Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Solki on valtakunnallinen asiantuntijayksikkö, joka on erikoistunut tarkastelemaan kielikoulutuksen tavoitteita, käytänteitä ja politiikkaa.

Tutkimuksen painoaloja ovat kielitaidon arviointi, kielitaidon kehittyminen erilaisissa konteksteissa ja toimintayhteisöissä sekä kielikoulutuspolitiikka. Tutkimushankkeille on tyypillistä monitieteinen, soveltava tutkimusote, joka yhdistää esim. kielentutkimuksen, sosiologian, koulutustutkimuksen ja kasvatustieteen näkökulmia.

Solkin valtakunnalliset tehtävät liittyvät kielitaidon arviointiin ja kielikoulutuspolitiikkaan.
Yleiset kielitutkinnot tehdään ja arvioidaan Solkissa.

Toiminta on kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunutta ja sisältää yhteistyötä tutkijoiden, päätöksentekijöiden, opettajien ja muiden kielikoulutuksen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa.

   YKIKieliverkosto   Apples   Kielikampus   Reclas Perustaidot haltuun