2005

<p>Back to <a title="Publications" class="internal-link" href="resolveuid/a23f95bb128d8465782c785b5ca2b1cc">Publications by CALS' staff and postgraduate students</a></p>

 • Name Språkinlärning och datorer - en fransklärares syn TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Back-Seemer, Susanna
  Editors Stål, Tore
  Collective Work Nätpedagogiska toppar och floppar - erfarenheter av Pil-projektet
  Year 2005
 • Name The development of a suite of computer-based diagnostic tests based on the Common European Framework TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Charles, Alderson J & Huhta, Ari
  Collective Work Language Testing
  Year 2005
 • Name Culture, language and thinking: Whorf, Bahktin, Merleau-Ponty and situated embodiment. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Dufva, Hannele
  Editors Bostad, Finn & Brandist, Craig & Evensen, Lars S. & Faber, Hege C.
  Collective Work Thinking culture dialogically
  Year 2005
 • Name Metalinguistic awareness in dialogue: Bakhtinian considerations. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Dufva, Hannele & Alanen, Riikka
  Editors Hall, Joan Kelly & Vitanova, Gergana & Marchenkova, Ludmila
  Collective Work Dialogue with Bakhtin on second and foreign language learning.
  Year 2005
 • Name Kieltenopettajien koulutustarpeita kielitaidon arvioinnissa – kansainvälisen kartoituksen tuloksia TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Huhta, Ari
  Collective Work Tempus
  Year 2005
 • Name Issues currently under debate – input from the key area chair TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Huhta, Ari
  Editors G., Westhoff,
  Collective Work Improving language education. Common concerns, sharing solutions. Report from the European working conference as part of the Dutch presidency of the EU, 14-16 October 2004, Scheveningen (The Hague).
  Year 2005
 • Name European Survey of Language Testing and Assessment Needs. Report: part two - regional findings TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Huhta, Ari & Hirvelä, Tuija & Banerjee, Jayanti
  Year 2005
 • Name Englantia ikäihmisille Kultaisten muistojen hotellissa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Jaatinen, Aino
  Collective Work Tempus
  Year 2005
 • Name Thinking and content learning of mathematics and science as cognitional developnebnt in Content and Language Integrated Learning (CLIL): Teaching through a foreign language in Finland TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Jäppinen, Aini-Kristiina
  Collective Work Language and Education (Multilingual Matters)
  Year 2005
 • Name Ajattelu ja sisältöjen oppiminen vieraskielisessä opetuksessa. Tutkimusraportti 3/3 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Jäppinen, Aini-Kristiina
  Year 2005
 • Name Käsitykset kielenoppimisesta oppijan ja opettajan työvälineenä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kalaja, Paula & Dufva, Hannele & Alanen, Riikka
  Collective Work Eurooppalainen kielisalkku Suomessa. Tutkimus- ja kehittämistyön taustaa ja tuloksia
  Year 2005
 • Name English as a corporate language: Company-internal e-mail messages written by Finns and Swedes TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kankaanranta, Anne
  Editors Gunnarsson, B-L.
  Collective Work Communication in the Workplace,TeFa
  Year 2005
 • Name Sähköpostikieli heijastelee yrityskulttuuria TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kankaanranta, Anne
  Collective Work Ekonomi
  Year 2005
 • Name "Hej Seppo, Could you pls comment on this!" - Internal email communication in lingua franca English in a multinational company TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kankaanranta, Anne
  Year 2005
 • Name Hej Seppo, could you pls comment on this!� - Internal Email Communication in Lingua Franca English in a Multinational Company TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kankaanranta, Anne
  Year 2005
 • Name Yhtenäistyvätkö koulutuksen polut? Venäjän koulutus Euroopan integraation kontekstissa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Editors Havu-Nuutinen, Sari & Heiskanen, Mari
  Collective Work Yhtenäistyvät ja erilaistuvat polut oppimisen ja koulutuksen eri vaiheissa
  Year 2005
 • Name Põhikooli lõpuklasside õpilaste õppimiskogemus erinevates kasvatuskultuurides TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka & Kraav, Inger & Kala, Ulve
  Editors Kraav, Inger & Kala, Ulve & Pedastsaar, T.
  Collective Work Haridus muutuste ja traditsioonide keerises
  Year 2005
 • Name "Hello Monica - kindly change your arrangements": Business Genre in a State of Flux TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Louhiala-Salminen, Leena
  Editors Gillaerts, P. & Gotti, M.
  Collective Work Genre Variation in Business Letters.
  Year 2005
 • Name English as a lingua franca in Nordic corporate mergers: Two case companies TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Louhiala-Salminen, Leena & Charles, M. & Kankaanranta, Anne
  Collective Work English for Specific Purposes. Special issue: English as a lingua franca in international business contexts
  Year 2005
 • Name Kielikylpy ja vieraskielinen opetus TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Meriläinen, Merja & Mustaparta, Anna-Kaisa & Seikkula-Leino, Jaana
  Collective Work Avauksia OPSaan
  Year 2005
 • Name Kielitaitoinen. Oppilaan oma kirja. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta
  Year 2005
 • Name Kielitaitoinen. Ratkaisuja. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta
  Year 2005
 • Name Taito. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta & Ahonen, Kaarina
  Year 2005
 • Name Taito. Opettajan oma. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta & Ahonen, Kaarina
  Year 2005
 • Name Sociokuljturnyj komponent kak osnovo formirovanija kommunikativoj kompetencii v izuchenii finskogo jazyka russkogovorjaschimi TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Milovidova, Olga
  Editors Lysakova, I. P.
  Collective Work Rusistika i sovremennostj
  Year 2005
 • Name Tuskan hauskaa! Tavoitteena tiedostava kirjoittaminen Kirjoittamisprosessi peruskoulun yhdeksännellä luokalla TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Murtorinne, Annamari
  Collective Work Jyväskylä Studies in Humanities
  Year 2005
 • Name Kielioppi virheiden varjossa. Kielitiedon merkitys lukion saksan kieliopin opetuksessa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Penttinen, Esa
  Collective Work Jyväskylä Studies in Humanities
  Year 2005
 • Name From Sickness to Cure and Further. Construction of 'quality' in Finnish Higher Education policy from the 1960’s to the era of the Bologna process. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Saarinen, Taina
  Collective Work Quality in Higher Education
  Year 2005
 • Name ‘Quality’ in the Bologna process: from ‘competitive edge’ to quality assurance techniques TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Saarinen, Taina
  Collective Work European Journal of Education
  Year 2005
 • Name Yliopistojen yhteishakutyöryhmän muistio TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Sajavaara, Kari & ym., Aleksi Henttonen
  Collective Work Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä
  Year 2005
 • Name Change in the making: Strategic and pedagogical challenges of technology integration in language teaching. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi
  Year 2005
 • Name Haasteena teknologian integrointi kielenopetukseen. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi
  Collective Work Tempus
  Year 2005
 • Name Tavoitteelliseksi opiskelijaksi monimuotoisella ja –mediaisella kurssilla TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi & Aalto, Eija
  Editors Kuure, Leena & Kärkkäinen, Elise & Saarenkunnas, Maarit
  Collective Work Kieli ja sosiaalinen toiminta – Language and Social Action
  Year 2005
 • Name Takana loistava tulevaisuus, edessä tuleva loistavuus? Tutkimushaastattelun haasteiden hahmottelua. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Takala, Eeva
  Editors Välikoski, Tuula-Riitta & Kostiainen, Emma & Kyllönen, Ella & Mikkola, Leena
  Collective Work PROLOGI Puheviestinnän vuosikirja 2005
  Year 2005
 • Name Reseptejä arkipäivään TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Takala, Eeva
  Collective Work Psykologia
  Year 2005
 • Name Kielisalkulla kohti selkeää ja monipuolista arviointia TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Takala, Sauli & Hildén, Raili
  Editors Kohonen, Viljo
  Collective Work Eurooppalainen kielisalkku Suomessa: tutkimus- ja kehittämistyön taustaa ja tuloksia
  Year 2005
 • Name 10 vuotta Yleisiä kielitutkintoja TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Tarnanen, Mirja
  Collective Work Tempus
  Year 2005
 • Name Kielitaito kansalaisuusnäkökulmien keskiössä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Tarnanen, Mirja
  Editors Kuure, Leena & Kärkkäinen, Elise & Saarenkunnas, Maarit
  Collective Work Kieli ja sosiaalinen toiminta, Language and Social Action
  Year 2005
 • Name Maahanmuuttajien kieliympäristö ja kielitaito TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Tarnanen, Mirja & Suni, Minna
  Editors Paananen, Seppo
  Collective Work Maahanmuuttajien elämää Suomessa
  Year 2005
 • Name Unga sverigefinnarnas tankar om finsk identitet i Sverige TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Weckström, Lotta
  Editors Syrjänen-Schaal, Kaisa
  Collective Work Rätten till mitt språk. Förstärkt minoritetskydd.
  Year 2005
 • Name The Invisible Opponent. A Study about Feelings of National Belonging, Finnishness and Immigration of Second Generation Finns in Sweden. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Weckström, Lotta
  Editors Henningsen, Bernt
  Collective Work Changes, Challenges and Chances. Conclusions and Perspectives of Baltic Sea Area Studies.
  Year 2005
 • Name Training mündlicher Kommunikation mit E-Materialien? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ylönen, Sabine
  Collective Work Materialien Deutsch als Fremdsprache
  Year 2005
 • Name Bildungsideen für Brandenburg – aus Finnland oder aus der DDR? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ylönen, Sabine
  Collective Work PNN (Potsdamer Neueste Nachrichten)
  Year 2005
 • Name Language knowledge for exchange students. The example of EUROMOBIL. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ylönen, Sabine & Saario, Johanna
  Collective Work AFinLA Yearbook 2005
  Year 2005