2006

<p>Back to <a title="Publications" class="internal-link" href="resolveuid/a23f95bb128d8465782c785b5ca2b1cc">Publications by CALS' staff and postgraduate students</a></p>

 • Name Kielen päällä: Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön TUTKA-icon TUTKA
  Editors Alanen, Riikka & Dufva, Hannele & Mäntylä, Katja
  Year 2006
 • Name ”Birds in the sky”: tilanteinen kielellinen tietoisuus ja vieraan kielen oppiminen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Alanen, Riikka
  Editors Alanen, Riikka & Dufva, Hannele & Mäntylä, Katja
  Collective Work Kielen päällä. Näkökulmia kieleen ja kielen käyttöön
  Year 2006
 • Name Toimiva kielitietoisuus: kieli tilanteessa, kieli mielessä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Alanen, Riikka
  Editors Alanen, Riikka & Dufva, Hannele & Mäntylä, Katja
  Collective Work Kielen päällä. Näkökulmia kieleen ja kielen käyttöön
  Year 2006
 • Name Puhutaanko kielestä vai kielellä? Tapaustutkimus englannin tunnilla käytetyn kielen kohteista TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Alanen, Riikka & Hinkkanen, Hanna-Maria & Säde, Anna-Leena & Mäntylä, Katja
  Editors Alanen, Riikka & Dufva, Hannele & Mäntylä, Katja
  Collective Work Kielen päällä: Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön
  Year 2006
 • Name L'introspection - moyen de valider un test à choix multiple de la compréhension orale du FLE TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Anckar, Joanna
  Editors Olsen, M. & Swiatek, E. H.
  Collective Work XIe Congrés des Romanistes Scandinaves.
  Year 2006
 • Name Assessing FL listening comprehension skills on different ability level. The role of the introspection method. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Anckar, Joanna
  Editors al, S. Björklund &
  Collective Work Exploring Dual-Focused Education - Integrating Language and Content for Individual and Societal Needs.
  Year 2006
 • Name Will guess, lucky guess, good guess: hazarding at a multiple choice test of listening comprehension. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Anckar, Joanna
  Editors Pietilä, P. & Lintunen, P. & Järvinen, H.-M.
  Collective Work Kielenoppija tänään - Language Learners of Today. AFinLA Yearbook 2006.
  Year 2006
 • Name Elimination as a problem-solving strategy at a MC-test of FL listening comprehension. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Anckar, Joanna
  Editors Anckar, Patrik
  Collective Work Economics, Education and Evolution - Essays in Honor of Olle Anckar 19.12.2006.
  Year 2006
 • Name Opetuskulttuurien jäljillä: kartta lukijalle TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Hiltula, Kari & Pöyhönen, Sari
  Editors Pöyhönen, Sari & Hiltula, Kari
  Collective Work Opettajana vieraalla maalla. Opetuskulttuurien kohtaamisia
  Year 2006
 • Name Discursive construction of a high-stakes test: the many faces of a test-taker. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Huhta, Ari & Kalaja, Paula & Pitkänen-Huhta, Anne
  Collective Work Language Testing
  Year 2006
 • Name Venäjänkielisten maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Iskanius, Sanna
  Collective Work Jyväskylä Studies in Humanities
  Year 2006
 • Name Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmien käsityksiä kielestä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kauppinen, Merja
  Collective Work Verkkojulkaisu Kasvatustieteen päivien 23. - 24.11.2006 esitelmistä
  Year 2006
 • Name Peruskoulun opetussuunnitelmien tekstuaalista tarkastelua TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kauppinen, Merja
  Editors Pajunen, Anneli & Tommola, Hannu
  Collective Work XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19. - 20.5.2005
  Year 2006
 • Name Õpilaste eesmärgid ja väärtused Eestis, Soomes ja Venemaal. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kraav, Inger & Kala, Ulve & Laihiala-Kankainen, Sirkka & Raschetina, Svetlana
  Editors Kraav, Inger & Mikser, R.
  Collective Work Rahvuslik ja rahvusvaheline Eesti hariduses
  Year 2006
 • Name Tekstitaidot suomalaisissa ja venäläisissä äidinkielen oppikirjoissa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kynkäänniemi, Marja
  Collective Work Kielenoppija tänään - Language learners today
  Year 2006
 • Name Yhtenäistyvätkö koulutuksen polut? Koulutuksen merkitykset venäläisten ja suomalaisten nuorten kirjoitelmissa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Editors Julkunen, Marja-Liisa
  Collective Work Tutkimuksia yhtenäistyvistä ja erilaistuvista oppimisen ja koulutuksen poluista
  Year 2006
 • Name Russkojazychnoe naselenie v vosprijatii finnov TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Editors Sinisalo-Katajisto, Petra
  Collective Work Voprosy identichnosti v russkojazychnoj diaspore
  Year 2006
 • Name Significant others in Finnish and Russian students' lives. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka & Raschetina, Svetlana
  Editors Läänesaar, S.L.
  Collective Work Environment and upbringing as percept to child's future
  Year 2006
 • Name Kielivoimainen. Ratkaisuja. Äidinkieli ja kirjallisuus 8. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Luukka, Minna-Riitta & Mikkola, Anne-Maria
  Year 2006
 • Name Kielivoimainen. Oppilaan oma kirja. Äidnkieli ja kirjallisuus 8. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta
  Year 2006
 • Name Voima. Äidinkieleli ja kirjallisuus 8. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta & Ahonen, Kaarina
  Year 2006
 • Name Voima. Opettajan Oma. Äidinkieli ja kirjallisuus TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta & Ahonen, Kaarina
  Year 2006
 • Name Opettajana vieraalla maalla. Opetuskulttuurien kohtaamisia TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Pöyhönen, Sari
  Editors Pöyhönen, Sari & Hiltula, Kari
  Year 2006
 • Name Näkökulmia koulutus- ja opetuskulttuureihin: pysähtymisen paikkoja tutkivalle opettajalle TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Pöyhönen, Sari
  Editors Pöyhönen, Sari & Hiltula, Kari
  Collective Work Opettajana vieraalla maalla. Opetuskulttuurien kohtaamisia
  Year 2006
 • Name Process integracii russkoiazychnyh uchashchihsja-immigrantov: tochka zrenija roditelei TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rynkänen, Tatjana
  Collective Work Studia Slavica Finlandensia
  Year 2006
 • Name Yhteiskuntaopin tunnit (kielen)oppimisympäristönä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Saario, Johanna
  Collective Work Kielenoppija tänään - Language Learners of Today
  Year 2006
 • Name Minne kielikoulutus on menossa? Suomen kielikoulutuspolitiikan perusteita selvitetään TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Sajavaara, Kari
  Collective Work Tempus
  Year 2006
 • Name Kielivalinnat ja kielten opiskelu TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Sajavaara, Kari
  Editors Alanen, Riikka & Dufva, Hannele & Mäntylä, Katja
  Collective Work Kielen päällä: Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön
  Year 2006
 • Name Elekieltä - opettajan eleet, ilmeet ja katse englanninkielisessä opetuskeskustelussa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Suomela, Sami & Alanen, Riikka & Mäntylä, Katja
  Editors Alanen, Riikka & Dufva, Hannele & Mäntylä, Katja
  Collective Work Kielen päällä: Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön
  Year 2006
 • Name Teachers and technology integration – how to support meaningful change? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi
  Collective Work CAL 07
  Year 2006
 • Name Kulttuuriklubi TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi
  Editors Kallio, Liisa
  Year 2006
 • Name Each-One-Teach-One TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi & Aalto, Eija & Lehtonen, Tuija & Männikkö, Hanna
  Year 2006
 • Name Appraisal Report: Strengthening Linguistic Learning in Pesantren, Indonesia TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Taalas, Peppi & Horgan, John & Salokoski, Juuso
  Year 2006
 • Name Mistä on haastattelut tehty? Näkymiä haastatteluvuorovaikutukseen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Takala, Eeva
  Collective Work Kasvatus
  Year 2006
 • Name Eettisesti ja ekologisesti kestävää tutkimusta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Takala, Eeva
  Collective Work Kasvatus
  Year 2006
 • Name Maahanmuuttajan tie yhteisön jäseneksi käy kielen kautta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Tarnanen, Mirja
  Collective Work Hiidenkivi
  Year 2006
 • Name Toisen ja vieraan kielen oppijat yleisissä kielitutkinnoissa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Tarnanen, Mirja & Mäntylä, Katja
  Collective Work Kielenoppija tänään - Language learners of today
  Year 2006
 • Name Tulosohjaus ja arviointi muoteina ja menestystarinoina TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Treuthardt, Leena & Huusko, Mira & Saarinen, Taina
  Editors Aarrevaara, Timo & Herranen, Jatta
  Collective Work Mikä meitä ohjaa? Artikkelikokoelma Jyväskylässä 5.-6.9.2005 järjestetystä korkeakoulututkimuksen IX symposiumista.
  Year 2006
 • Name Management by results and higher education evaluation as fashions and success stories: the case of Finland. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Treuthardt, Leena & Huusko, Mira & Saarinen, Taina
  Collective Work Higher Education in Europe
  Year 2006
 • Name Suomen kieltä Saksassa - orkidean hoito-ohjeita TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Vaarala, Heidi
  Editors Pöyhönen, Sari & Hiltula, Kari
  Collective Work Opettajana vieraalla maalla. Opetuskulttuurien kohtaamisia.
  Year 2006
 • Name Bredbyn suomalaisten luokkien koulutyönseisaus 1984 – ruotsinsuomalaisen kansalaisaktivismin voimannäyttö TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Weckström, Lotta
  Editors Ahvenisto, Inkeri & Mäki, Kirsi
  Collective Work Näkökulmia suomalaiseen kansalaisvaikuttamiseen suurlakosta 2000-luvulle.
  Year 2006
 • Name Symbiosis of Language and Identity? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Weckström, Lotta
  Editors Snellman, Hanna & Lähteenmäki, Maria
  Collective Work Pasages Westward
  Year 2006
 • Name The Invible Opponent - An Argumentative Discourse of Feelings of National Belonging of Second Genration Finns in Sweden TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Weckström, Lotta
  Year 2006
 • Name The Road Taken - Narrations of Lapland TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Weckström, Lotta
  Collective Work Siirtolaisuus - Migration
  Year 2006
 • Name Austauschstudenten in Finnland und Deutschland - Ergebnisse einer Bedarfsanalyse TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ylönen, Sabine
  Editors Lenk, Hartmut
  Collective Work Finnland – Vom unbekannten Partner zum Vorbild Europas?
  Year 2006
 • Name Kirja-arvostelu: Eigenschaften gesprochener Sprache. Reinhard Fiehler, Birgit Barden, Mechthild Elstermann & Barbara Kraft TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ylönen, Sabine
  Editors Köster, Lutz
  Collective Work Für Sie gelesen
  Year 2006
 • Name kirja-arvostelu: Neue Medien und Deutschdidaktik. Eine empirische Studie zu Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Tanja Kurzrock. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ylönen, Sabine
  Editors Köster, Lutz
  Collective Work Für Sie gelesen
  Year 2006