Esitelmät - Presentations

Kangasvieri Teija. Profiling Finnish Comprehensive School Students’ Motivation to Learn Foreign Languages. EuroSLA26 - Doctoral Student Workshop. Jyväskylä, Suomi, 24.8.2016

Kangasvieri Teija. Profiling L2 Motivation of Finnish Comprehensive School Students: The Case of English vs. Other Languages. Individuals in Contexts – Psychology of Language Learning 2. Jyväskylä, Suomi, 23.8.2016

Kangasvieri Teija. Learners’ L2 Motivational Profiles in the Finnish Foreign Language Classroom. CoDesigns. Envisioning Multi-sited Language Education Policies. Jyväskylä, Suomi, 20.6.2016

Kangasvieri Teija. Latent profile analysis (LPA) in L2 motivation research. New Developments in the Quantitative Study of Languages. Helsinki, Suomi, 28.8.2015

Kangasvieri Teija. Yhdeksäsluokkalaisten motivaatioprofiilit vieraan kielen opiskelussa. Futuuri! Kielten kesäkoulu 2015. Jyväskylä, Suomi, 5.6.2015

Kangasvieri Teija, Alila Jaana, Mård-Miettinen Karita, Toomar Jaana. ”Riittääkö että osaa niinku ees yhen sanan?” – Lasten käsityksiä kielten oppimisesta ja käyttämisestä. AFinLAn syyssymposium 2014. Jyväskylä, Suomi, 15.11.2014

Kangasvieri Teija. Yläkouluoppilaiden motivaatioprofiilit vieraan kielen oppimisessa. AFinLAn syyssymposium 2014. Jyväskylä, Suomi, 14.11.2014

Dufva Hannele, Vaarala Heidi, Kangasvieri Teija. Kielestä kiinni? Kieli ja sen merkitys oppimisessa ja opettamisessa. Kielikasvatusfoorumi. Helsinki, Suomi, 28.10.2014

Ahola Sari, Kangasvieri Teija. Yleiset kielitutkinnot. Yleisten kielitutkintojen ja kieliverkoston esittely. Jyväskylä, Suomi, 21.10.2014

Kangasvieri Teija. The Motivational Profiles of L2 Learners in Finnish Comprehensive Schools. International Conference on Motivational Dynamics and Second Language Acquisition. Nottingham, Iso-Britannia, 29.8.2014

Kangasvieri Teija. The motivational factors behind foreign language studies of Finnish comprehensive school students. 6th AILA-Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics. Jyväskylä, Suomi, 12.5.2014

Kangasvieri Teija. Katsaus kielikoulutuspolitiikan nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin. Kieltenopetus kohtaa - toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyöiltapäivä II. Jyväskylä, Suomi, 11.4.2014

Kangasvieri Teija. Yläkouluoppilaiden vieraan kielen oppimismotivaatio. Kasvatustieteen päivät 2013. Jyväskylä, Suomi, 21.11.2013

Mård-Miettinen Karita, Kangasvieri Teija, Björklund Siv. Kielikylpyoppilaiden käsityksiä kielten osaamisesta, oppimisesta ja käyttämisestä. AFinLA syyssymposiumi. Turku, Suomi, 16.11.2013

Skinnari Kristiina, Kangasvieri Teija, Loponen Kati. Kielet ja kielenopetus tulevaisuuden koulussa. Visioita tulevaisuuden koulusta -seminaari. Jyväskylä, Suomi, 26.9.2013

Toomar Jaana, Kangasvieri Teija. ”Menee nukkuun ja sillon vähän miettii” – Lasten käsityksiä kielenoppimisesta. Kielisuihkutuskoulutus II. Uurainen, Suomi, 6.9.2013

Kangasvieri Teija. The motivation to learn foreign languages among Finnish students at the upper level of comprehensive school. 5th AILA-Europe Junior Researcher Meeting. Dublin, Irlanti, 19.6.2013

Kangasvieri Teija. Perusasteen yläkoulun oppilaiden vieraan kielen oppimismotivaatio. Kielipedagogiikan konferenssi KieliPeda 2013 - Merkitys ja merkityksellistäminen kielenopetuksessa. Jyväskylä, Suomi, 17.5.2013

Toomar Jaana, Kangasvieri Teija. ”Menee nukkuun ja sillon vähän miettii” – Lasten käsityksiä kielenoppimisesta. Kielipedagogiikan konferenssi KieliPeda 2013 - Merkitys ja merkityksellistäminen kielenopetuksessa. Jyväskylä, Suomi, 17.5.2013

Kangasvieri Teija. Kielikoulutuspolitiikan verkosto. Varhaiskasvatusmessut 2012. Helsinki, Suomi, 5.10.2012

Kangasvieri Teija. The motivation to learn foreign languages among Finnish students at the upper level of comprehensive school. European Conference on Educational Research (ECER) 2012. Cádiz, Espanja, 18.9.2012

Kangasvieri Teija, Miettinen Elisa, Saarinen Taina. Local Educational Authorities’ Perceptions on Content and Language Integrated Learning in Finland. European Conference on Educational Research (ECER) 2012. Cádiz, Espanja, 18.9.2012

Miettinen Elisa, Kangasvieri Teija, Mård-Miettinen Karita. Finnish Network for Language Education Policies. FIPLV World Congress Innovation, Inspiration and Language Learning. Helsinki, Suomi, 8.6.2012

Kangasvieri Teija. Monikielisyys ja koulutuksen kielipolitiikka -paneelin jäsen. Monikielisyyssymposium. Tampere, Suomi, 16.3.2012

Kangasvieri Teija. Kielten valintaan vaikuttavia tekijöitä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen. Helsinki, Suomi, 28.11.2011

Härmälä Marita, Kangasvieri Teija. Is English enough? Language skills needs in Finnish working life vis-à-vis language education goals and objectives. Language education and diversity. Auckland, Uusi-Seelanti, 24.11.2011

Kangasvieri Teija, Härmälä Marita. Mitä kieliä opiskellaan, missä ja milloin? – Eduskuntavaaliehdokkaiden mielipiteitä kielikoulutuksesta. AFinLAn syyssymposium 2011 - Monikielinen arki. Joensuu, Suomi, 11.11.2011

Miettinen Elisa, Kangasvieri Teija, Saarinen Taina. Kotimaisten kielten kielikylpyopetus ja vieraskielinen opetus kuntatason tarkastelussa. AFinLAn syyssymposium 2011 - Monikielinen arki. Joensuu, Suomi, 11.11.2011

Kalaja Paula, Kyllönen Teija. Motivation: an attempt at taming the beast?. New Dynamics of Language Learning: Spaces and Places - Intentions and opportunities. Jyväskylä, Suomi, 8.6.2011

Härmälä Marita, Kyllönen Teija. Kielikoulutusbarometri: eduskuntavaaliehdokkaiden käsityksiä kielikoulutuksesta. Vikipeda: Global trends meet local needs. Vaasa, Suomi, 23.5.2011

Kyllönen Teija, Saarinen Taina, Pöyhönen Sari. Kielikoulutuspolitiikkaa kunnassa - kuntapäättäjät kielikoulutuspoliittisina toimijoina (työpaja). Who Needs Languages? Micro and macro perspectives into language education policies, International Conference & 28th Summer School of Applied Language Studies. Jyväskylä, Suomi, 7.6.2010

Saarinen Taina, Nikula Tarja, Pöyhönen Sari, Kyllönen Teija. Kielellinen moninaisuus ongelmana ja resurssina: monikielisyyden hallintaa Euroopan unionin ja Suomen politiikkadokumenteissa. Sosiologipäivät 2010. Jyväskylä, Suomi, 20.3.2010

Saarinen Taina, Kyllönen Teija. Kielikoulutus kuntapolitiikassa – kenen tarpeista?. Kasvatustieteen päivät 2009. Tampere, Suomi, 27.11.2009

Kyllönen Teija. Kielivalinnat ja monikielinen yhteiskunta: kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Jyväskylän normaalikoulun kieltenopettajien seminaaripäivä. Jyväskylä, Suomi, 19.11.2009

Kyllönen Teija, Saarinen Taina. Kunnan opetustoimen ja opetuslautakunnan päättäjien näkemyksiä kielikoulutuksen ja työelämän suhteista. AFinLan syyssymposium. Tampere, Suomi, 13.11.2009

Kyllönen Teija, Saarinen Taina, Pöyhönen Sari, Nikula Tarja. Language Education Policy as Local Decision Making: A Case Study of Municipal Mergers. ECER 2009 Theory and Evidence in European Educational Research. Wien, Itävalta, 29.9.2009

Rynkänen Tatjana, Kyllönen Teija. Maahanmuuttajaväestön integraation haasteet. Integraatiofoorumi. Helsinki, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti, Suomi, 3.6.2009

Kyllönen Teija, Pöyhönen Sari. Kielikoulutuspolitiikan verkosto monialaisena kohtauspaikkana. ViKiPeda-konferenssi 2009. Joensuu, Suomi, 19.5.2009

Kyllönen Teija. Vieraan kielen oppimismotivaatio kielivalintojen näkökulmasta. Kielentutkimuksen XII Kevätkoulu. Jyväskylä, Suomi, 23.3.2009

Saarinen Taina, Kyllönen Teija, Pöyhönen Sari. Kielikoulutuspolitiikan verkosto tutkijoiden ja toimijoiden kohtauspaikkana. Kielikoulutuspolitiikan verkoston tapaaminen SUKOL ry:n kanssa. Helsinki, Suomi, 4.12.2008

Kyllönen Teija, Saarinen Taina, Pöyhönen Sari. Kielikoulutus kuntapolitiikassa – vaalipuhetta yhdistyvissä kunnissa. AFinLA:n syyssymposium. Helsinki, Suomi, 15.11.2008

Saarinen Taina, Kyllönen Teija, Nikula Tarja, Pöyhönen Sari. Kielikoulutuspolitiikan verkosto tutkijoiden ja toimijoiden kohtauspaikkana. AFinLA:n syyssymposium. Helsinki, Suomi, 15.11.2008

Saarinen Taina, Nikula Tarja, Pöyhönen Sari, Kyllönen Teija. What counts as multilingualism? European Union’s 1 + 2 goal and Finnish language education policies. AFinLA:n syyssymposium. Helsinki, Suomi, 15.11.2008