19.07.2017

Mia Halonen - Selected publications

In Press and forthcoming (=accepted to be published)

 Halonen, Mia – Koivisto, Aino. Forthcoming. Moving money. Money as an interactional resource in kiosk encounters in Finland. In Barbara Fox, Lorenza Mondada & Marja-Leena Sorjonen (eds.), Encounters at the counter: Language, Embodiment and Material Objects in Shops. Cambridge: Cambridge University Press.

 Halonen, Mia – Pietikäinen, Sari. Forthcoming 2017. Mocking fakeness: Performance, phonetic aspiration and ethnic humour. Pragmatics.

 Halonen, Mia – Vaattovaara, Johanna. Forthcoming in September 2017. Tracing the indexicalization of the notion “Helsinki s”. A special issue on the social meanings of /s/. Linguistics.

 2017

 Ainiala, Terhi, – Halonen, Mia. 2017. Perception of Somali place names among immigrant Somali youth in Helsinki. In Terhi Ainiala, & Jan-Ola Östman (Eds.), Socio-onomastics: The Pragmatics of Names, 204–226. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. doi:10.1075/pbns.275.10ain

 Halonen, Mia – Leppänen, Sirpa. 2017. “Pissis stories”: Performing transgressive and precarious girlhood in social media. In Sirpa Leppänen, Elina Westinen & Samu Kytölä (eds.), Social Media Discourse, (Dis)identifications and Diversities, 39-61. New York: Routledge.

 2016

 Dufva, Hannele – Halonen, Mia. 2016. Svetlana Rönkkö ja Tove Hansson: Vieraan aksentin performanssi mediahuumorin resurssina. [Foreign accent as a resource for creating humour in media.] In Solin, A., J. Vaattovaara, N. Hynninen, U. Tiililä & T. Nordlund (eds.) Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa. [The language user in changing institutions.] AFinLAn vuosikirja. [Yearbook of AFinLA.] Pp. 145–162. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 74. Jyväskylä.

 2015

 Halonen, Mia. 2015. Presenting “pissis girls”: Categorisation in a social media video. Discourse, Context & Media 8, 55–62.

 Halonen, Mia. 2015. Social media landscapes: Tracing the uses and functions of a hybrid sign. In Mikko Laitinen & Anastassia Zabrodskaja (eds.), Dimensions of linguistic landscapes in Europe: Materials and methodological solutions, 127–148. Frankfurt: Peter Lang.

 Halonen, Mia – Ihalainen, Pasi – Saarinen, Taina. 2015. Diverse policies in time and space: Nordic language policies in historical and contemporary outlook. In Mia Halonen, Pasi Ihalainen & Taina Saarinen (eds.), Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary and multi-sited comparisons, 3–28. Bristol: Multilingual Matters.

 Halonen, Mia – Lappalainen, Hanna. 2015. Itsestään selvää ja pääteltävissä: Vastauksen intonaatio tietämisen muokkaajana haastatteluissa. [Self-evident and inferable. The intonation of an answer modfiying the epistemic field in interviews.] In Marja-Leena Sorjonen, Anu Rouhikoski & Heini Lehtonen (eds.), Helsingissä puhuttavat suomet: Kielen indeksisyys ja identiteetit, 444–479. [Helsinki Finnishes: Indexicality and identities.] Helsinki: Finnish Literature Society.

 Halonen, Mia – Nikula, Tarja – Saarinen, Taina, Tarnanen, Mirja. 2015. “Listen, there’ll be a pause after each question”.  A 7th grade Swedish lesson episode indexing multisited language education policies. In Mia Halonen, Pasi Ihalainen & Taina Saarinen (eds.), Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary and multi-sited comparisons, 220–246. Bristol: Multilingual Matters.

 Vaattovaara, Johanna – Halonen, Mia. 2015. Missä on ässä? ”Stadilaisen s:n” helsinkiläisyydestä. [”About the nature of ‘Stadi s’ in spoken language in Helsinki.”] ”The Helsinkian s” as an index of ”Stadi”.] In Marja-Leena Sorjonen, Anu Rouhikoski & Heini Lehtonen (eds.), Helsingissä puhuttavat suomet: Kielen indeksisyys ja identiteetit, 40–83. [Helsinki Finnishes: Indexicality and identities.] Helsinki: Finnish Literature Society.

 2013

 Etelämäki, Marja – Haakana, Markku – Halonen, Mia. 2013. Keskustelukumppanin kehuminen suomalaisessa keskustelussa. [Complimenting in Finnish conversations.] Virittäjä 117, 461–494.

 2012

 Halonen, Mia. 2012.  Rikkinäinen ja likainen: Kieli-ideologiset prosessit kielentutkimuksen diskursseissa. [Language ideological processes in discourses in linguistics.] Virittäjä 116 (3), 443–462.

 Halonen, Mia. 2012. Skills as performances: Literacy practices of Finnish sixth-graders. In Anne Pitkänen-Huhta & Lars Holm, Literacy practices in transition. Perspectives from the Nordic countries, 121–141. Bristol: Multilingual Matters.

 Halonen, Mia – Sorjonen, Marja-Leena. 2012. Multifunctionality of interrogatives: asking reasons for and wondering about an action as overdone. In Jan Peter De Ruiter (ed.), Questions: formal, functional and interactional perspectives, 222–237. Cambridge: Cambridge University Press.

 Mäntynen, Anne – Halonen, Mia – Pietikäinen, Sari – Solin, Anna. 2012. Kieli-ideologioiden teoriaa ja käytäntöä. [Theory and practice in the analysis of language ideologies.] Virittäjä 116 (3), 325–348.

 2009

 Halonen, Mia. 2009. Puhutun kielen variantit resurssina monikielisten koululaisten kirjoitelmissa. [Variants of spoken language as a resource in essays by multilingual schoolchildren.] Virittäjä 113 (3), 329–355.

 Halonen, Mia. 2009. Islam alakoulussa: Koulu kaksisuuntaisen sopeutumisen kenttänä. [Islam in primary school: School as a bidirectional space for accommodation.] Nuorisotutkimus [Youth Research.] 27 (3), 23–37.

 Halonen, Mia – Koivisto, Aino. 2009. Neljä viiskyt. Miten ilmoittaa asiakkaalle ostosten hinta? [Linguistic structures in announcing the prices.] In Hanna Lappalainen & Liisa Raevaara (eds.), Kieli kioskilla [Interaction and linguistic practices in kiosks.], 153–173. Helsinki: Finnish Literature Society.

 2008

 Halonen, Mia. 2008. Person reference as a device for constructing experiences as typical in group therapy. In Anssi Peräkylä, Charles Antaki, Sanna Vehviläinen &  Ivan Leudar (eds.), Conversation analysis and psychotherapy, 139–151. Cambridge: Cambridge University Press.

 Halonen, Mia – Sorjonen, Marja-Leena. 2008. Using niin-interrogative to treat the prior speaker’s action as an exaggeration. Discourse studies 10 (1), 37–53.