Petteri Laihonen

Akatemiatutkija

Petteri Laihonen Puhelin: 040 805 3838
Sähköposti: petteri.laihonen(at)jyu.fi
Huone: Ag C516.2
Tutkimus:  Petteri Laihonen tutkii kieli-ideologioita ja kieli(koulutus)politiikkaa monikielisissä yhteisöissä. Laihonen osallistuu sosiolingvistiikan teorianmuodostukseen ja laajentaa tutkimuskenttää entiseen Itä-Eurooppaan. Laihosen tutkimus vaikuttaa ensisijaisesti tutkittavien yhteisöjen ja instituutioiden elämään.
Projekti: Kieli-ideologiat ja csángójen koulutusohjelma: Kielen keksimistä tai poistamista?
Julkaisut:
Tutka, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto
Tuoreita julkaisuja:
Laihonen, P., & Szabó, T. P. 2018. Studying the visual and material dimensions of education and learning. Linguistics and Education, 44: 1-3.
doi:10.1016/j.linged.2017.10.003 
Laihonen, P., & Tódor, E.-M. 2017. The changing schoolscape in a Szekler village in Romania: signs of diversity in rehungarization. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 20 (3): 362- 379. 
doi:10.1080/13670050.2015.1051943 Open access
Laihonen, P., & István, Cs. 2017. Kísérlet egy összehasonlító vizsgálatra : a nyelvi tájkép dél-szlovákiai, székelyföldi és kárpátaljai falvakban. Regio. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom, 25 (3): 50-81. 
doi:10.17355/rkkpt.v25i3.172 Open access
Laihonen, P. & Szabó, T. P.  2017. Investigating visual practices in educational settings : Schoolscapes, language ideologies and organizational cultures. In M. Martin-Jones,& D. Martin (Eds.), Researching Multilingualism: Critical and ethnographic perspectives (pp. 121-138). Routledge.
Laihonen, P. 2016. Beware of the dog! Private Linguistic Landscapes in two ’Hungarian’ villages in South-West Slovakia. Language Policy 15/4: 373‒391.; Luettavissa Springer Nature Content Sharing Initiativen kautta: http://rdcu.be/kNut
Esitelmät: 

Tutka

 Video:
Laihonen, P. & Szabó, T. P. 2015. What can the schoolscape offer for becoming multilingual? Affordances in the learning environment
  • Pyydä salasanaa s-postilla tekijöiltä.