2005

<p>Back to <a title="Publications" class="internal-link" href="resolveuid/a23f95bb128d8465782c785b5ca2b1cc">Publications by CALS' staff and postgraduate students</a></p>

Name "Hej Seppo, Could you pls comment on this!" - Internal email communication in lingua franca English in a multinational company TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kankaanranta, Anne
Year 2005
Name "Hello Monica - kindly change your arrangements": Business Genre in a State of Flux TUTKA-icon TUTKA
Researcher Louhiala-Salminen, Leena
Editors Gillaerts, P. & Gotti, M.
Collective Work Genre Variation in Business Letters.
Year 2005
Name 10 vuotta Yleisiä kielitutkintoja TUTKA-icon TUTKA
Researcher Tarnanen, Mirja
Collective Work Tempus
Year 2005
Name Ajattelu ja sisältöjen oppiminen vieraskielisessä opetuksessa. Tutkimusraportti 3/3 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Jäppinen, Aini-Kristiina
Year 2005
Name Bildungsideen für Brandenburg – aus Finnland oder aus der DDR? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Ylönen, Sabine
Collective Work PNN (Potsdamer Neueste Nachrichten)
Year 2005
Name Change in the making: Strategic and pedagogical challenges of technology integration in language teaching. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Taalas, Peppi
Year 2005
Name Culture, language and thinking: Whorf, Bahktin, Merleau-Ponty and situated embodiment. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Dufva, Hannele
Editors Bostad, Finn & Brandist, Craig & Evensen, Lars S. & Faber, Hege C.
Collective Work Thinking culture dialogically
Year 2005
Name Englantia ikäihmisille Kultaisten muistojen hotellissa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Jaatinen, Aino
Collective Work Tempus
Year 2005
Name English as a corporate language: Company-internal e-mail messages written by Finns and Swedes TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kankaanranta, Anne
Editors Gunnarsson, B-L.
Collective Work Communication in the Workplace,TeFa
Year 2005
Name English as a lingua franca in Nordic corporate mergers: Two case companies TUTKA-icon TUTKA
Researcher Louhiala-Salminen, Leena & Charles, M. & Kankaanranta, Anne
Collective Work English for Specific Purposes. Special issue: English as a lingua franca in international business contexts
Year 2005
Name European Survey of Language Testing and Assessment Needs. Report: part two - regional findings TUTKA-icon TUTKA
Researcher Huhta, Ari & Hirvelä, Tuija & Banerjee, Jayanti
Year 2005
Name From Sickness to Cure and Further. Construction of 'quality' in Finnish Higher Education policy from the 1960’s to the era of the Bologna process. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Saarinen, Taina
Collective Work Quality in Higher Education
Year 2005
Name Haasteena teknologian integrointi kielenopetukseen. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Taalas, Peppi
Collective Work Tempus
Year 2005
Name Hej Seppo, could you pls comment on this!� - Internal Email Communication in Lingua Franca English in a Multinational Company TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kankaanranta, Anne
Year 2005
Name Issues currently under debate – input from the key area chair TUTKA-icon TUTKA
Researcher Huhta, Ari
Editors G., Westhoff,
Collective Work Improving language education. Common concerns, sharing solutions. Report from the European working conference as part of the Dutch presidency of the EU, 14-16 October 2004, Scheveningen (The Hague).
Year 2005
Name Kielikylpy ja vieraskielinen opetus TUTKA-icon TUTKA
Researcher Meriläinen, Merja & Mustaparta, Anna-Kaisa & Seikkula-Leino, Jaana
Collective Work Avauksia OPSaan
Year 2005
Name Kielioppi virheiden varjossa. Kielitiedon merkitys lukion saksan kieliopin opetuksessa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Penttinen, Esa
Collective Work Jyväskylä Studies in Humanities
Year 2005
Name Kielisalkulla kohti selkeää ja monipuolista arviointia TUTKA-icon TUTKA
Researcher Takala, Sauli & Hildén, Raili
Editors Kohonen, Viljo
Collective Work Eurooppalainen kielisalkku Suomessa: tutkimus- ja kehittämistyön taustaa ja tuloksia
Year 2005
Name Kielitaito kansalaisuusnäkökulmien keskiössä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Tarnanen, Mirja
Editors Kuure, Leena & Kärkkäinen, Elise & Saarenkunnas, Maarit
Collective Work Kieli ja sosiaalinen toiminta, Language and Social Action
Year 2005
Name Kielitaitoinen. Oppilaan oma kirja. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta
Year 2005
Name Kielitaitoinen. Ratkaisuja. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta
Year 2005
Name Kieltenopettajien koulutustarpeita kielitaidon arvioinnissa – kansainvälisen kartoituksen tuloksia TUTKA-icon TUTKA
Researcher Huhta, Ari
Collective Work Tempus
Year 2005
Name Käsitykset kielenoppimisesta oppijan ja opettajan työvälineenä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kalaja, Paula & Dufva, Hannele & Alanen, Riikka
Collective Work Eurooppalainen kielisalkku Suomessa. Tutkimus- ja kehittämistyön taustaa ja tuloksia
Year 2005
Name Language knowledge for exchange students. The example of EUROMOBIL. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Ylönen, Sabine & Saario, Johanna
Collective Work AFinLA Yearbook 2005
Year 2005
Name Maahanmuuttajien kieliympäristö ja kielitaito TUTKA-icon TUTKA
Researcher Tarnanen, Mirja & Suni, Minna
Editors Paananen, Seppo
Collective Work Maahanmuuttajien elämää Suomessa
Year 2005
Name Metalinguistic awareness in dialogue: Bakhtinian considerations. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Dufva, Hannele & Alanen, Riikka
Editors Hall, Joan Kelly & Vitanova, Gergana & Marchenkova, Ludmila
Collective Work Dialogue with Bakhtin on second and foreign language learning.
Year 2005
Name Põhikooli lõpuklasside õpilaste õppimiskogemus erinevates kasvatuskultuurides TUTKA-icon TUTKA
Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka & Kraav, Inger & Kala, Ulve
Editors Kraav, Inger & Kala, Ulve & Pedastsaar, T.
Collective Work Haridus muutuste ja traditsioonide keerises
Year 2005
Name Reseptejä arkipäivään TUTKA-icon TUTKA
Researcher Takala, Eeva
Collective Work Psykologia
Year 2005
Name Sociokuljturnyj komponent kak osnovo formirovanija kommunikativoj kompetencii v izuchenii finskogo jazyka russkogovorjaschimi TUTKA-icon TUTKA
Researcher Milovidova, Olga
Editors Lysakova, I. P.
Collective Work Rusistika i sovremennostj
Year 2005
Name Språkinlärning och datorer - en fransklärares syn TUTKA-icon TUTKA
Researcher Back-Seemer, Susanna
Editors Stål, Tore
Collective Work Nätpedagogiska toppar och floppar - erfarenheter av Pil-projektet
Year 2005
Name Sähköpostikieli heijastelee yrityskulttuuria TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kankaanranta, Anne
Collective Work Ekonomi
Year 2005
Name Taito. Opettajan oma. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta & Ahonen, Kaarina
Year 2005
Name Taito. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta & Ahonen, Kaarina
Year 2005
Name Takana loistava tulevaisuus, edessä tuleva loistavuus? Tutkimushaastattelun haasteiden hahmottelua. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Takala, Eeva
Editors Välikoski, Tuula-Riitta & Kostiainen, Emma & Kyllönen, Ella & Mikkola, Leena
Collective Work PROLOGI Puheviestinnän vuosikirja 2005
Year 2005
Name Tavoitteelliseksi opiskelijaksi monimuotoisella ja –mediaisella kurssilla TUTKA-icon TUTKA
Researcher Taalas, Peppi & Aalto, Eija
Editors Kuure, Leena & Kärkkäinen, Elise & Saarenkunnas, Maarit
Collective Work Kieli ja sosiaalinen toiminta – Language and Social Action
Year 2005
Name The Invisible Opponent. A Study about Feelings of National Belonging, Finnishness and Immigration of Second Generation Finns in Sweden. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Weckström, Lotta
Editors Henningsen, Bernt
Collective Work Changes, Challenges and Chances. Conclusions and Perspectives of Baltic Sea Area Studies.
Year 2005
Name The development of a suite of computer-based diagnostic tests based on the Common European Framework TUTKA-icon TUTKA
Researcher Charles, Alderson J & Huhta, Ari
Collective Work Language Testing
Year 2005
Name Thinking and content learning of mathematics and science as cognitional developnebnt in Content and Language Integrated Learning (CLIL): Teaching through a foreign language in Finland TUTKA-icon TUTKA
Researcher Jäppinen, Aini-Kristiina
Collective Work Language and Education (Multilingual Matters)
Year 2005
Name Training mündlicher Kommunikation mit E-Materialien? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Ylönen, Sabine
Collective Work Materialien Deutsch als Fremdsprache
Year 2005
Name Tuskan hauskaa! Tavoitteena tiedostava kirjoittaminen Kirjoittamisprosessi peruskoulun yhdeksännellä luokalla TUTKA-icon TUTKA
Researcher Murtorinne, Annamari
Collective Work Jyväskylä Studies in Humanities
Year 2005
Name Unga sverigefinnarnas tankar om finsk identitet i Sverige TUTKA-icon TUTKA
Researcher Weckström, Lotta
Editors Syrjänen-Schaal, Kaisa
Collective Work Rätten till mitt språk. Förstärkt minoritetskydd.
Year 2005
Name Yhtenäistyvätkö koulutuksen polut? Venäjän koulutus Euroopan integraation kontekstissa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka
Editors Havu-Nuutinen, Sari & Heiskanen, Mari
Collective Work Yhtenäistyvät ja erilaistuvat polut oppimisen ja koulutuksen eri vaiheissa
Year 2005
Name Yliopistojen yhteishakutyöryhmän muistio TUTKA-icon TUTKA
Researcher Sajavaara, Kari & ym., Aleksi Henttonen
Collective Work Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä
Year 2005
Name ‘Quality’ in the Bologna process: from ‘competitive edge’ to quality assurance techniques TUTKA-icon TUTKA
Researcher Saarinen, Taina
Collective Work European Journal of Education
Year 2005