Teppo Jakosen esitelmät

Evnitskaya Natalia, Jakonen Teppo. Hymyily opettajan vuorovaikutteisena ja pedagogisena resurssina. AFinLAn syyssymposium. Turku, Suomi, 10.11.2017

Jakonen Teppo, Szabó Tamás Péter, Laihonen Petteri. Translanguaging as playful subversion of a monolingual classroom language norm. XLIV Finnish Conference of Linguistics. Jyväskylä, Suomi, 18.5.2017

Jakonen Teppo. Mobility in the classroom: initiating focused interaction with a walking teacher. Nordisco: The 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. Oslo, Norja, 25.11.2016

Niemi Kreeta, Jakonen Teppo, Hannula Marja. iPadit tarinankirjoittamista jäsentämässä. Kasvatustieteen päivät. Turku, Suomi, 18.11.2016

Jakonen Teppo, Kääntä Leila. Mobility and the Coordination of Task Activities in Two-teacher Classrooms. AFinLAn syyssymposium 2016. Tampere, Suomi, 12.11.2016

Jakonen Teppo. On the beat: coordinating walking, talking and bodily conduct in the classroom. Sociolinguistics Symposium 21. Murcia, Espanja, 17.6.2016

Jakonen Teppo. ‘For your ears only’: taking on learning opportunities in peer talk during whole-class activities. Nordic interdisciplinary conference on discourse and interaction. Jyväskylä, Suomi, 12.11.2014

Jakonen Teppo. Classroom learning as finding solutions to knowledge gaps. AILA World Congress. Brisbane, Australia, 14.8.2014

Morton Tom, Jakonen Teppo. Knowledge as social interaction across CLIL contexts. AILA World Congress. Brisbane, Australia, 12.8.2014

Jakonen Teppo. ‘I was speaking in English’: on students’ ways of receiving language-policing turns by the teacher. 4th International Conference on Conversation Analysis. Los Angeles, Yhdysvallat, 29.6.2014

Morton Tom, Jakonen Teppo. The interactional management of knowledge in CLIL classrooms: implications for content and language integration. Sociolinguistics Symposium 20. Jyväskylä, Suomi, 17.6.2014

Jakonen Teppo. Novices and experts: students’ embodied and artefactual resources for managing knowledge in a content-based language classroom. Sociolinguistics Symposium 20. Jyväskylä, Suomi, 16.6.2014

Jakonen Teppo. Managing knowledge through gesture and embodiment in a content-based language classroom. 6th Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics. Vesalan leirikeskus, Suomi, 12.5.2014

Jakonen Teppo. Vieras kieli CLIL-luokan (tehtävä)käytänteissä. CLIL assessment - whose concern?. Seinäjoki, Suomi, 11.2.2014

Jakonen Teppo. Toiminta ja artefaktit: tehtäväpaperit luokkahuoneen kysymys-vastaus -vieruspareissa. Keskusteluntutkimuksen päivät. Helsinki, Suomi, 24.1.2014

Jakonen Teppo. Classroom learning as a change of epistemic status. Langnet-tohtorikoulun puolivälikonferenssi. Jyväskylä, Suomi, 30.11.2013

Jakonen Teppo, Morton Tom. Resolving knowledge gaps in small group interaction in a CLIL classroom. Applied Linguistics Perspectives on Content and Language Integrated Learning. La Cristalera, Espanja, 8.6.2013

Morton Tom, Jakonen Teppo. Epistemic search sequences in Content and Language Integrated Learning (CLIL) classroom interaction. Thinking, Doing, Learning: Usage Based Perspectives on Second Language Learning. Odense, Tanska, 25.4.2013

Jakonen Teppo. Resolving knowledge gaps in small groups in a bilingual classroom. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) syyssymposium. Oulu, Suomi, 9.11.2012

Jakonen Teppo. Building bridges: how secondary school pupils make their informal learning relevant in a CLIL classroom. Summer School of Applied Language Studies: Insights into applied linguistics: languaging, agency and ecologies. Jyväskylä, Suomi, 5.6.2012

Jakonen Teppo. Samanaikaistoiminta vieraskielisessä luokkahuoneessa. XI Keskusteluntutkimuksen päivät. Oulu, Suomi, 3.2.2012

Jakonen Teppo. Classroom interaction, language use and learning: the case of secondary CLIL history. New Dynamics of Language Learning: Spaces and Places - Intentions and Opportunities. Jyväskylä, Suomi, 7.6.2011

Jakonen Teppo. Tietäjyys vieraskielisessä luokkahuonevuorovaikutuksessa. Keskusteluntutkimuksen päivät. Jyväskylä, Suomi, 21.1.2011