2003

<p>Back to <a title="Publications" class="internal-link" href="resolveuid/a23f95bb128d8465782c785b5ca2b1cc">Publications by CALS' staff and postgraduate students</a></p>

 • Name Suullisen kielitaidon arvioijan salkku 2002 TUTKA-icon TUTKA
  Editors Lintinen, Mirkka & Huhta, Ari & Airola, Anneli
  Year 2003
 • Name A sociocultural approach to young language learners’ beliefs about language learning TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Alanen, Riikka
  Editors Kalaja, Paula & Maria, Barcelos, Ana
  Collective Work Beliefs about SLA: New Research Approaches
  Year 2003
 • Name Lasten käsityksiä englannin kielestä: käsitykset kielenoppimisesta dialogisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Aro, Mari
  Collective Work Kieli ja asiantuntijuus
  Year 2003
 • Name Beliefs in dialogue: A Bakhtinian view TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Dufva, Hannele
  Editors Kalaja, Paula & Barcelos, Ana Maria F.
  Collective Work New approaches to beliefs in SLA
  Year 2003
 • Name Kieli objektina -- miten lapset mieltävät kielen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Dufva, Hannele & Alanen, Riikka & Aro, Mari
  Editors Merja, Koskela, & Nina, Pilke,
  Collective Work Kieli ja asiantuntijuus
  Year 2003
 • Name Moniääninen Suomi - monikulttuurinen kieltenoppiminen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Dufva, Hannele & Pietikäinen, Sari & Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Collective Work Tempus
  Year 2003
 • Name DIALANG - palautetta kielitaidosta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Huhta, Ari
  Collective Work Tempus
  Year 2003
 • Name Itsearviointi kielitaidon arviointimuotona TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Huhta, Ari
  Editors Airola, Anneli
  Collective Work Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta
  Year 2003
 • Name Suullisen kielitaidon arvioinnin koulutus TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Huhta, Ari
  Editors Airola, Anneli
  Collective Work Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta
  Year 2003
 • Name Ajattelu ja sisältöjen oppiminen vieraskielisessä opetuksessa. Tutkimusraportti 2/3 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Jäppinen, Aini-Kristiina
  Year 2003
 • Name Kokeeseen osallistujien monet kasvot: ylioppilaskokeiden ja niihin osallistumisen rakentuminen abiturienttien puheessa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kalaja, Paula & Huhta, Ari & Pitkänen-Huhta, Anne
  Editors Koskela, Merja & Pilke, Nina
  Collective Work Kieli ja asiantuntijuus
  Year 2003
 • Name Na puti k rashireniju mezhkulk'turnoj kompetentnosti (Kultturienvälisen kompetenssin kehittämistä kohti) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Editors Lysakova, Irina
  Collective Work Russkij jazyk kak inostrannyj: Teorija issledovanija, praktika
  Year 2003
 • Name What does education mean? Educational beliefs of Russian and Finnish students TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka & Svetlana, Raschetina
  Collective Work Teaching and learning for intercultural understanding. Human rights and a culture of peace. UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003
  Year 2003
 • Name Changing values and goals in education. Pedagogical cultures in three countries: Finland, Russia, Estonia TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka & Svetlana, Raschetina & Ulve, Kala & Inger, Kraav
  Editors Lasonen, Johanna & Lestinen, Leena
  Collective Work Teaching and learning for intercultural understanding. Human rights and a culture of peace. UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003
  Year 2003
 • Name Merkillinen media - Tekstit nuorten arjessa, arikkeli Mediakasvatus uuden edessä. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Lokka, Antti
  Editors Tuija, Modinos & Annikka, Suoninen
  Collective Work Merkillinen media - tekstit nuorten arjessa
  Year 2003
 • Name Tulevaisuuden tekstitaitureita? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Luukka, Minna-Riitta
  Editors Luukka, Minna-Riitta & Jääskeläinen, Pasi
  Collective Work Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus
  Year 2003
 • Name Youth in the (New)media Landscape - Emerging Practices, Forms and Meanings. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Luukka, Minna-Riitta
  Editors Hovi-Wasastjerna, Päivi
  Collective Work Media Culture
  Year 2003
 • Name Kelpaanko tällaisena? Tyttöyden rakentuminen Demi-lehden palstoilla TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Luukka, Minna-Riitta
  Editors Modinos, Tuija & Suoninen, Annikka
  Collective Work Merkillinen Media. Tekstit nuorten arjessa.
  Year 2003
 • Name Tekstitaituriksi koulussa. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Luukka, Minna-Riitta
  Collective Work Virittäjä
  Year 2003
 • Name Merkillinen media. Tekstit nuorten arjessa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Modinos, Tuija & Luukka, Minna-Riitta & Suoninen, Annikka & Hujanen, Jaana & Räisänen, Ulla & Lokka, Antti & Pietikäinen, Sari
  Editors Modinos, Tuija & Suoninen, Annikka
  Year 2003
 • Name Englanti oppimisen kohteena ja välineenä: katsaus luokkahuoneinteraktioon TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Nikula, Tarja
  Editors Koskela, Merja & Pilke, Nina
  Collective Work Kieli ja asiantuntijuus
  Year 2003
 • Name Asiantuntijuuden näkökulma kieliaineiden opetussuunnitelmatyöhön TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Nikula, Tarja
  Collective Work Kasvatus
  Year 2003
 • Name Arvioinnin retoriikka ja ylikansalliset toimijat TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Saarinen, Taina
  Editors Aittola, Helena
  Collective Work EKG? Eurooppa, korkeakoulutus, globalisaatio?
  Year 2003
 • Name Kieliasiantuntijoiden yliopistokoulutus: mihin soveltavaa kielitiedettä tarvitaan? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Sajavaara, Kari
  Collective Work Toimiv keel 1: Töid rakenduslingvistika alalt
  Year 2003
 • Name ReCALL TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi
  Collective Work ReCALL
  Year 2003
 • Name ReCALL TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi
  Collective Work ReCALL
  Year 2003
 • Name L'enseignement d'une matière par integration d'une langue étrangère (EMILE) dans les contextes européens TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi
  Collective Work Le francais dans le monde
  Year 2003
 • Name Collaboration and community buildning - teacher trainees and language learners in interaction TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi & Aalto, Eija
  Editors Barbara, Wasson, & Ulrich, Hoppe, & Sten, Ludvigsen,
  Collective Work CSCL 2003 - Communication and Interaction
  Year 2003
 • Name The polycontextual nature of computer supported learning. Theoretical and methodological perspectives TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi & Kuure, Leena & Saarenkunnas, Maarit
  Collective Work Recall
  Year 2003
 • Name Vieraiden kielten uusien opetussuunnitelmien taitotasoasteikon validoinnista TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Takala, Sauli & Hildén, R.
  Editors Virta, A. & Marttila, O.
  Collective Work Opettaja, asiantuntijuus ja yhteiskunta
  Year 2003
 • Name Development and Validation of Scales of Language Proficiency TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Takala, Sauli & Kaftandjieva, Fellyanka
  Editors Vagle, W.
  Collective Work Vurdering av språkferdighet
  Year 2003
 • Name Suomi toisena kielenä -opetuksesta ja -arvioinnista. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Tarnanen, Mirja
  Collective Work Virke
  Year 2003
 • Name Kielitaidon arviointi: valintoja ja neuvottelua TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Tarnanen, Mirja
  Editors Martin, Nissilä, L., H. Vaarala & M.
  Collective Work Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille
  Year 2003
 • Name Creating a self-rating instrument for second language writing: from idea to implementation TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Tarnanen, Mirja & Luoma, Sari
  Editors Read, Douglas, D. & J.
  Collective Work Language Testing
  Year 2003
 • Name Testiesite: englanti TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Editors Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Year 2003
 • Name Testiesite: suomi TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Editors Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Year 2003
 • Name Testiesite: ruotsi TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Editors Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Year 2003
 • Name Konferenzdeutsch. Unterschiede mündlicher und schritflicher Wissenschaftssprache TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ylönen, Sabine
  Collective Work Angewandte Sprachwissenschaft
  Year 2003
 • Name WEBVERTISING deutsch/finnisch - Kulturgebundene Unterschiede in der Wirtschaftskommunikation mit neuen Medien TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ylönen, Sabine
  Editors Marja-Leena, Piitulainen & Ewald, Reuter
  Collective Work Internationale Wirtschaftskommunikation auf Deutsch
  Year 2003