26.05.2017

FT, dosentti Petteri Laihonen

Akatemiatutkija

Petteri Laihonen Puhelin: 040 805 3838
Sähköposti: petteri.laihonen(at)jyu.fi
Huone: Ag C516.2
Tutkimus:  Petteri Laihonen tutkii kieli-ideologioita ja kieli(koulutus)politiikkaa monikielisissä yhteisöissä. Laihonen osallistuu sosiolingvistiikan teorianmuodostukseen ja laajentaa tutkimuskenttää entiseen Itä-Eurooppaan. Laihosen tutkimus vaikuttaa ensisijaisesti tutkittavien yhteisöjen ja instituutioiden elämään.
Projekti: Kieli-ideologiat ja csángójen koulutusohjelma: Kielen keksimistä tai poistamista?
Julkaisut:

Tutka, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto

Tuoreita julkaisuja:

Laihonen, P. & Szabó, T. P.  2017. Investigating visual practices in educational settings : Schoolscapes, language ideologies and organizational cultures. In M. Martin-Jones,& D. Martin (Eds.), Researching Multilingualism: Critical and ethnographic perspectives (pp. 121-138). Routledge.

Laihonen, P. & Tódor, E. 2017. The changing schoolscape in a Szekler village in Romania: signs of diversity in 'rehungarization'. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 20:3, 362-379.

Laihonen, P. 2016. Beware of the dog! Private Linguistic Landscapes in two ’Hungarian’ villages in South-West Slovakia. Language Policy 15/4: 373‒391.; Luettavissa Springer Nature Content Sharing Initiativen kautta: http://rdcu.be/kNut
 
Sloboda, M., P. Laihonen & A. Zabrodskaja (2016) Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries. Peter Lang. https://www.peterlang.com/view/9783631692950/xhtml/about_the_book.xhtml 
Esitelmät: 

Tutka

 Video:
Laihonen, P. & Szabó, T. P. 2015. What can the schoolscape offer for becoming multilingual? Affordances in the learning environment
  • Pyydä salasanaa s-postilla tekijöiltä.