilke, Nina
Collective Work Kieli ja asiantuntijuus
Year 2003
Name Konferenzdeutsch. Unterschiede mündlicher und schritflicher Wissenschaftssprache TUTKA-icon TUTKA
Researcher Ylönen, Sabine
Collective Work Angewandte Sprachwissenschaft
Year 2003
Name L'enseignement d'une matière par integration d'une langue étrangère (EMILE) dans les contextes européens TUTKA-icon TUTKA
Researcher Taalas, Peppi
Collective Work Le francais dans le monde
Year 2003
Name Lasten käsityksiä englannin kielestä: käsitykset kielenoppimisesta dialogisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Aro, Mari
Collective Work Kieli ja asiantuntijuus
Year 2003
Name Merkillinen media - Tekstit nuorten arjessa, arikkeli Mediakasvatus uuden edessä. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Lokka, Antti
Editors Tuija, Modinos & Annikka, Suoninen
Collective Work Merkillinen media - tekstit nuorten arjessa
Year 2003
Name Merkillinen media. Tekstit nuorten arjessa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Modinos, Tuija & Luukka, Minna-Riitta & Suoninen, Annikka & Hujanen, Jaana & Räisänen, Ulla & Lokka, Antti & Pietikäinen, Sari
Editors Modinos, Tuija & Suoninen, Annikka
Year 2003
Name Moniääninen Suomi - monikulttuurinen kieltenoppiminen TUTKA-icon TUTKA
Researcher Dufva, Hannele & Pietikäinen, Sari & Laihiala-Kankainen, Sirkka
Collective Work Tempus
Year 2003
Name Na puti k rashireniju mezhkulk'turnoj kompetentnosti (Kultturienvälisen kompetenssin kehittämistä kohti) TUTKA-icon TUTKA
Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka
Editors Lysakova, Irina
Collective Work Russkij jazyk kak inostrannyj: Teorija issledovanija, praktika
Year 2003
Name ReCALL TUTKA-icon TUTKA
Researcher Taalas, Peppi
Collective Work ReCALL
Year 2003
Name ReCALL TUTKA-icon TUTKA
Researcher Taalas, Peppi
Collective Work ReCALL
Year 2003
Name Suomi toisena kielenä -opetuksesta ja -arvioinnista. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Tarnanen, Mirja
Collective Work Virke
Year 2003
Name Suullisen kielitaidon arvioijan salkku 2002 TUTKA-icon TUTKA
Editors Lintinen, Mirkka & Huhta, Ari & Airola, Anneli
Year 2003
Name Suullisen kielitaidon arvioinnin koulutus TUTKA-icon TUTKA
Researcher Huhta, Ari
Editors Airola, Anneli
Collective Work Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta
Year 2003
Name Tekstitaituriksi koulussa. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Luukka, Minna-Riitta
Collective Work Virittäjä
Year 2003
Name Testiesite: englanti TUTKA-icon TUTKA
Researcher Yleiset kielitutkinnot, YKI
Editors Yleiset kielitutkinnot, YKI
Year 2003
Name Testiesite: ruotsi TUTKA-icon TUTKA
Researcher Yleiset kielitutkinnot, YKI
Editors Yleiset kielitutkinnot, YKI
Year 2003
Name Testiesite: suomi TUTKA-icon TUTKA
Researcher Yleiset kielitutkinnot, YKI
Editors Yleiset kielitutkinnot, YKI
Year 2003
Name The polycontextual nature of computer supported learning. Theoretical and methodological perspectives TUTKA-icon TUTKA
Researcher Taalas, Peppi & Kuure, Leena & Saarenkunnas, Maarit
Collective Work Recall
Year 2003
Name Tulevaisuuden tekstitaitureita? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Luukka, Minna-Riitta
Editors Luukka, Minna-Riitta & Jääskeläinen, Pasi
Collective Work Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus
Year 2003
Name Vieraiden kielten uusien opetussuunnitelmien taitotasoasteikon validoinnista TUTKA-icon TUTKA
Researcher Takala, Sauli & Hildén, R.
Editors Virta, A. & Marttila, O.
Collective Work Opettaja, asiantuntijuus ja yhteiskunta
Year 2003
Name WEBVERTISING deutsch/finnisch - Kulturgebundene Unterschiede in der Wirtschaftskommunikation mit neuen Medien TUTKA-icon TUTKA
Researcher Ylönen, Sabine
Editors Marja-Leena, Piitulainen & Ewald, Reuter
Collective Work Internationale Wirtschaftskommunikation auf Deutsch
Year 2003
Name What does education mean? Educational beliefs of Russian and Finnish students TUTKA-icon TUTKA
Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka & Svetlana, Raschetina
Collective Work Teaching and learning for intercultural understanding. Human rights and a culture of peace. UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003
Year 2003
Name Youth in the (New)media Landscape - Emerging Practices, Forms and Meanings. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Luukka, Minna-Riitta
Editors Hovi-Wasastjerna, Päivi
Collective Work Media Culture
Year 2003