2014

<p><span style="float: none; ">Back to<span class="Apple"> </span></span><a class="internal internal-link" href="resolveuid/a23f95bb128d8465782c785b5ca2b1cc" style="padding-left: 0px; " title="Publications">Publications by CALS' staff and postgraduate students</a></p>

Name Administration, Scoring, and Reporting Scores TUTKA-icon TUTKA
Researcher Huhta, Ari
Editors Kunnan, Antony John
Collective Work The Companion to Language Assessment. Vol. 2
Year 2014
Name Ammattikorkeakoulujen ruotsin opetuksen haasteista TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Salomaa, Pirjo
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2014
Name Arviointiyhteiskunta, osaaminen ja ”entäpä jos…” TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Saarinen, Taina & Vaarala, Heidi
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2014
Name Assessing learners’ writing skills in a SLA study: Validating the rating process across tasks, scales and languages TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Huhta, Ari & Alanen, Riikka & Tarnanen, Mirja & Martin, Maisa & Hirvelä, Tuija
Collective Work Language Testing
Year 2014
Name Content and language integrated learning TUTKA-icon TUTKA
Researcher Dalton-Puffer, Christiane & Nikula, Tarja
Collective Work The Language Learning Journal
Year 2014
Name Englannin kielen A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Härmälä, Marita & Huhtanen, Mari & Puukko, Mika
Collective Work Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisuja
Year 2014
Name Englanninkielinen sisällönopetus (CLIL) tulevaisuuden koulun mahdollisuutena ja haasteena TUTKA-icon TUTKA
Researcher Skinnari, Kristiina & Kangasvieri, Teija
Editors Rautiainen, Matti & Silander, Tiina & Kostiainen, Emma & Jääskelä, Päivikki & Klemola, Ulla
Collective Work Visioita tulevaisuuden koulusta
Year 2014
Name Esikoululaisten käsityksiä kielten oppimisesta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Mård-Miettinen, Karita & Kuusela, Elisa & Kangasvieri, Teija
Collective Work Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja
Year 2014
Name Fejezetek a finn–magyar lexikográfia történetéből TUTKA-icon TUTKA
Researcher Laihonen, Petteri & Maticsák, Sándor
Editors Maticsák, Sándor & Tóth, Anikó Nikolett & Laihonen, Petteri
Collective Work Rokon nyelveink szótárai : Fejezetek a finnugor lexikográfia történetéből
Year 2014
Name Harvey, Kevin (2013) Investigating Adolescent Health Communication. A Corpus Linguistics Approach. Research in Corpus and Discourse TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Salomaa, Pirjo
Collective Work SKY Journal of Linguistics
Year 2014
Name How to imitate an unknown language? Russians imitating Finnish TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Ullakonoja, Riikka & Dufva, Hannele & Kuronen, Mikko & Hurme, Pertti
Editors Jähi, Katri & Taimi, Laura
Collective Work XXVIII Fonetiikan päivät. Turku 25.-26. lokakuuta 2013. Konferenssijulkaisu
Year 2014
Name Hungarian private linguistic landscape in South-West Slovakia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Laihonen, Petteri
Editors Laakso, Johanna
Collective Work Dangers and developments : On Language Diversity in a Changing World
Year 2014
Name Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Gregersen, Frans & Josephson, Olle & Godenhjelm, Sebastian & Loden, Monica & Östman, Jan-Ola & Kristinsson, Ari Páll & Bernharðsson, Haraldur & Røyneland, Unn & Kristoffersen, Gjert & Kristiansen, Marita & Thøgersen, Jacob & Saarinen, Taina & Hultgren, Anna Kristina & Salö, Linus
Collective Work TemaNord
Year 2014
Name Ilmiölähtöisyys ja wicked problems : monitieteisyyden kiehtovuus TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Saarinen, Taina
Collective Work Tiedepolitiikka
Year 2014
Name Inlärningsresultaten i främmande språk i de svenskspråkiga skolorna 2013 : A-lärokursen i engelska samt B-lärokurserna i franska, tyska och ryska TUTKA-icon TUTKA
Researcher Härmälä, Marita & Huhtanen, Mari & Silverström, Chris & Hildén, Raili & Rautopuro, Juhani & Puukko, Mika
Collective Work Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisuja
Year 2014
Name Issues in E-Learning Quality Assurance TUTKA-icon TUTKA
Researcher Etedali, Mohammad & Feiznia, Mahmoud Aharpour
Collective Work KCESS '11 Proceedings of the Second Kuwait Conference on e-Services and e-Systems
Year 2014
Name Kaksi vuosikymmentä Yleisiä kielitutkintoja TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Ahola, Sari & Leblay, Tarja
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2014
Name Kielenoppijan personal trainer TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Alila, Jaana
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2014
Name Kielimatka Muuramesta Vöyriin TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Pöyhönen, Sari & Viitanen, Pietu
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2014
Name Kielitaitotavoitteet saavutettiin, mutta työskentelytavoissa ja asenteissa kehitettävää TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Härmälä, Marita & Hildén, Raili
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2014
Name Knowing matters : how students address lack of knowledge in bilingual classroom interaction TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Jakonen, Teppo
Collective Work Jyväskylä studies in humanities
Year 2014
Name Knowledge of word parts TUTKA-icon TUTKA
Researcher Mäntylä, Katja & Huhta, Ari
Editors Milton, James & Fitzpatrick, Tess
Collective Work Dimensions of vocabulary knowledge
Year 2014
Name Laajan koululaisaineiston tutkimuseettiset haasteet TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Nieminen, Lea & Ullakonoja, Riikka & Haapakangas, Eeva-Leena & Huhta, Ari & Rautio, Irina & Alderson, Charles
Editors Mutta, Maarit & Lintunen, Pekka & Ivaska, Ilmari & Peltonen, Pauliina
Collective Work AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia
Year 2014
Name Language ideologies in Finnish higher education in the national and international context : a historical and contemporary outlook TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Saarinen, Taina
Editors Hultgren, Anna Kristina & Gregersen, Frans & Thøgersen, Jacob
Collective Work English in Nordic Universities : Ideologies and practices
Year 2014
Name Language learning in immersion and CLIL classrooms TUTKA-icon TUTKA
Researcher Nikula, Tarja & Mård-Miettinen, Karita
Editors Östman, Jan-Ola & Verschueren, Jef
Collective Work Handbook of Pragmatics : 2014 Installment
Year 2014
Name Maailma muuttuu, muuttuuko opetus? – Näkökulmia opetusteknologian käyttöön kielenoppimisessa ja -opetuksessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Vaarala, Heidi & Johansson, Marjut & Mutta, Maarit
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2014
Name Monikielisyys ja demokratia : esimerkkinä venäjänkieliset maahanmuuttajat Suomessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Rynkänen, Tatjana
Editors Lamminpää, Siru & Rink, Christian
Collective Work Demokratia, Demokrati, Democracy, Demokratie : VAKKI-symposiumi XXXIV, Vaasa 13.–14.2.2014
Year 2014
Name Muutoksen mahdollisuus : sosiaalinen media kielenopetuksen osana TUTKA-icon TUTKA
Researcher Vaarala, Heidi
Editors Mutta, Maarit & Lintunen, Pekka & Ivaska, Ilmari & Peltonen, Pauliina
Collective Work Tulevaisuuden kielenkäyttäjä. Language users of tomorrow
Year 2014
Name Oivalluksia osaamisesta TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Vaarala, Heidi & Kangasvieri, Teija
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2014
Name Puraistaan kieltä 12 : Ukraina, Ukraina, Ukraina TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Pöyhönen, Sari
Collective Work Puhe ja kieli
Year 2014
Name Rajat, kynnykset, muurit ja sillat TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Pöyhönen, Sari
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2014
Name Ranskan kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Härmälä, Marita & Huhtanen, Mari
Collective Work Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisuja
Year 2014
Name Rihmasto henkilökohtaisen oppimisverkoston metaforana: PLE-kurssi piirtyy konjektuurikartaksi TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Laakkonen, Ilona
Editors Viteli, Jarmo & Östman, Anneli
Collective Work Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit
Year 2014
Name Rutinná vált hagyomány : Szerepek és értékek (re)konstrukciója tanári narratívákban TUTKA-icon TUTKA
Researcher Szabó, Tamás Péter
Editors Ladányi, Mária & Vladár, Zsuzsa & Hrenek, Éva
Collective Work Nyelv - társadalom - kultúra : Interkulturális és multikulturális perspektívák I-II
Year 2014
Name Segment Duration in Finnish as Imitated by Russians TUTKA-icon TUTKA
Researcher Ullakonoja, Riikka & Kuronen, Mikko & Hurme, Pertti & Dufva, Hannele
Editors Campbell, Nick & Gibbon, Dafydd & Hirst, Daniel
Collective Work Social and Linguistic Speech Prosody. Proceedings of the 7th international conference on Speech Prosody
Year 2014
Name Silence and Resistance as Experiences and Presentations of Pupil Agency in Finnish Elementary School English Lessons TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Skinnari, Kristiina
Collective Work APPLES : journal of applied language studies
Year 2014
Name Sprachenpolitik finnischer Universitäten im Zeitalter strategischer Internationalisierung TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Ylönen, Sabine
Editors Lamminpää, Siru & Rink, Christian
Collective Work Demokratia, Demokrati, Democracy, Demokratie : VAKKI-symposiumi XXXIV, Vaasa 13.–14.2.2014
Year 2014
Name Suomalaisen viittomakielen osaamista voidaan pian testata TUTKA-icon TUTKA
Researcher Sivunen, Nina
Collective Work Kielisilta
Year 2014
Name Sävyjä sysisuomalaisuuteen TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Vaarala, Heidi
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2014
Name The Diagnosis of Reading in a Second or Foreign Language TUTKA-icon TUTKA
Researcher Alderson, J. Charles & Haapakangas, Eeva-Leena & Huhta, Ari & Nieminen, Lea & Ullakonoja, Riikka
Collective Work New Perspectives on Language Assessment
Year 2014
Name The Effect of Automated Adaptive Corrective Feedback: L2 English questions TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Leontjev, Dmitri
Collective Work APPLES : journal of applied language studies
Year 2014
Name The development of narrative productivity, syntactic complexity, referential cohesion and event content in four- to eight-year-old Finnish children TUTKA-icon TUTKA
Researcher Mäkinen, Leena & Loukusa, Soile & Nieminen, Lea & Leinonen, Eeva & Kunnari, Sari
Collective Work First Language
Year 2014
Name The development of new corpora for under-resourced languages using data available for well-resourced ones TUTKA-icon TUTKA
Researcher Skrelin, Pavel & Volskaya, Nina & Evgrafova, Karina & Ullakonoja, Riikka
Collective Work SLTU-2014 Workshop Proceedings : 4th International Workshop on Spoken Language Technologies for Under-resourced Languages
Year 2014
Name The relationship between ICT use and reading literacy : focus on 15-year-old Finnish students in PISA studies TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Leino, Kaisa
Collective Work Tutkimuksia / Koulutuksen tutkimuslaitos
Year 2014
Name Tiede on totta - toistaiseksi? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Saarinen, Taina
Collective Work Tiedepolitiikka
Year 2014
Name Transnational turn and national models of higher education: The case of Finland TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Haapakorpi, Arja & Saarinen, Taina
Collective Work Nordic Studies in Education
Year 2014
Name Transnationalisation and Nordic higher education : Tensions and possibilities in educational policy TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Haapakorpi, Arja & Saarinen, Taina
Collective Work Nordic studies in education
Year 2014
Name Tutkijan tietopaketti tiedepolitiikkaan TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Saarinen, Taina
Collective Work Tiedepolitiikka
Year 2014
Name Tviitaten ja höyläten TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Vaarala, Heidi
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2014
Name Varo koiraa! -kylistä Ei koiria! -kaupunkeihin: Koiramerkkien kiellot ja varoitukset yhteiskunnan normien kuvastajina TUTKA-icon TUTKA
Researcher Halonen, Mia & Laihonen, Petteri
Collective Work Lähde : Historiatieteellinen aikakauskirja
Year 2014
Name Vertaistutustumista suomalaiseen kielikoulutukseen – Euroopan komission työryhmä Kieliverkoston ja OKM:n vieraana TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Skinnari, Kristiina & Saarinen, Taina
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2014
Name Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Leblay, Tarja & Lammervo, Tiina & Tarnanen, Mirja & Ahola, Sari & Anttila, Iiris & Harjusalmi, Päivi & Heimonen, Johanna & Hirvelä, Tuija & Huhta, Ari & Härmälä, Marita & Itähaarla, Anni & Kamppari, Heli & Neittaanmäki, Reeta & Saarelainen, Päivi & Shakespeare, Robert & Sivunen, Nina & Soramäki, Anu & Takala, Sauli & Tossavainen, Henna & Underwood, Eleanor
Collective Work Opetushallituksen raportit ja selvitykset
Year 2014
Name Yliopistoissa tuotettu tieto kuuluu kaikille TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Ylönen, Sabine & Torvelainen, Päivi
Collective Work Keskisuomalainen
Year 2014
Name Óvodások és kisiskolások nyelvi ideológiái TUTKA-icon TUTKA
Researcher Szabó, Tamás Péter & Mátyus, Kinga
Editors Ladányi, Mária & Vladár, Zsuzsa & Hrenek, Éva
Collective Work Nyelv - társadalom - kultúra : Interkulturális és multikulturális perspektívák I-II
Year 2014
Name “You Can Stand Under My Umbrella”: Immersion, CLIL and Bilingual Education. A Response to Cenoz, Genesee & Gorter (2013) TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Dalton-Puffer, Christiane & Llinares, Ana & Lorenzo, Francisco & Nikula, Tarja
Collective Work Applied Linguistics
Year 2014