Julkaisut

Kangasvieri, T. (2016). Pohjoismaisen puheenjohtajuusvuoden pöhinöitä. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9.3.2016 (Maaliskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/pohjoismaisen-puheenjohtajuusvuode... Open access

Kangasvieri, T., & Vaarala, H. (2016). Tartu verkkoon, äikänope!. Virke, 2016 (4), 24-26.

Kangasvieri, T., & Vaarala, H. (2016). Opettaja - ihminenkö vain?. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13.9.2016 (Syyskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/opettaja-ihminenko-vain/ Open access

Kangasvieri, T., & Vaarala, H. (2016). Pohjoismaiset kieliparlamentaarikot koolla. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 15.4.2016 (Huhtikuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/pohjoismaiset-kieliparlamentaariko... Open access

Vaarala, H., & Kangasvieri, T. (2016). Satakielikuukautta sadalla kielellä. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9.3.2016 (Maaliskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/satakielikuukautta-sadalla-kielell... Open access

Kangasvieri, T. (2015). Tutkimuksesta yleistajuisesti. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9.9.2015 (Syyskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/tutkimuksesta-yleistajuisesti/ Open access

Kangasvieri, T. (2015). Kielikoulutus on nähtävä investointina!. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 14.4.2015 (Huhtikuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/kielikoulutus-on-nahtava-investoin... Open access

Kangasvieri, T., Mård-Miettinen, K., & Kuusela, E. (2015). Kurkistus esikoululaisten kielimaailmaan. Tempus, 50 (4), 12-13.

Kangasvieri, T., & Vaarala, H. (2015). Tylyt talousnäkymät – silti intoa innovointiin!. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9.12.2015 (Joulukuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/tylyt-talousnakymat-silti-intoa-in... Open access

Kangasvieri, T., Vaarala, H., & Saarinen, T. (2015). Kaiken takana on raha?. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11.03.2015 (Maaliskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/kaiken-takana-on-raha/ Open access

Kangasvieri, T., Vaarala, H., & Saarinen, T. (2015). Puhutaanpa kielikoulutuksesta!. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11.03.2015 (Maaliskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/puhutaanpa-kielikoulutuksesta/ Open access

Mård-Miettinen, K., Kuusela, E., & Kangasvieri, T. (2014). Esikoululaisten käsityksiä kielten oppimisesta. Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, 45 (4), 320-332.

Skinnari, K., & Kangasvieri, T. (2014). Englanninkielinen sisällönopetus (CLIL) tulevaisuuden koulun mahdollisuutena ja haasteena. In M. Rautiainen, T. Silander, E. Kostiainen, P. Jääskelä, & U. Klemola (Eds.), Visioita tulevaisuuden koulusta (pp. 24-25). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Vaarala, H., & Kangasvieri, T. (2014). Oivalluksia osaamisesta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13.3.2014 (Maaliskuu 2014). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/oivalluksia-osaamisesta/ Open access

Kangasvieri, T., Mård-Miettinen, K., & Vaarala, H. (2013). Äidinkielenä monikielisyys. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 4 (3). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/aidinkielena-monikielisyys/ Open access

Kangasvieri, T., & Pöyhönen, S. (2013). Enemmistöt, vähemmistöt, monikielisyys ja koulutus. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 4 (2). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/enemmistot-vahemmistot-monikielisy... Open access

Miettinen, E., Kangasvieri, T., & Saarinen, T. (2013). Vaihtelevaa toteutusta ja kasvavaa kiinnostusta: kielikylpyopetus ja vieraskielinen opetus kunnissa. In L. Tainio, & H. Harju-Luukkanen (Eds.), Kaksikielinen koulu - tulevaisuuden monikielinen Suomi Tvåspråkig skola - ett flerspråkigt Finland i framtiden (pp. 71-90). Kasvatusalan tutkimuksia, 62. Helsinki, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open access

Kangasvieri, T., Miettinen, E., & Mård-Miettinen, K. (2012). Kielten oppiminen kuuluu jokaiselle - kielitarjonta ja kielivalinnat tarkastelussa. Vaasan kielikylpyuutiset, pp. 23-24.

Kangasvieri, T., & Mård-Miettinen, K. (2012). Koulua ja elämää varten. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 5.9.2012 (syyskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/koulua-ja-elamaa-varten/ Open access

Kangasvieri, T., & Mård-Miettinen, K. (2012). Vuorovaikutuksellisia oppimisympäristöjä kehittämässä. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 25.4.2012 (huhtikuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/vuorovaikutuksellisia-oppimisympar... Open access

Kangasvieri, T., & Mård-Miettinen, K. (2012). Kieli kuuluu kaikille. Sutina, 3 (3), 20-22.

Miettinen, E., & Kangasvieri, T. (2012). Jokainen opettaja on kieltenopettaja. Soolibooli, 2012 (4), 24-25. Open access

Nikula, T., Saarinen, T., Pöyhönen, S., & Kangasvieri, T. (2012). Linguistic Diversity as a Problem and a Resource – Multilingualism in European and Finnish Policy Documents. In J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta, & T. Räisänen (Eds.), Dangerous Multilingualism: Northern perspectives on order, purity and normality (pp. 41-66). Houndmills, UK: Palgrave Macmillan. Open access

Saarinen, T., Kangasvieri, T., & Miettinen, E. (2012). Kielikylpyopetus ja vieraskielinen opetus kunnissa – hajanaisesta toiminnasta opetuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 6.3.2012 (maaliskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/kielikylpyopetus-ja-vieraskielinen... Open access

Härmälä, M., & Kyllönen, T. (2011, 4.5.2011). Kielikoulutusta tutkitaan. Keskisuomalainen, p. 2.

Kangasvieri, T., Miettinen, E., Kukkohovi, P., & Härmälä, M. (2011). Kielten tarjonta ja kielivalintojen perusteet perusopetuksessa. Helsinki, Finland: Opetushallitus. Muistiot 2011, 3. Retrieved from http://www.oph.fi/download/138072_Kielten_tarjonta_ja_kielivalintojen_... Open access

Kangasvieri, T., Miettinen, E., Kukkohovi, P., & Härmälä, M. (2011). Kielten tarjonta ja kielivalintojen perusteet perusopetuksessa [Tiivistelmä]. Helsinki, Finland: Opetushallitus. Retrieved from http://www.oph.fi/download/138074_Kielten_tarjonta_ja_kielivalintojen_... Open access

Kangasvieri, T., Miettinen, E., Palviainen, H., Saarinen, T., & Ala-Vähälä, T. (2011). Selvitys kotimaisten kielten kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen tilanteesta Suomessa: kuntatason tarkastelu. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Kangasvieri, T., & Pöyhönen, S. (2011). Innostava, pelottava uusi kielenopetus?. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 2 (6). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/92/innostava-pelottava-uus... Open access

Kyllönen, T., & Härmälä, M. (2011). Kieli kuuluu kaikille - Kieliverkosto vaikuttaa, tiedottaa ja tutkii. Tempus, 2011 (4), 19.

Bärlund, P., Kyllönen, T., & Saarinen, T. (2010). Monikielisyys Suomessa – haasteita koulutukselle. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 29.4.2010 (2/2010). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/13/monikielisyys-suomessa-... Open access

Kyllönen, T. (2010). Kielipolitiikkaa naapurissa (pääkirjoitus). Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti., (Toukokuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/16/kielipolitiikkaa-naapur... Open access

Kyllönen, T., & Saarinen, T. (2010). "Ei oo koulun tehtävä" - Kuntapäättäjien käsityksiä työelämän kielitaitotarpeiden huomioimisesta perusasteella ja toisella asteella. In M. Garant, & M. Kinnunen (Eds.), Ammatillinen viestintä, koulutus ja kulttuuri (pp. 9-28). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn Vuosikirja 2010 , 68. Jyväskylä, Finland: AFinLA.

Kyllönen, T., & Saarinen, T. (2010). Kielikoulutuspolitiikkaa kunnissa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti, (Elokuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/23/kielikoulutuspolitiikka... Open access

Saarinen, T., Miettinen, E., & Kyllönen, T. (Eds.). (2010). Who needs languages?: micro and macro perspectives into language education policies : International Conference & 28th Summer School of Applied Language Studies, June 7-10, 2010, University of Jyväskylä, Finland. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Centre for Applied Language Studies.

Kyllönen, T., Saarinen, T., & Pöyhönen, S. (2009). Salon ja Jyväskylän kuntavaaliehdokkaiden mielipiteet kielikoulutuspolitiikasta: Myönteisyyttä maahanmuuttajien kielikoulutukseen. Kuntalehti, p. 47.

Pöyhönen, S., Tarnanen, M., Kyllönen, T., Vehviläinen, E.-M., & Rynkänen, T. (2009). Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Tavoitteet, toteutus ja hallinnollinen yhteistyö. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Retrieved from http://www.solki.jyu.fi/julkaisee/maahanmuuttajienkielikoulutus.pdf