Julkaisut/Petteri Laihonen

Nimi Investigating visual practices in educational settings : Schoolscapes, language ideologies and organizational cultures TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri & Szabó, Tamás Péter
Toimittajat Martin-Jones, Marilyn & Martin, Deirdre
Kokoomateoksen nimi Researching Multilingualism : Critical and ethnographic perspectives
Vuosi 2017
Nimi The changing schoolscape in a Szekler village in Romania: signs of diversity in rehungarization TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri & Tódor, Erika-Mária
Kokoomateoksen nimi International Journal of Bilingual Education and Bilingualism
Vuosi 2017
Nimi Hybrid practices meet nation-state language policies: Transcarpathia in the twentieth century and today TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Csernicskó, István & Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Multilingua : Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication
Vuosi 2016
Nimi Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries : Two Decades after the Regime Change TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Sloboda, Marián & Laihonen, Petteri & Zabrodskaja, Anastassia
Kokoomateoksen nimi Prague Papers on Language, Society and Interaction
Vuosi 2016
Nimi What transition, which sociolinguistics? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri & Zabrodskaja, Anastassia & Sloboda, Marián
Toimittajat Sloboda, Marián & Laihonen, Petteri & Zabrodskaja, Anastassia
Kokoomateoksen nimi Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries : Two Decades after the Regime Change
Vuosi 2016
Nimi A nyelvoktatás elmélete és gyakorlata ma : betekintés a finn oktatásába és azon túl TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Vančo, Ildikó & Kozmács, István
Kokoomateoksen nimi Nyelvtanulás - nyevtanítas. Fókuszban az álamnyelv oktása kisebbségek számára
Vuosi 2015
Nimi Culture, Language and Globalization among the Moldavian Csángós Today TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Kovács, Magdolna & Laihonen, Petteri & Snellman, Hanna
Kokoomateoksen nimi Uralica Helsingiensia
Vuosi 2015
Nimi In search of new perspectives on the Moldavian Csángós TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri & Kovács, Magdolna & Snellman, Hanna
Toimittajat Kovács, Magdolna & Laihonen, Petteri & Snellman, Hanna
Kokoomateoksen nimi Culture, language and globalization among the Moldavian Csángós today
Vuosi 2015
Nimi Indexing the Local, State and Global in the Contemporary Linguistic Landscape of a Hungarian town in Slovakia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Wachtarczyková, Jana & Satinská, Lucia & Ondrejovič, Slavomír
Kokoomateoksen nimi Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzt'ahoch konanej 21.-22.5.2014 v Bratislave
Vuosi 2015
Nimi István Nyirkos 1933-2013 TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Maticsák, Sándor & Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Finnisch-Ugrische Forschungen
Vuosi 2015
Nimi Linguistic landscapes of a minoritized regional majority: Language ideologies among Hungarians in South-West Slovakia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Laitinen, Mikko-Pekka & Zabrovskaja, Anastassia
Kokoomateoksen nimi Dimensions of sociolinguistic landscapes in Europe: Materials and methodological solutions
Vuosi 2015
Nimi Theory and practice of language education today: Insights from teaching Finnish and beyond TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Vančo, Ildikó & Kozmács, István
Kokoomateoksen nimi Language learning and teaching: State language teaching for minorities
Vuosi 2015
Nimi Fejezetek a finn–magyar lexikográfia történetéből TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri & Maticsák, Sándor
Toimittajat Maticsák, Sándor & Tóth, Anikó Nikolett & Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Rokon nyelveink szótárai : Fejezetek a finnugor lexikográfia történetéből
Vuosi 2014
Nimi Hungarian private linguistic landscape in South-West Slovakia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Laakso, Johanna
Kokoomateoksen nimi Dangers and developments : On Language Diversity in a Changing World
Vuosi 2014
Nimi Varo koiraa! -kylistä Ei koiria! -kaupunkeihin: Koiramerkkien kiellot ja varoitukset yhteiskunnan normien kuvastajina TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Halonen, Mia & Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Lähde : Historiatieteellinen aikakauskirja
Vuosi 2014
Nimi A bansági többnyelvüség az irodalomban TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Fedinec, Csilla & Ilyés, Zoltán & Simon, Attila & Vizi, Balázs
Kokoomateoksen nimi A közép-európaiság dicsérete és kritikája
Vuosi 2013
Nimi Csíkszentdomokosi nyelvi tájkép TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Székelyföld
Vuosi 2013
Nimi Koulutusta vähemmistökielillä – onko sitä? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2013
Nimi Nyelvi ideológiák és regionalitás (Language Ideologies and regionality) TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Szoták, Szilvia & Vargha, Sára Fruzsina
Kokoomateoksen nimi Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség
Vuosi 2013
Nimi Nyelvi tájkép kisebbségben és többségben: egy új kutatási területröl (Minority and Majority Linguistic Landscape: A New Field of Research) TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Bartha, Csilla & Laihonen, Petteri & Szabó, Tamás Péter
Kokoomateoksen nimi Pro Minoritate
Vuosi 2013
Nimi Book review: Isohookana-Asunmaa, Tytti: Pieni tarina csángóista [O scurtă poveste despre ceangăi]. Ranua: Mäntykustannus TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Noutăţi în cerecetarea minorităţilor naţionale din România
Vuosi 2012
Nimi Book review: Tytti Isohookana-Asunmaa: Pieni tarina csángóista TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Maticsák, Sándor & Keresztes, László
Kokoomateoksen nimi Folia Uralica Debreceniencia
Vuosi 2012
Nimi Csángójen ystävä Yrjö Wichmannin jalanjäljillä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Lauhakangas, Outi
Kokoomateoksen nimi Hiidenkivi
Vuosi 2012
Nimi Nyelvi tájkép egy csallóközi és egy mátyusföldi faluban, 'The Linguistic Landscape of Two Hungarian villages in South-West Slovakia' TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Fórum Társadalomtudományi Szemle - Forum Social Science Review
Vuosi 2012
Nimi A nyelvideológiák elmélete és használhatósága a magyar nyelvvel kapcsolatos kutatásokban TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Hires-László, Kornélia & Karmacsi, Zoltán & Márku, Anita
Kokoomateoksen nimi Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban: A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai
Vuosi 2011
Nimi Fejezetek a finn–magyar lexikográfia történetéből.’Chapters on the history of Finnish-Hungarian lexicography’ TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Maticsák, Sándor & Laihonen, Petteri
Toimittajat Dobi, Edit & Hoffman, István & Nyirkos, István & Tóth, Valéria
Kokoomateoksen nimi Magyar nyelvjárások
Vuosi 2011
Nimi Milestones in the History of Hungarian/Finnish Bilingual Lexicography TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Maticsák, Sándor & Laihonen, Petteri
Toimittajat Fábián, Zsuzsanna
Kokoomateoksen nimi Hungarian lexicography I. Bilingual dictionaries
Vuosi 2011
Nimi A finn nyelv korpusztervezése, korpuszpolitikája TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Magyar nyelvjárások
Vuosi 2010
Nimi Ideológia és nyelvművelés: Hozzászólás Lanstyák István Nyelvhelyesség és nyelvi ideológia című cikkéhez. TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Beke, Zsolt & Lanstyák, István & Misád, Katalin
Kokoomateoksen nimi Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában
Vuosi 2010
Nimi Kirja-arvio: Hanna Lappalainen–Marja-Leena Sorjonen–Maria Vilkuna (toim.): Kielellä on merkitystä. Näkökulmia kielipolitiikkaan TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Maticsák, Sándor & Laihonen, Petteri & Keresztes, László
Kokoomateoksen nimi Folia Uralica Debreceniensia
Vuosi 2010
Nimi Lanstyák István A nyelvi babonák életerejéről című cikkéről TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Beke, Zsolt & Lanstyák, István & Misád, Katalin
Kokoomateoksen nimi Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában
Vuosi 2010
Nimi On Kontra on Hungarian Language Policy TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Csernicskó, István & Fedinec, Csilla & Tarnóczy, Mariann & Vanconé, Ildikó Kremmer
Kokoomateoksen nimi Utazás a magyar nyelv körül: Írások Kontra Miklós tiszteletére
Vuosi 2010
Nimi Unkarinkielisten nimien oikeinkirjoitus Helsingin Sanomissa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Hári, Gyula
Kokoomateoksen nimi ”Végetlen a tér, mely munkára hív”, Köszöntő kötet Révay Valéria 60. születésznapjára.
Vuosi 2010
Nimi A finn nyelvpolitika TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Magyar nyelvjárások
Vuosi 2009
Nimi A magyar nyelvi standardhoz kapcsolódó nyelvi ideológiák a romániai Banságban TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Lanstyák, István & Menyhárt, József & Szabomihály, Gizella
Kokoomateoksen nimi Tanulmányok a kétnyelvűségről IV
Vuosi 2009
Nimi Kirja-arvio: Auli Hakulinen–Jyrki Kalliokoski–Salli Kankaanpää–Antti Kanner–Kimmo Koskenniemi–Lea Laitinen–Sari Maamies–Pirkko Nuolijärvi: Suomen kielen tulevaisuus. Kielipoliittinen toimintaohjelma. TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Maticsák, Sándor & Laihonen, Petteri & Keresztes, László
Kokoomateoksen nimi Folia Uralica Debreceniencia
Vuosi 2009
Nimi Language ideologies in the Romanian Banat: Analysis of Interviews and Academic Writings among the Hungarians and Germans TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Lahdelma, Tuomo
Kokoomateoksen nimi Jyväskylä Studies in Humanities
Vuosi 2009
Nimi Lectio praecursoria: Kieli-ideologiat Romanian Baanaatissa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Virittäjä
Vuosi 2009
Nimi Nyelvi ideológiák a romániai Bánságban TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Borbély, Anna & Vančoné, Ildikó Kremmer & Hattyár, Helga
Kokoomateoksen nimi 15. Előnyelvi konferencia: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák
Vuosi 2009
Nimi Debrecen (suomen kielen yliopisto-opetuksesta Unkarissa ja lähialueilla) TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Folia Uralica Debreceniencia
Vuosi 2008
Nimi Finnekről – magyarokról TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat (päätoim.), Pál Varga & Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Debreceni Disputa
Vuosi 2008
Nimi Language Ideologies in Interviews: A Conversation Analysis Approach TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Journal of Sociolinguistics
Vuosi 2008
Nimi Tanszéki beszámoló a 2007–2008-as tanévről TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Keresztes, László & Laihonen, Petteri & Maticsák, Sándor
Kokoomateoksen nimi Folia Uralica Debreceniensia
Vuosi 2008
Nimi kirja-arvostelu: Routarinne, Sara-Tuula Uusi-Hallila (toim.): Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Keresztes, László & Laihonen, Petteri & Maticsák, Sándor
Kokoomateoksen nimi Folia Uralica Debreceniencia
Vuosi 2008
Nimi Die Banater Schwaben und Ideologien über die Mehrsprachigkeit TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Ungarn-Jahrbuch (Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie, Ungarisches Institut, München)
Vuosi 2007
Nimi kirja-arvostelu: Jakab László: Finn-magyar diakszótár TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Keresztes, László & Laihonen, Petteri & Maticsák, Sándor
Kokoomateoksen nimi Folia Uralica Debreceniensia
Vuosi 2007
Nimi Egy finnországi nyelvész reflexiói a Bánságról TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Korunk
Vuosi 2006
Nimi kirja-arvostelu: Vesa Jarva–Timo Nurmi, Oikeeta suomee - suomen puhekielen sanakirja TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Keresztes, László & Maticsák, Sándor
Kokoomateoksen nimi Folia Uralica Debreceniensia
Vuosi 2006
Nimi Multilingualism and Language Ideologies in the Rumanian Banat (lisensiaatintyö) TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Vuosi 2005
Nimi Multilingualism and Language Ideologies in the Rumanian Bánát: Development Towards the Interactional Analysis of Interviews TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Proceedings of the „Workshops of Hungarian Studies” Conference for Doctoral Schools, International Association for Hungarian Studies (Budapest, 24–25 August 2005)
Vuosi 2005
Nimi Puhuttu kieli ja sen kuvaus Isossa suomen kieliopissa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Folia Uralica Debreceniensia 12.
Vuosi 2005
Nimi Unkari-tietoa suomalaisille - viimeinkin! TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri & Halmesvirta, Anssi
Kokoomateoksen nimi Kanava
Vuosi 2005
Nimi Uusi Unkarin historia suomalaisille -- viimeinkin TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri & Halmesvirta, Anssi
Toimittajat Pasztercsák, Ágnes
Kokoomateoksen nimi Hungarologische Beiträge 17
Vuosi 2005
Nimi A romániai bánsági (bánáti) tolerancia és többnyelvüség a nyelvi ideológiák tükrében TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Szarka, Nóra Kovács, Anna Osvát, László
Kokoomateoksen nimi Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréböl III.
Vuosi 2004
Nimi Bordély Anna: Nyelvcsere [Language shift] (review) TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri & Duray, Zsuzsa
Kokoomateoksen nimi Nyelvtudományi Közlemények
Vuosi 2004
Nimi Borbély, Anna 2001 Nyelvcsere [Language Shift] TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Sociolinguistica
Vuosi 2003
Nimi Interakció-kutatások a telefonbeszélgetés nyitó szakaszáról TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Fábri, György
Kokoomateoksen nimi Világosság
Vuosi 2003
Nimi Hatalom és kultúra/ Power and Culture. Plenáris elöadások/ Plenary Sessions. 5th International Congress of Hungarian Studies TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Lahdelma, Tuomo & Laihonen, Petteri & Nyerges, Judit & Jankovics, József
Vuosi 2002
Nimi Kielisota Unkarissa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Kielikello
Vuosi 2002
Nimi On the preferential treatment of Hungarians living in neighbouring countries. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri & Nyyssönen, Heino
Kokoomateoksen nimi The Anthropology of East European Review
Vuosi 2002
Nimi Suomea sukulaisille: Maticsák Sándor & Anna Tarvainen 2002. Finn Nyelv TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Virittäjä
Vuosi 2002
Nimi Vähemmistö rajojen takana TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Ulkopolitiikka
Vuosi 2002
Nimi Identities in talk, negotiations and constructions TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri & Milles, Karin & Keisanen, Tiina & Bjørke, Camilla
Kokoomateoksen nimi SIIS’ Working Papers III
Vuosi 2001
Nimi Multilingualism in the Banat: Elite and Everyday Language Ideologies TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Lönnqvist, Bo & Hannonen, Pasi & Barna, Gábor
Kokoomateoksen nimi Ethnic Minorities and Power
Vuosi 2001
Nimi Kokemuksia puhesuomen opettamisesta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Folia Uralica Debreceniensia 7
Vuosi 2000