19.04.2017

Solkilaisten yhteystiedot

 

Nikula-Jäntti Tarja

Laitoksen johtaja, professori

Vieraskielinen opetus, luokkahuonevuorovaikutus, kielikoulutus

Lampinen Sinikka

Osastosihteeri Julkaisujen myynti
Ahola Sari Tutkimuskoordinaattori  Kielitaidon arviointi
Ahtonen Suci Toimistosihteeri Asiakaspalvelu
     
Ennser-Kananen Johanna  

Kielelliset oikeudet, koulutuksen neoliberalismi, antirasistinen koulutus, kielipedagogiikka, kielenopettajaidentiteetit

Haapakangas Eeva-Leena Projektitutkija

Tiedotus, TUTKA, jatko-opintoasiat (Maija Lappalaisen sijainen 16.12.2017 saakka), Kielikampus-verkoston koordinointitehtävät, Toinen koti -dokumenttiteatteriprojekti

Halonen Mia Yliopistotutkija Vuorovaikutus, ideologioiden ja kielen suhde, kielelliset käytänteet performansseina, kieli ja populaarikulttuuri
Hirvelä Tuija Projektitutkija Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, osioanalyysi
Huhta Ari Professori (oppiaineen pääedustaja) Kielitaidon arviointi, kielikoulutus
Härmälä Marita Tutkija Kielitaidon arviointi, kielikoulutuspolitiikka
Jakonen Teppo Tutkijatohtori  
Kangasvieri Teija Tutkimuskoordinaattori Kielikoulutuspolitiikka, vieraan kielen oppimismotivaatio
Khushik Ghulam Tohtorikoulutettava  
Kulju Jonna Tohtorikoulutettava suomi toisena kielenä, ammatillinen koulutus
Kyckling Erja Tutkimusavustaja Korkeakoulujen kotimaisten kielten koulutustarjonta -selvityshanke
Laakso Saara Tohtorikoulutettava maahanmuuttajien koulutus, suomi toisena kielenä, toisen kielen kuuntelu 
Laihonen Petteri Akatemiatutkija Sosiolingvistiikka, monikielisyys, alueelliset kielivähemmistöt, kieli-ideologiat, (koulu)kielimaisematutkimus ja kieli(koulutus)politiikka
Lappalainen Maija Suunnittelija, poissa 16.12.2017 saakka Tiedotus, TUTKA, jatko-opintoasiat
Leontjev Dmitri  Tutkijatohtori Kielitaidon arviointi
Maijanen Ari Suunnittelija Kielitaidon arviointiin liittyvät av-työt
Malinen Niina Projektitutkija Kielitaidon arviointi
Neittaanmäki Reeta Projektitutkija Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, osioanalyysi
Nieminen Lea Tutkimuskoordinaattori Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
Ohranen Sari Projektitutkija Kielitaidon arviointi
Pöyhönen Sari Professori Kielikoulutuspolitiikka, maahanmuuttajien koulutus, kieli ja identiteetti
Rahikainen Samuel Projektitutkija Yleisten kielitutkintojen digitalisoinnin suunnittelu
Richardson Ulla Professori  
Ronai Kara Tohtorikoulutettava  
Saarinen Taina Yliopistotutkija, varajohtaja Kielikoulutuspolitiikka, korkeakoulutus, kielipolitiikka
Sahradyan Sonya Tohtorikoulutettava

Lingvistinen etnografia, kieli- ja kotouttamispolitiikka, monikieliset käytänteet työpaikoilla, kieli ja ammatti-identiteetti, maahanmuuttajat kansalaisjärjestöissä

Salo Sirkka-Leena Osastosihteeri Asiakaspalvelu
Sivunen Nina Tohtorikoulutettava  
Tammelin-Laine Taina Tutkimuskoordinaattori ESR-rahoitteinen Perustaidot haltuun: malli  maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukseen -hanke
Tossavainen Henna Tutkija Kielitaidon arviointi
Vaarala Heidi Yliopistotutkija Kielikoulutuspolitiikka, suomi toisena kielenä

Visti Jussi

Projektitutkija

Kielitaidon arviointi

Ylönen Sabine

Erikoistutkija

Kielikoulutus, monikielisyys, monimediainen kielipedagogiikka

Solkin jatko-opiskelijat

Solkista valmistuneet tohtorit ja lisensiaatit

Dosentit

Soveltava kielitiede

Riikka Alanen
Hannele Dufva
Jean-Michel Kalmbach
Ritva Kantelinen
Maarit Mutta
Karita Mård-Miettinen
Heini-Marja Pakula
Arja Piirainen-Marsh
Anne Pitkänen-Huhta
Peppi Taalas
Sauli Takala

Kielitiede

Urho Määttä