Teppo Jakonen

Postdoctoral researcher

     Email teppo.jakonen(at)jyu.fi
Research

classroom interaction
multimodality
bilingual education
language learning
CLIL
conversation analysis
Further info
The research is funded by the Finnish Cultural Foundation

Publications

Evnitskaya, N. & Jakonen, T. (in press). Multimodal conversation analysis and CLIL classroom practices. In A. Llinares & T. Morton (eds), Applied Linguistics Perspectives on CLIL. Amsterdam: John Benjamins.

Jakonen, T. (advance access). The integration of content and language in students’ task answer production in the bilingual classroom. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. http://dx.doi.org/10.1080/13670050.2016.1267694.

2016

Hellermann, J., & Jakonen, T. (2016). Interactional Approaches to the Study of Classroom Discourse and Student Learning. In K. King, Y.-J. Lai, & S. May (Eds.), Research Methods in Language and Education (pp. 1-13). Encyclopedia of Language and Educationhttp://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02329-8_35-1

Jakonen, T. (2016). Gaining access to another participant’s writing in the classroom. Language and Dialogue, 6(1), 179-204. https://benjamins.com/#catalog/journals/ld.6.1.06jak/details

Jakonen, T. (2016). Managing multiple normativities in classroom interaction: student responses to teacher reproaches for inappropriate language choice in a bilingual classroom. Linguistics and Education, 33, 14-27. http://dx.doi.org/10.1016/j.linged.2015.11.003

Morton, T. & Jakonen, T. (2016). Integration of language and content through languaging in CLIL classroom interaction: a conversation analysis perspective. In T. Nikula, E. Dafouz, P. Moore & U. Smit (eds), Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education. Bristol: Multilingual Matters.

2015

Jakonen, T., & Morton, T. (2015). Epistemic Search Sequences in Peer Interaction in a Content-based Language Classroom. Applied Linguistics, 36 (1), 73-94. doi:10.1093/applin/amt031

Jakonen, T. (2015). Handling knowledge: using classroom materials to construct and interpret information requests. Journal of Pragmatics, 89 (November), 100-112. doi:10.1016/j.pragma.2015.10.001

Jakonen, T., Jalkanen, J., Paakkinen, T. & Suni, M. (2015). Kielen oppimisen virtauksia ja pedagogiikan pyörteitä: näkökulmia tutkimukseen ja laajeneviin oppimisympäristöihin [Flows of language learning and turbulences of pedagogy: perspectives on research and expanding learning environments]. In T. Jakonen, J. Jalkanen, T. Paakkinen, & M. Suni (eds), Kielen oppimisen virtauksia. Flows of Langugage Learning (pp. 7-20). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 73. [Publications of the Finnish Association for Applied Linguistics 73]. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys.

Jakonen, T., Jalkanen, J., Paakkinen, T. & Suni, M. (eds) (2015). Kielen oppimisen virtauksia. Flows of language learning. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 73 [Publications of the Finnish Association for Applied Linguistics 73]. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys.

Jakonen, T. (2015). Oppimisympäristöt muutoksessa: sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmia digitaalisiin oppimateriaaleihin [Learning environments in change: perspectives of social interaction on digital learning materials]. Kieli, koulutus ja yhteiskunta.

Jakonen, T. (2015). Tietäminen ja oppiminen vieraskielisen luokkahuoneen vuorovaikutuksellisina toimintoina. Lektio. Virittäjä, 119 (1). Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/48349

2014

Jakonen, T. (2014). Building Bridges - How secondary school pupils bring their informal learning experiences into a Content and Language Integrated (CLIL) classroom. APPLES : journal of applied language studies, 8 (1), 7-28. Retrieved from http://apples.jyu.fi/ArticleFile/download/421 Open access

Jakonen, T. (2014). Knowing matters : how students address lack of knowledge in bilingual classroom interaction. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 235. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5934-0 Open access

2013

Jakonen, T. (2013). S2-oppijat oppikirjatekstin lukijoina. In A. Kauppinen (ed.), Oppimistilanteita ja vuorovaikutusta (pp. 44-80). Tietolipas, 241. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.