Solkilaiset

Saarinen Taina Laitoksen johtaja, yliopistotutkija Kielikoulutuspolitiikka, korkeakoulutus, kielipolitiikka
Lampinen Sinikka Osastosihteeri Julkaisujen taitto
Ahola Sari Tutkimuskoordinaattori  Kielitaidon arviointi
Ahtonen Suci Toimistosihteeri Kielitaidon arviointi, asiakaspalvelu
Aoia Linda Suunnittelija  AllRead -hanke
Boivin Nettie Apulaisprofessori  
D'hondt Sigurd Apulaisprofessori  
Ennser-Kananen Johanna Tutkijatohtori Kielelliset oikeudet, koulutuksen neoliberalismi, antirasistinen koulutus, kielipedagogiikka, kielenopettajaidentiteetit
Haapakangas Eeva-Leena Projektitutkija Tiedotus, jatko-opintoasiat (sijaisuus), Kielikampus-verkoston koordinointitehtävät, Rajojen yli -tutkimushanke
Halonen Mia Yliopistotutkija, oppiaineen pääedustaja Vuorovaikutus, ideologioiden ja kielen suhde, kielelliset käytänteet performansseina, kieli ja populaarikulttuuri
Halttunen Mika Sovellussuunnittelija  AllRead -hanke
Hautala Jarkko Tutkijatohtori AllRead -hanke
Hirvelä Tuija Projektitutkija Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, osioanalyysi
Huhta Ari Professori, koulutuksesta vastaava varajohtaja Kielitaidon arviointi, kielikoulutus
Härmälä Marita Tutkija Kielitaidon arviointi, kielikoulutuspolitiikka
Imppola Leila Tohtorikoulutettava  
Jaatinen Jere Tutkimusavustaja  
Kangasvieri Teija Tutkimuskoordinaattori, t.v. 31.12.2018 saakka Kielikoulutuspolitiikka, vieraan kielen oppimismotivaatio
Karjalainen Reeta Tutkimusavustaja Kielitaidon arviointi
Kekki Jarkko Tutkimusavustaja Kielitaidon arviointi
Khushik Ghulam Tohtorikoulutettava  
Kulju Jonna Tohtorikoulutettava suomi toisena kielenä, ammatillinen koulutus
Kyckling Erja Projektitutkija Kieliverkosto
Laakso Saara Tohtorikoulutettava maahanmuuttajien koulutus, suomi toisena kielenä, toisen kielen kuuntelu 
Laihonen Petteri Akatemiatutkija Sosiolingvistiikka, monikielisyys, alueelliset kielivähemmistöt, kieli-ideologiat, (koulu)kielimaisematutkimus ja kieli(koulutus)politiikka
Lappalainen Maija Suunnittelija, poissa 31.8.2018 saakka Tiedotus, TUTKA, jatko-opintoasiat
Leontjev Dmitri  Tutkijatohtori Kielitaidon arviointi
Maijanen Ari Suunnittelija Kielitaidon arviointiin liittyvät av-työt
Malessa Eva Projektitutkija AllRead -hanke
Neittaanmäki Reeta Projektitutkija Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, osioanalyysi
Nieminen Lea Tutkimuskoordinaattori Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen, AllRead -hanke
Nikula-Jäntti Tarja Professori Vieraskielinen opetus, luokkahuonevuorovaikutus, kielikoulutus
Ohranen Sari Projektitutkija Kielitaidon arviointi
Peltoniemi Annika Projektitutkija  
Pöyhönen Sari Professori, tutkimuksesta vastaava varajohtaja Kielikoulutuspolitiikka, kielipolitiikka; maahanmuuttopolitiikka, kotouttamispolitiikka; kieli ja identiteetti, vähemmistöt; työ- ja ammattiyhteisöihin integroituminen; kuulumisen narratiivit; lingvistinen etnografia; taidelähtöiset menetelmät soveltavassa kielentutkimuksessa
Rahikainen Samuel Projektitutkija Yleisten kielitutkintojen digitalisoinnin suunnittelu
Richardson Ulla Professori  AllRead -hanke
Riuttanen Sanna Harjoittelija Kieliverkosto, Broken Finnish -hanke
Ronai Kara Tohtorikoulutettava  
Saariaho Katri Tutkimusavustaja Rajojen yli -hanke
Sahradyan Sonya Tohtorikoulutettava Lingvistinen etnografia, kieli- ja kotouttamispolitiikka, monikieliset käytänteet työpaikoilla, kieli ja ammatti-identiteetti, maahanmuuttajat kansalaisjärjestöissä
Salo Sirkka-Leena Osastosihteeri Kielitaidon arviointi, asiakaspalvelu
Salonen Nina Tekninen avustaja Kielitaidon arviointi
Schuchmann Marianna Tutkimusavustaja Kielitaidon arviointi
Sivunen Nina Tohtorikoulutettava Lingvistinen etnografia, kuurojen turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien narratiivisuus, kieli- ja kotouttamispolitiikka, viittomakielen arviointi
Skinnari Kristiina Tutkijatohtori  
Stikhin Anatoly Projektisihteeri  
Suur-Askola Laura-Maija Harjoittelija Broken Finnish -hanke, Kielenopetuksen varhentamista koskeva hanke
Tammelin-Laine Taina Tutkimuskoordinaattori ESR-rahoitteinen Perustaidot haltuun: malli maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukseen -hanke
Tossavainen Henna Tutkija Kielitaidon arviointi
Törmänen Sanni Harjoittelija Perustaidot haltuun -hanke
Vaarala Heidi Yliopistotutkija Kielikoulutuspolitiikka, suomi toisena kielenä
Vallius Antti Tutkijatohtori  
Visti Jussi Projektitutkija Kielitaidon arviointi
Ylönen Sabine Erikoistutkija Kielikoulutus, monikielisyys, monimediainen kielipedagogiikka
von Zansen Anna Tohtorikoulutettava  

Solkin jatko-opiskelijat

Solkista valmistuneet tohtorit ja lisensiaatit

Dosentit

Soveltava kielitiede

Riikka Alanen
Hannele Dufva
Jean-Michel Kalmbach
Ritva Kantelinen
Maarit Mutta
Karita Mård-Miettinen
Heini-Marja Pakula
Arja Piirainen-Marsh
Anne Pitkänen-Huhta
Tamás Péter Szabó
Peppi Taalas
Sauli Takala

Kielitiede

Urho Määttä