Ari Huhta

Koulutuksesta vastaava varajohtaja, laitosjohtajan varahenkilö