2009

<p>Back to <a title="Publications" class="internal-link" href="resolveuid/a23f95bb128d8465782c785b5ca2b1cc">Publications by CALS' staff and postgraduate students</a></p>

 • Name Kasviretkestä kokouspalveluihin: Artikkelikokoelma matkailualan kehittämishankkeista ja opinnäytetöistä TUTKA-icon TUTKA
  Editors Jakosuo, Katri & Jaakkola, Leena
  Collective Work Lahden ammatikorkeakoulun julkaisu, Sarja C
  Year 2009
 • Name Apples. Journal of Applied Language Studies TUTKA-icon TUTKA
  Editors Nikula, Tarja & Takala, Sauli & Ylönen, Sabine
  Year 2009
 • Name Kilvoittelusta kilpailuun? TUTKA-icon TUTKA
  Editors Aarrevaara, Timo & Saarinen, Taina
  Year 2009
 • Name Kielenopettajan työnkuva laajenee TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Aalto, Eija & Pöyhönen, Sari
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2009
 • Name Kilpailun ja kilvoittelun lataukset korkeakoulutuksessa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Aarrevaara, Timo & Saarinen, Taina
  Editors Aarrevaara, Timo & Saarinen, Taina
  Collective Work Kilvoittelusta kilpailuun?
  Year 2009
 • Name Building European-level Quality Assurance Structures: Views from Within ENQA TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ala-Vähälä, Timo & Saarinen, Taina
  Collective Work Quality in Higher Education
  Year 2009
 • Name Speakers and doers. Polyphony and agency in children's beliefs about language learning TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Aro, Mari
  Collective Work Jyväskylä studies in humanities
  Year 2009
 • Name Oppikirja eläköön! Teoreettisia ja käytännön näkökohtia kielten oppimateriaalien uudistamiseen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Elomaa, Eeva
  Collective Work Jyväskylä Studies in Humanities
  Year 2009
 • Name Islam alakoulussa: Koulu kaksisuuntaisen sopeutumisen kenttänä. TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Halonen, Mia
  Collective Work Nuorisotutkimus
  Year 2009
 • Name Puhutun kielen variantit resurssina monikielisten koululaisten kirjoitelmissa. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Halonen, Mia
  Collective Work Virittäjä
  Year 2009
 • Name Neljä viiskyt. Miten ilmoittaa asiakkaalle ostosten hinta? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Halonen, Mia & Koivisto, Aino
  Editors Lappalainen, Hanna & Raevaara, Liisa
  Collective Work Kieli kioskilla
  Year 2009
 • Name Sensorien havaintoja puhumisen kokeesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Hildén, Raili & Härmälä, Marita & Takala, Sauli
  Collective Work Oppimistulosten arviointi
  Year 2009
 • Name Arviointi yhdistää EALTAn jäseniä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Huhta, Ari
  Collective Work Tempus
  Year 2009
 • Name An analysis of the quality of English testing for aviation purposes in Finland TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Huhta, Ari
  Collective Work Australian Review of Applied Linguistics
  Year 2009
 • Name Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat koulun haasteena TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Huhta, Ari & Luukka, Minna-Riitta & Pöyhönen, Sari & Taalas, Peppi & Tarnanen, Mirja
  Collective Work Tempus
  Year 2009
 • Name Miten tutkia englannin sananmuodostusta? Tutkimusvälineiden vertailua TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Huhta, Ari & Mäntylä, Katja
  Editors Kalliokoski, Jyrki & Nikko, Tuija & Pyhäniemi, Saija & Shore, Susanna
  Collective Work AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia
  Year 2009
 • Name Suomalaisten kielitaitoa Euroopassa ei vielä voida vertailla TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Huhta, Ari & Pöyhönen, Sari
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2009
 • Name Assessment practices in the Finnish comprehensive school – what is the students’ role in them? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Huhta, Ari & Tarnanen, Mirja
  Collective Work LED2007: Refereed conference proceedings of the 2nd International Conference on Language, Education and Diversity. Hamilton, New Zealand
  Year 2009
 • Name Aikuisten näyttötutkinnoissa kielitaitovaatimukset vaihtelevat TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Härmälä, Marita
  Collective Work Lähde liikkeelle
  Year 2009
 • Name Allmänna språkexamina. Testpresentation, svenska TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Härmälä, Marita
  Year 2009
 • Name Millaista asiakaspalvelua ikääntyvät odottavat TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Jaakkola, Leena
  Editors Jakosuo, Katri & Jaakkola, Leena
  Collective Work Kasviretkestä kokouspalveluihin: Artikkelikokoelma matkailualan kehittämishankkeista ja opinnäytetöistä
  Year 2009
 • Name Lexical transfer TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Jarvis, Scott
  Editors Pavlenko, Aneta
  Collective Work Bilingual Mental Lexicon: Interdisciplinary Approaches
  Year 2009
 • Name Age and the rate of foreign language learning (book review) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Jarvis, Scott
  Editors Valdman, Albert & Gass, Susan
  Collective Work Studies in Second Language Acquisition
  Year 2009
 • Name Tuleeko muuta? Maksun aika TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Koivisto, Aino & Halonen, Mia
  Editors Lappalainen, Hanna & Raevaara, Liisa
  Collective Work Kieli kioskilla
  Year 2009
 • Name Salon ja Jyväskylän kuntavaaliehdokkaiden mielipiteet kielikoulutuspolitiikasta: Myönteisyyttä maahanmuuttajien kielikoulutukseen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kyllönen, Teija & Saarinen, Taina & Pöyhönen, Sari
  Collective Work Kuntalehti
  Year 2009
 • Name Isänmaallisuus ja kieli TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kynkäänniemi, Marja
  Collective Work Idäntutkimus
  Year 2009
 • Name Tulevaisuuden oppimisympäristöt? Henkilökohtaiset ja avoimet oppimisen tilat TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Laakkonen, Ilona & Juntunen, Merja
  Editors Viteli, Jarmo & Östman, Anneli
  Collective Work Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit
  Year 2009
 • Name Continuity and Change: Recent Developments in the Russian Curriculum for the Comprehensive School TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Editors Ropo, Eero & Autio, Tero
  Collective Work International Conversations on Curriculum Studies
  Year 2009
 • Name Kuolan saamelaiset Venäjän murroksessa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka & Potinkara, Nika
  Collective Work Idäntutkimus
  Year 2009
 • Name Pohjoisen juhla Lovozerossa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Laihiala-Kankainen, Sirkka & Potinkara, Nika
  Year 2009
 • Name Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Leppänen, Sirpa & Pitkänen-Huhta, Anne & Nikula, Tarja & Kytölä, Samu & Törmäkangas, Timo & Nissinen, Kari & Kääntä, Leila & Virkkula, Tiina & Laitinen, Mikko-Pekka & Pahta, Päivi & Koskela, Heidi & Lähdesmäki, Salla & Jousmäki, Henna
  Collective Work Jyväskylä Studies in Humanities
  Year 2009
 • Name Young people’s translocal new media uses: A multiperspective analysis of language choice and heteroglossia TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Leppänen, Sirpa & Pitkänen-Huhta, Anne & Piirainen-Marsh, Arja & Nikula, Tarja & Peuronen, Saija
  Collective Work Journal of Computer-Mediated Communication
  Year 2009
 • Name Assessing lexical awareness: EFL learners and English word-formation TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Mäntylä, Katja & Huhta, Ari
  Collective Work Proceedings of the BAAL Annual Conference 2008, September 2008, Swansea University/Prifysgol Abertawe
  Year 2009
 • Name Editorial TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Nikula, Tarja & Takala, Sauli & Ylönen, Sabine
  Editors Nikula, Tarja & Takala, Sauli & Ylönen, Sabine
  Year 2009
 • Name Foreign language teaching in basic and secondary education in Finland: Current situation and future challenges TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Pöyhönen, Sari
  Editors Lucietto, Sandra
  Collective Work Plurilinguismo e innovazione di sistema. Sfide e ricerche curricolari in ambito nazionale e internatizionale.
  Year 2009
 • Name Language education policy in Finland. From vision to practice? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Pöyhönen, Sari
  Editors May, Stephen
  Collective Work LED2007: Refereed conference proceedings of the 2nd International Conference on Language, Education and Diversity.
  Year 2009
 • Name In the land of paper – Migrant pupils and adolescents learning literacies in Finland. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Pöyhönen, Sari & Saario, Johanna
  Collective Work LED2007: Refereed conference proceedings of the 2nd International Conference on Language, Education and Diversity.
  Year 2009
 • Name Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Tavoitteet, toteutus ja hallinnollinen yhteistyö TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Pöyhönen, Sari & Tarnanen, Mirja & Kyllönen, Teija & Vehviläinen, Eeva-Maija & Rynkänen, Tatjana
  Year 2009
 • Name Matkalla miljonääriksi? Lottoamisen monet tavat TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Raevaara, Liisa & Haakana, Markku & Halonen, Mia & Koivisto, Aino & Lappalainen, Hanna & Sorjonen, Marja-Leena
  Editors Lappalainen, Hanna & Raevaara, Liisa
  Collective Work Kieli kioskilla
  Year 2009
 • Name The importance of cross-linguistic similarity in foreign language learning TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ringbom, Håkan & Jarvis, Scott
  Editors Long, Michael & Doughty, Catherine
  Collective Work The Handbook of Language Teaching
  Year 2009
 • Name Brève histoire de la qualité dans la politique européenne de l’enseignement supérieur : analyse des discours sur la qualité et de leurs conséquences sur les changements de politique TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Saarinen, Taina
  Collective Work Education et sociétés: Revue internationale de sociologie de l'éducation
  Year 2009
 • Name Laatu korkeakoulupoliittisena sairautena ja lääkkeenä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Saarinen, Taina
  Collective Work Tiedepolitiikka
  Year 2009
 • Name Korkeakoulujen laadunvarmistuksen lyhyt historia Suomessa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Saarinen, Taina
  Collective Work KeVer -verkkolehti
  Year 2009
 • Name Suomi toisena kielenä -oppilas ja luokkakeskustelun haasteet TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Saario, Johanna
  Editors Kuukka, Ilona & Rapatti, Katriina
  Collective Work Yhteistä kieltä luomassa. Suomea opetteleva opetusryhmässäni
  Year 2009
 • Name Finland: understanding special needs TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Skinnari, Kristiina
  Collective Work The Guardian Weekly
  Year 2009
 • Name Maahanmuuttaja oppii yksilöllisesti TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Suni, Minna & Tarnanen, Mirja
  Collective Work Helsingin sanomat
  Year 2009
 • Name Linguistic features at different levels of language proficiency: Some facts, assumptions and suggestions TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Takala, Sauli
  Editors Kantelinen, Ritva & Pollari, Pirkko
  Collective Work Language education and lifelong learning
  Year 2009
 • Name Plurilingualism - (how) can it be realized? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Takala, Sauli
  Editors Koskensalo, Annikki & Smeds, John & Cillia, Rudolf de
  Collective Work The Role of Language in Culture and Education - Sprache als kulturelle Herausforderung
  Year 2009
 • Name Kohti monimediaisia tekstitaitoja: mihin maahanmuuttajataustaiset aikuiset käyttävät tietokonetta ja miten he siihen suhtautuvat TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Tarnanen, Mirja & Junttila, Jaakko & Westinen, Elina
  Editors Kalliokoski, Jyrki & Nikko, Tuija & Pyhäniemi, Saija & Shore, Susanna
  Collective Work Puheen ja kirjoituksen moninaisuus - Variationsrikedom i tal och skrift - The diversity of speech and writing
  Year 2009
 • Name Kohti monimediaisia tekstitaitoja: mihin maahanmuuttajataustaiset aikuiset käyttävät tietokonetta ja miten he siihen suhtautuvat TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Tarnanen, Mirja & Junttila, Jaakko & Westinen, Elina
  Editors Kalliokoski, Jyrki & Nikko, Tuija & Pyhäniemi, Saija & Shore, Susanna
  Collective Work Puheen ja kirjoituksen moninaisuus - Variationsrikedom i tal och skrift - The diversity of speech and writing
  Year 2009
 • Name Vene õppekeelega põhikooli õpilaste ja õpetajate hoiakud eestikeelse aineõppe suhtes vahetult enne 2007. aasta gümnaasiumireformi algust TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Vaiss, Natalia
  Editors Metslang, Helle & Langemets, Margit & Sepper, Maria-Maren & Argus, Reili
  Collective Work Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat / Estonian Papers in Applied Linguistics
  Year 2009
 • Name Deutsch-deutscher Wissenschaftsdialog im Umbruch: Soziale Positionierung in mündlicher Wissenschaftskommunikation zwischen Ost und West. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ylönen, Sabine
  Collective Work Fachsprache. International Journal of Specialized Communication
  Year 2009
 • Name Entwicklung kritischer Medienkompetenz in der Sprachenlehrerausbildung: "Es kommt mir vor, als sei mein berufliches Selbstverständnis viel klarer geworden […] ich schätze mein eigenes Fach jetzt höher ein. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ylönen, Sabine & Alanen, Riikka & Huhta, Ari & Taalas, Peppi & Tarnanen, Mirja
  Collective Work Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache
  Year 2009
 • Name Akateemisen saksan kielen rooli suomalaisopiskelijoiden näkökulmasta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ylönen, Sabine & Vainio, Virpi
  Editors Kalliokoski, Jyrki & Nikko, Tuija & Pyhäniemi, Saija & Shore, Susanna
  Collective Work Puheen ja kirjoituksen moninaisuus - Variationsrikedom i tal och skrift - The diversity of speech and writing
  Year 2009