2016

Name A test of the relationship between argumentativeness, individualism/collectivism, and conflict style preference in the United States and Finland TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Croucher, Stephen & Galy-Badenas, Flora & Jäntti, Piia & Carlson, Emily & Cheng, Ziying
Collective Work Communication Research Reports
Year 2016
Name Allmänna språkexamina – språkfärdighetstest för vuxna i Finland TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Ohranen, Sari & Neittaanmäki, Reeta & Ahola, Sari
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2016
Name Ammatillisen kielitaidon arviointikokeilu terveydenhuollon alalla TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Seilonen, Marja & Suni, Minna & Härmälä, Marita & Neittaanmäki, Reeta
Editors Huhta, Ari & Hildén, Raili
Collective Work Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa
Year 2016
Name Arkumentti atventiksi TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Halonen, Mia
Collective Work Tiedeblogi
Year 2016
Name Aspects of Multimodality in Higher Education Monographs TUTKA-icon TUTKA
Researcher Hiippala, Tuomo
Editors Archer, Arlene & Breuer, Esther Odilia
Collective Work Multimodality in Higher Education
Year 2016
Name Assessment in educational settings TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Pižorn, Karmen & Huhta, Ari
Editors Tsagari, Dina & Banerjee, Jayanti
Collective Work Handbook of Second Language Assessment
Year 2016
Name Book review : David Machin (ed.), Visual Communication TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Hiippala, Tuomo
Collective Work Discourse and Society
Year 2016
Name CLIL Teachers' Beliefs about Integration and about their Professional Roles : Perspectives from a European Context TUTKA-icon TUTKA
Researcher Skinnari, Kristiina & Bovellan, Eveliina
Editors Nikula, Tarja & Dafouz, Emma & Moore, Pat & Smit, Ute
Collective Work Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education
Year 2016
Name CLIL: A European Approach to Bilingual Education TUTKA-icon TUTKA
Researcher Nikula, Tarja
Editors Deusen-Scholl, Nelleke Van & May, Stephen
Collective Work Second and Foreign Language Education
Year 2016
Name Characteristics of Weak and Strong Readers in a Foreign Language TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Alderson, J. Charles & Huhta, Ari & Nieminen, Lea
Collective Work Modern Language Journal
Year 2016
Name Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education TUTKA-icon TUTKA
Editors Nikula, Tarja & Dafouz, Emma & Moore, Pat & Smit, Ute
Year 2016
Name Dynamic assessment of word derivational knowledge: Tracing the development of a learner TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Leontjev, Dmitri
Collective Work Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat
Year 2016
Name Exploring and Reshaping Learners’ Beliefs About the Usefulness of Corrective Feedback : A Sociocultural Perspective TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Leontjev, Dmitri
Collective Work ITL : International Journal of Applied Linguistics
Year 2016
Name FIN-LARPS : Morphosyntactic Profiling of Finnish Children TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kunnari, Sari & Nieminen, Lea & Torvelainen, Päivi
Editors Fletcher, Paul & Ball, Martin J. & Crystal, David
Collective Work Profiling Grammar More Languages of LARSP
Year 2016
Name FIN-LARSP-menetelmän soveltuvuus morfosyntaksisten taitojen arviointiin kielellisessä erityisvaikeudessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Kunnari, Sari & Nieminen, Lea & Torvelainen, Päivi
Collective Work Puhe ja kieli
Year 2016
Name Finding no words: exclusion in academia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Szabó, Tamás Péter
Collective Work Acatiimi
Year 2016
Name Helppoa vai vaikeaa arvioida? : Yleisten kielitutkintojen suomen kielen arvioijien käsityksiä vironkielisten arvioinnista TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Ahola, Sari & Tossavainen, Henna
Collective Work Lähivõrdlusi. Lähivertailuja
Year 2016
Name Helsingin kaupungin matkailuesitteiden multimodaalinen korpus TUTKA-icon TUTKA
Researcher Hiippala, Tuomo
Collective Work Terra: maantieteellinen aikakauskirja
Year 2016
Name Hybrid practices meet nation-state language policies: Transcarpathia in the twentieth century and today TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Csernicskó, István & Laihonen, Petteri
Collective Work Multilingua : Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication
Year 2016
Name ICAnDoiT : the impact of computerised adaptive corrective feedback on L2 English learners TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Leontjev, Dmitri
Collective Work Jyväskylä studies in humanities
Year 2016
Name Individual and Collaborative Semiotic Work in Document Design TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Hiippala, Tuomo
Collective Work Hermes: Journal of Language and Communication in Business
Year 2016
Name Integration of Language and Content Through Languaging in CLIL Classroom Interaction : A Conversation Analysis Perspective TUTKA-icon TUTKA
Researcher Morton, Tom & Jakonen, Teppo
Editors Nikula, Tarja & Dafouz, Emma & Moore, Pat & Smit, Ute
Collective Work Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education
Year 2016
Name Interactional Approaches to the Study of Classroom Discourse and Student Learning TUTKA-icon TUTKA
Researcher Hellermann, John & Jakonen, Teppo
Editors King, Kendall & Lai, Yi-Ju & May, Stephen
Collective Work Research Methods in Language and Education
Year 2016
Name Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Editors Huhta, Ari & Hildén, Raili
Collective Work AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia
Year 2016
Name Kielitestien eettisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Tossavainen, Henna
Editors Huhta, Ari & Hildén, Raili
Collective Work Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa
Year 2016
Name Kielitutkinnot ja muu laajamittainen kielitaidon arviointi Suomessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Huhta, Ari & Hildén, Raili
Editors Huhta, Ari & Hildén, Raili
Collective Work Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa
Year 2016
Name Kirjallisuutta - mitä ja miten? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Vaarala, Heidi
Editors Korpela, Helena
Collective Work Ovi auki oppimiseen! : tukimateriaalia Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuosituksen käyttöön
Year 2016
Name Kohti monikielistä pedagogiikkaa = På väg mot en flerspråkig pedagogik TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Pöyhönen, Sari
Editors Palojärvi, Anu & Palviainen, Åsa & Mård-Miettinen, Karita
Collective Work Suomeksi ja ruotsiksi : kaksikielistä pedagogiikkaa päiväkodissa = På finska och svenska : tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola
Year 2016
Name Kotimaisten kielten koulutustarjonta kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Saarinen, Taina & Vaarala, Heidi & Haapakangas, Eeva-Leena & Kyckling, Erja
Year 2016
Name L2 English derivational knowledge : Which affixes are learners more likely to recognise? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Leontjev, Dmitri
Collective Work Studies in Second Language Learning and Teaching
Year 2016
Name Lapset, vanhemmat ja kasvattajat monikielisyyden pyörteissä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Mård-Miettinen, Karita & Vaarala, Heidi
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2016
Name Learning subject matter in a second language : A CEFR-based tool to support immigrants and migrant students TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moe, Eli & Härmälä, Marita & Kristmanson, Paula Lee
Editors Docherty, Coreen & Barker, Fiona
Collective Work Language Assessment for Multilingualism : Proceedings of the 5th ALTE Paris Conference, April 2014
Year 2016
Name Matkalla kohti kansalaisuutta : pohjoismaiset kielitestit järjestäjien näkökulmasta TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Härmälä, Marita
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2016
Name Mikä merkitys osallistujan taustatekijöillä on menestymiseen kielitestissä? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Ahola, Sari & Hirvelä, Tuija
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2016
Name Monipuolisesti puhuttelukäytännöistä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Nikula, Tarja
Collective Work Virittäjä
Year 2016
Name More Than Content and Language : The Complexity of Integration in CLIL and Bilingual Education TUTKA-icon TUTKA
Researcher Nikula, Tarja & Dalton-Puffer, Christiane & Llinares, Ana & Lorenzo, Francisco
Editors Nikula, Tarja & Dafouz, Emma & Moore, Pat & Smit, Ute
Collective Work Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education
Year 2016
Name Negative constructions in nonliterate learners' spoken L2 Finnish TUTKA-icon TUTKA
Researcher Tammelin-Laine, Taina & Martin, Maisa
Editors Ortega, Lourdes & Tyler, Andrea & Park, Hae In & Uno, Mariko
Collective Work The usage-based study of language learning and multilingualism
Year 2016
Name Opettaja - ihminenkö vain? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Kangasvieri, Teija & Vaarala, Heidi
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2016
Name Pohjoismaisen puheenjohtajuusvuoden pöhinöitä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Kangasvieri, Teija
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2016
Name Pohjoismaiset kieliparlamentaarikot koolla TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Kangasvieri, Teija & Vaarala, Heidi
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2016
Name Puheen ymmärtämisen tehtävien taitotasoille asettaminen Yleisissä kielitutkinnoissa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Ahola, Sari & Neittaanmäki, Reeta & Hirvelä, Tuija
Editors Huhta, Ari & Hildén, Raili
Collective Work Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa
Year 2016
Name Puhetta arvioinnista : yleisten kielitutkintojen arvioijien käsityksiä arvioinnista TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Ahola, Sari
Editors Huhta, Ari & Hildén, Raili
Collective Work Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa
Year 2016
Name Satakielikuukautta sadalla kielellä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Vaarala, Heidi & Kangasvieri, Teija
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2016
Name Semi-automated annotation of page-based documents within the Genre and Multimodality framework TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Hiippala, Tuomo
Collective Work Proceedings of the 10th SIGHUM Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH 2016)
Year 2016
Name Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries : Two Decades after the Regime Change TUTKA-icon TUTKA
Editors Sloboda, Marián & Laihonen, Petteri & Zabrodskaja, Anastassia
Collective Work Prague Papers on Language, Society and Interaction
Year 2016
Name Studienbegleitender und studienvorbereitender Deutschunterricht international (2): Einführung TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Ylönen, Sabine
Editors Ylönen, Sabine
Collective Work Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht
Year 2016
Name Svetlana Rönkkö ja Tove Hansson : vieraan aksentin performanssi mediahuumorin resurssina TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Dufva, Hannele & Halonen, Mia
Editors Solin, A. & Vaattovaara, J. & Hynninen, N. & Tiililä, U. & Nordlund, T.
Collective Work Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa - The language user in changing institutions. AFinLAn vuosikirja 2016
Year 2016
Name Syksyn sävel TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Pöyhönen, Sari
Collective Work Tiedeblogi
Year 2016
Name Tartu verkkoon, äikänope! TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kangasvieri, Teija & Vaarala, Heidi
Collective Work Virke
Year 2016
Name Teacher and Student Evaluative Language in CLIL Across Contexts : Integrating SFL and Pragmatic Approaches TUTKA-icon TUTKA
Researcher Llinares, Ana & Nikula, Tarja
Editors Nikula, Tarja & Dafouz, Emma & Moore, Pat & Smit, Ute
Collective Work Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education
Year 2016
Name Teaching a skill or using a tool? : Studying Finnish EFL teachers’ beliefs about the teaching of reading and writing TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Ruohotie-Lyhty, Maria & Ullakonoja, Riikka & Moate, Josephine & Haapakangas, Eeva-Leena
Editors Solin, A. & Vaattovaara, J. & Hynninen, N. & Tiililä, U. & Nordlund, T.
Collective Work Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa - The language user in changing institutions. AFinLAn vuosikirja 2016
Year 2016
Name The Role of Background Factors in the Diagnosis of SFL Reading Ability TUTKA-icon TUTKA
Researcher Huhta, Ari & Alderson, J. Charles & Nieminen, Lea & Ullakonoja, Riikka
Editors Banerjee, Jayanti Veronique & Tsagari, Dina
Collective Work Contemporary Second Language Assessment
Year 2016
Name Tilanne päällä! : näkökulmia S2-opetukseen TUTKA-icon TUTKA
Researcher Vaarala, Heidi & Reiman, Nina & Jalkanen, Juha & Nissilä, Leena
Collective Work Oppaat ja käsikirjat
Year 2016
Name Toisen ja vieraan kielen ääntämisen oppimisen haasteet TUTKA-icon TUTKA
Researcher Ullakonoja, Riikka & Dufva, Hannele
Collective Work Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
Year 2016
Name Translanguaging in CLIL classrooms TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moore, Pat & Nikula, Tarja
Editors Nikula, Tarja & Dafouz, Emma & Moore, Pat & Smit, Ute
Collective Work Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education
Year 2016
Name Using the Common European Framework of Reference in the evaluation of educational achievement in foreign and second languages TUTKA-icon TUTKA
Researcher Huhta, Ari
Collective Work ICA 2015: Proceedings of the Second International Conference for Assessment and Evaluation. Learning Outcomes Assessment
Year 2016
Name Uskonvahvistusta suomalaiselle koulutukselle! Pasi Sahlberg ja kuudes Kari Sajavaara -muistoluento TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Saarinen, Taina
Collective Work Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Year 2016
Name Vorbereitung von Austauschstudierenden auf ein Studium in einem deutschsprachigen Land : Ein textsortenorientiertes Blended-Learning-Konzept TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Ylönen, Sabine
Editors Ylönen, Sabine
Collective Work Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht
Year 2016
Name What transition, which sociolinguistics? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Laihonen, Petteri & Zabrodskaja, Anastassia & Sloboda, Marián
Editors Sloboda, Marián & Laihonen, Petteri & Zabrodskaja, Anastassia
Collective Work Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries : Two Decades after the Regime Change
Year 2016
Name Word derivational knowledge and writing proficiency: How do they link? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Leontjev, Dmitri & Huhta, Ari & Mäntylä, Katja
Collective Work System
Year 2016
Name Yhdeksäsluokkalaisten opiskelukäytänteet englannin, ruotsin ja ranskan oppitunneilla ja vapaa-ajalla TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Härmälä, Marita & Hildén, Raili & Leontjev, Dmitri
Editors Huhta, Ari & Hildén, Raili
Collective Work Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa
Year 2016
Name Yksilön ja yhteisön kielitaitoa : maahanmuuttajaopiskelijoiden kertomuksia kommunikointihalukkuudestaan ja käsityksistään suomesta opiskelukielenä ammatillisessa koulutuksessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Kulju, Jonna
Editors Solin, A. & Vaattovaara, J. & Hynninen, N. & Tiililä, U. & Nordlund, T.
Collective Work Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa - The language user in changing institutions. AFinLAn vuosikirja 2016
Year 2016
Name Ágencia és a változatosság kezelése Magyarországi iskolák nyelvi tájképében [Agency and the management of diversity in the linguistic landscape of Hungarian schools] TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Szabó, Tamás Péter
Editors István, Kozmács & Ildikó, Vanco
Collective Work Sztenderd - nem sztenderd. Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi konferencia, Nyitra, 2014, szeptember 18-12. - Előadásaiból. Vol. 1
Year 2016
Name Älä ajattele elefanttia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Saarinen, Taina
Collective Work Tiedeblogi
Year 2016
Name ”Not in my backyard but in my front room” : A review of insider ethnography TUTKA-icon TUTKA
Researcher Aarnikoivu, Melina
Collective Work Tiedepolitiikka
Year 2016