Solkilaiset

Saarinen Taina Laitoksen johtaja, yliopistotutkija Kielikoulutuspolitiikka, korkeakoulutus, kielipolitiikka
Ahola Sari Tutkimuskoordinaattori  Kielitaidon arviointi
Ahtonen Suci Toimistosihteeri Kielitaidon arviointi, asiakaspalvelu
Ali Rukhsana    
Aoia Linda Suunnittelija  AllRead-hanke
Boivin Nettie Apulaisprofessori  RECLAS-tutkimuskollegio
D'hondt Sigurd Apulaisprofessori  RECLAS-tutkimuskollegio
Ennser-Kananen Johanna Tutkijatohtori RECLAS-tutkimuskollegio, kielelliset oikeudet, koulutuksen neoliberalismi, antirasistinen koulutus, kielipedagogiikka, kielenopettajaidentiteetit
Haapakangas Eeva-Leena Projektitutkija (työstä vapaalla 19.2.2020 saakka) RECLAS-tutkimuskollegion koordinointitehtävät, Rajojen yli -tutkimushanke, Toinen koti -dokumenttiteatteriprojekti
Halonen Mia Yliopistotutkija, oppiaineen pääedustaja Vuorovaikutus, ideologioiden ja kielen suhde, kielelliset käytänteet performansseina, kieli ja populaarikulttuuri
Halttunen Mika Sovellussuunnittelija  AllRead-hanke
Hirvelä Tuija Projektitutkija Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, osioanalyysi
Huhta Ari Professori, koulutuksesta vastaava varajohtaja Kielitaidon arviointi, kielikoulutus
Imppola Leila Tohtorikoulutettava  
Jaatinen Jere Tekninen avustaja  Kielitaidon arviointi
Kangasvieri Teija Tutkimuskoordinaattori, t.v.  Kielikoulutuspolitiikka, vieraan kielen oppimismotivaatio
Kekki Jarkko Projektitutkija Kielitaidon arviointi
Khushik Ghulam Tohtorikoulutettava  
Korhonen Elisa Projektitutkija Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, osioanalyysi
Kulju Jonna Tohtorikoulutettava suomi toisena kielenä, ammatillinen koulutus
Kyckling Erja Projektitutkija Kieliverkosto
Kärkkäinen Katarzyna Projektitutkija Perustaidot haltuun -hanke
Laihonen Petteri Akatemiatutkija Sosiolingvistiikka, monikielisyys, alueelliset kielivähemmistöt, kieli-ideologiat, (koulu)kielimaisematutkimus ja kieli(koulutus)politiikka
Lampinen Sinikka Osastosihteeri Julkaisujen taitto
Lappalainen Maija Suunnittelija Tiedotus, jatko-opintoasiat, Kielikampus-koordinointi
Maijanen Ari Suunnittelija Kielitaidon arviointiin liittyvät av-työt
Malessa Eva Tohtorikoulutettava AllRead-hanke
Neittaanmäki Reeta Projektitutkija Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, osioanalyysi
Nieminen Lea Tutkimuskoordinaattori Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen, AllRead-hanke
Nikula-Jäntti Tarja Professori Vieraskielinen opetus, luokkahuonevuorovaikutus, kielikoulutus
Ohranen Sari Projektitutkija Kielitaidon arviointi
Pöyhönen Sari Professori, tutkimuksesta vastaava varajohtaja Kielikoulutuspolitiikka, kielipolitiikka; maahanmuuttopolitiikka, kotouttamispolitiikka; kieli ja identiteetti, vähemmistöt; työ- ja ammattiyhteisöihin integroituminen; kuulumisen narratiivit; lingvistinen etnografia; taidelähtöiset menetelmät soveltavassa kielentutkimuksessa
Rahikainen Samuel Projektitutkija Yleisten kielitutkintojen digitalisoinnin suunnittelu
Raimi Johanna Tohtorikoulutettava  
Rantanen Vesa Projektitutkija AllRead-hanke
Richardson Ulla Professori  AllRead-hanke
Riuttanen Sanna Tutkimusavustaja  
Ronai Kara Tohtorikoulutettava  
Sahradyan Sonya Tohtorikoulutettava Lingvistinen etnografia, kieli- ja kotouttamispolitiikka, monikieliset käytänteet työpaikoilla, kieli ja ammatti-identiteetti, maahanmuuttajat kansalaisjärjestöissä
Salo Sirkka-Leena Osastosihteeri Kielitaidon arviointi, asiakaspalvelu
Scotson Mia Tohtorikoulutettava  Suomi toisena kielenä
Sivunen Nina Tohtorikoulutettava Lingvistinen etnografia, kuurojen turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien narratiivisuus, kieli- ja kotouttamispolitiikka, viittomakielen arviointi
Suur-Askola Laura-Maija Projektisihteeri RECLAS-viestintä 
Söderman Markus Projektitutkija Monikielisyys digitaalisessa aikakaudessa, kielensuunnittelu ja kielipolitiikka
Tammelin-Laine Taina Tutkimuskoordinaattori ESR-rahoitteinen Perustaidot haltuun: malli maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukseen -hanke
Tossavainen Henna Tutkija Kielitaidon arviointi
Törmänen Sanni Tekninen avustaja  
Vaarala Heidi Yliopistotutkija Kielikoulutuspolitiikka, suomi toisena kielenä
Vallius Antti Tutkijatohtori Rajojen yli -hanke
Visti Jussi Projektitutkija Kielitaidon arviointi
Ylönen Sabine Erikoistutkija Kielikoulutus, monikielisyys, monimediainen kielipedagogiikka
von Zansen Anna Tohtorikoulutettava  

Solkin jatko-opiskelijat

Solkista valmistuneet tohtorit ja lisensiaatit

Dosentit

Soveltava kielitiede

Riikka Alanen
Hannele Dufva
Jean-Michel Kalmbach
Ritva Kantelinen
Maarit Mutta
Karita Mård-Miettinen
Heini-Marja Pakula
Arja Piirainen-Marsh
Anne Pitkänen-Huhta
Tamás Péter Szabó
Peppi Taalas

Kielitiede

Urho Määttä